ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสมัคคี
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
พิธีมหาพุทธาภิเศกเหรียญคู่มหามงคล รุ่นเจ้าสัวเรียกทรัพย์และ รุ่นเจริญนกยูงทอง  ครั้งที่ ๓ ปลุกเสกที่  วัดป่าหนองชาติ อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม วันที่ 10 พฤษภาคม 2557 หลวงพ่อเจริญ ฐานยุตโตเป็น เจ้าพิธี
รูปภาพ: IMG20140510214355.jpg
รูปภาพ: IMG20140510214409.jpg
รูปภาพ: IMG20140510214414.jpg
รูปภาพ: IMG20140510214440.jpg
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
พิธีมหาพุทธาภิเศกเหรียญคู่มหามงคล รุ่นเจ้าสัวเรียกทรัพย์และ รุ่นเจริญนกยูงทอง  ครั้งที่ ๓
รูปภาพ: IMG20140510215245.jpg
รูปภาพ: IMG20140510221015.jpg
รูปภาพ: IMG20140510221020.jpg
รูปภาพ: IMG20140510221114.jpg
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
เหรียญคู่มหามงคล (เนื้อเงินชุดกรรมการ)
  

  
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
เฉพาะทางไกล
จองผ่านคุณ ปณ.ได้ครับ 
วาระ 2 ถวายผ้าป่า 
30 สิงหาคม 2557 
กสิกรไทย 8612028657 
สาขาเทสโก้โลตัสนาดี
 ชื่อบัญชี 
เพื่อบูชาวัตถุมงคลวัดโนนสว่าง  
โทร 081-7172095  ( DTAC )  
 (โทร 089-9417955  AIS) 
คุณ ปณ.

ค่าจัดส่งอีเอ็มเอส 100บ. 

หลัง30 สิงหาคม 2557  ส่งให้

ถ้ามารับเอง จองที่วัดโนนสว่างครับ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
รายชื่อท่านที่จองเหรียญเจ้าสัววาระ๒ ผ่านปณ.
๑.คุณวิทธศิลป์   ภูจอมดาว   ๒ ชุด (รมดำ) ๑,๐๐๐บ.โอนแล้ว+ค่าจัดส่งแล้ว
๒.คุณชินพัฒน์                       ๒ ชุด              ๑,๐๐๐ บ.(โอนแล้ว)
๓.หน.จ้ำ                                ๑ ชุด                  ๕๐๐ บ( จ่ายแล้ว) รับเอง
๔.ชาติ อุดร                            ๑ ชุด                  ๕๐๐ บ.(จ่ายแล้ว )รับเอง
๕.บุญหลาย                            ๒ ชุด             ๑,๐๐๐ บ.  (โอนแล้ว )ส่งให้+
๖.ศักดิ์ชัย(อีซูซุ)                     ๒ชุด               ๑,๐๐๐บ. (โอนแล้ว )รับเอง
๗.ธนวัฒน์                               ๒ ชุด              ๑,๐๐๐บ. (          )รับเอง
๘.กิตติคุณ                              ๒ ชุด               ๑,๐๐๐บ. ( โอนแล้ว)ส่งให้
๙. ช่างสงค์                             ๖ ชุด               ๓,๐๐๐บ. (จ่ายแล้ว)จองเก่า๑ชุดรวม๗ชุด
๑๐.หน.จิรศักดิ์                        ๑ ชุด                  ๕๐๐บ. (จ่ายแล้ว )
๑๑.เก่งหมากหญ้า                      ๑ ชุด                   ๕๐๐บ.(จ่ายแล้ว)
๑๒.พิสูจน์(เพิ่ม)                        ๑ ชุด                     ๕๐๐บ.(จ่ายแล้ว)ส่งให้
๑๓.ชนาธิป                               ๑ ชุด                     ๕๐๐บ. (         )
๑๔.เพ็ญพยอม                          ๑ ชุด                     ๕๐๐บ.(จ่ายแล้ว)
๑๕.คุณสิทธิชัย(หนุ่ย)                ๔ชุด                    ๒,๐๐๐บ.(โอนแล้ว)เหลือง๒รมดำ๒
๑๖.คุณเติ้ง(หนองหาน)               ๒ชุด                    ๑,๐๐๐บ.(จ่ายแล้ว)รับเอง
๑๗.กิตติคุณ(นัท)จองเพิ่ม           ๑ชุด                    ๕๐๐บ.( จ่ายแล้ว)27/7/57
๑๘.ภาคิน(นครสวรรค์)                 ๑ชุด                    ๕๐๐บ.(โอนแล้ว)ส่งให้
๑๙.หน.โจอุดร(เพิ่มอีก)                ๒ชุด                   ๑,๐๐๐บ.(จ่ายแล้ว)รวม๔ชุดรับเอง
๒๐.คุณพุฒินันท์                         ๑๓ชุด                   ๕,๕๐๐บ.(           )
๒๑.คุณชัยมงคล                          ๒ ชุด                      ๑,๐๐๐บ.(โอนแล้ว)
๒๒.คุณชวรินทร์                            ๑ ชุด                         ๕๐๐บ.(โอนแล้ว)
๒๓.


จองที่วัด รับของที่วัดครับ จองผ่านคุณ ปณ.รับกับคุณปณ. รับจัดส่งให้ ค่าส่งอีเอ็มเอส ขั้นต่ำ ๑๐๐บ.

admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
รีบจองก่อนราคาจะเปลี่ยนครับ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แจ้งข่าวลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อทุกคนเรื่อง  เหรียญคู่มหามงคล รุ่นเจ้าสัวเรียกทรัพย์ กับรุ่นเจริญนกยูงทองหลัง วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ จะปรับราคาจาก ๕๐๐  บาท เป็น ๘๐๐ บาท
และจะปล่อยให้บูชาภายในเดือนกันยายนชุดละ ๘๐๐ บาท  หลังจากวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน ๒๕๕๗ จะปิดการบูชาและจะออกให้บูชาอีกครั้งในวันฉลองกุุฏิเรือนไทยแต่คงไม่ใช่ราคา ๘๐๐ นะครับ  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบadmin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอเชิญร่่วมทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนสร้างกุฏิเรือนไทยเพื่อถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ พระครูพิฒน์วิทยาคม (เจริญ ฐานยุตฺโต) ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตามรายละเอียดในแผ่นประชาสัมพันธ็ด้านล่างครับ

อานิสงส์การสร้างเสนาสนะในบวรพุทธศาสนา เช่นศาลา  วิหาร  กุฏิ ฯลฯ
1. " ผู้ใดให้ที่พักอาศัย ผู้นั้นเชื่อว่าให้สิ่งทั้งปวง " (สังยุตตนิกาย สคาถวรรค)
2. ผู้ให้ที่พักอาศัย ฯลฯ ย่อมมีบุญเจริญในกาลทุกเมื่อ ทั้งกลางวัน ทั้งกลางคืน เขาตั้งอยู่ในธรรม
สมบูรณ์ด้วยศีล เป็นผู้ไปสวรรค์ (วนโรปสูตร)
3. ในวิหารทานกถา พระพุทธองค์ทรงยืนยันให้เห็นชัดเจนว่า การถวายวิหาร(วัด)ที่อยู่อาศัยแกภิกษุสงฆ์ เป็นสมุฏฐานก่อให้เกิดประโยชน์สุข ทั้งผู้รับและผู้ถวาย ซึ่งทรงแสดง อานิสงส์ไว้ว่า
เป็นยอดของสังฆทาน เป็นปัจจัยให้ประสบความเกษมศานต์ จนบรรลุถึงพระนิพพาน เป็นที่สุด โดยตรัสไว้ว่า“เสนาสนะที่อยู่อาศัย ย่อมบรรเทาความหนาว ความร้อน ป้องกัน เนื้อร้าย ป้องกันงู และยุงได้ ป้องกันฝนก็ได้ แม้ลมแดดกล้าที่ปรากฏขึ้น ก็บรรเทาได้”การถวายกุฎีวิหารที่อยู่อาศัยแก่พระสงฆ์เพื่อเร้นอยู่ ของผู้ต้องการความสงบ เพื่อความสุข เพื่อฌานการเพ่ง เพื่อวิปัสสนา การเห็นแจ้งพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าเป็นทาน อันเลิศ  เพราะเหตุนั้น ผู้มีปัญญา เมื่อเล็งเห็นประโยชน์ของตน พึงสร้างกุฎวิหาร ที่อยู่อาศัยอันรื่นรมย์ ถวายแด่พระสงฆ์ ผู้เป็นพหูสูตเถิด อนึ่งถวายข้าว น้ำ ผ้า และเสนาสนะ แก่พระสงฆ์ ทั้งหลายเหล่านั้น ด้วยน้ำใจอันเลื่อมใส ในท่านผู้ปฏิบัติตรง ทั้งทางกาย และ ทางใจ ท่านย่อมแสดงธรรม อันเป็นเครื่องบรรเทาความทุกข์ทั้งมวล แก่บุคคลผู้เมื่อรู้ธรรมแล้วเป็นผู้ไม่มีกิเลส ปรินิพพานในโลกนี้(เสนาสนขันธกะ พระวินัยปิฎก)
4. ในพุทธวรรคที่1 ขุททกนิกาย อปทาน ภาค1 แสดง อดีตชาติ ของพระอรหันตสาวก ชั้นผู้ใหญ่ ว่าได้บำเพ็ญทานสร้างวัด และส่วนประกอบของวัด ด้วยศรัทธาเสื่อมใสในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ แล้วในชาติปัจจุบันท่านเหล่านั้นก็ได้รับอานิสงส์ผลบุญกุศลคล้ายคลึงกัน ว่าโดยสรุปก็คือ ไม่รู้จักทุคติได้โลกิยสมบัติอันน่าพึงพอใจ จนถึงชั้นสูงสุดและได้บรรลุคุณวิเศษต่างๆ อาทิ วิโมกข์ 8 ปฎิสัมภิทา 4 อภิญญา 6 อรหัตตผล สิ้นอาสวะกิเลสเป็นที่สุด

รูปภาพ: 2_1_fc214758f2c0232.jpg
รูปภาพ: 10300866_257640274440730_4675189409755972297_n.jpg
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แจ้งข่าวเรื่องการถวายผ้าป่าเพื่อสร้างกุฏิเรือนไทย  วาระที่ ๒  ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗   ลูกศิษย์และศรัทธาญาติโยมคนไหนที่สนจะจองผ้าป่ากองล่ะ ๒๐๐,๐๐๐ บาท  ต้องจองก่อนวันที่ ๒๐ สิงหาคม  ๒๕๕๗ เท่านั้นโดยติดต่อมาทาง   อ.ด้า  เบอร์โทร ๐๘๗๙๔๗๑๗๕๙  เท่านั้น  (มีจำนวนจำกัด ถ้าไม่แจ้งยอดมา  ถ้าเขาจองเต็มหมด จะไม่มีเนื้อทองคำให้นะครับ)
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
สมประมาท+เทียมประมาท

ลึกลับ

พิศดาร

เหนือมนุษย์
 
เหนือเทวดา

สมประมาท

รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้