ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสมัคคี
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
บรรยากาศในการทอดภาพป่าครั้งที่ ๑
วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๗
รูปภาพ: IMG20140330163711.jpg
รูปภาพ: IMG20140330163030.jpg
รูปภาพ: IMG20140330163415.jpg
รูปภาพ: IMG20140330163521.jpg
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
บรรยากาศในการทอดภาพป่าครั้งที่ ๑
วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๗
รูปภาพ: IMG20140330163530.jpg
รูปภาพ: IMG20140330163537.jpg
รูปภาพ: IMG20140330163700.jpg
รูปภาพ: IMG20140330164926.jpg
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
บรรยากาศในการทอดภาพป่าครั้งที่ ๑
วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๗
รูปภาพ: IMG20140330165009.jpg
รูปภาพ: IMG20140330165429.jpg
รูปภาพ: IMG20140330170225.jpg
รูปภาพ: IMG20140330170313.jpg
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
บรรยากาศในการทอดภาพป่าครั้งที่ ๑
วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๗
รูปภาพ: IMG20140330170345.jpg
รูปภาพ: IMG20140330170755.jpg
รูปภาพ: IMG20140330170820.jpg
รูปภาพ: IMG20140330171852.jpg
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนช่อง ๓ ถวายปัจจัยสร้างกุฏิเรือนไทย.  ครั้งที่ ๑
วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๗

รูปภาพ: IMG20140330170617.jpg
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
นึกว่าพระเอกช่อง 3  มาถวายผ้าป่าซะอีกหล่อฝุตๆๆ ครับอาจารย์ด้า / CoKe Watnon
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ไทยทีวีสีช่อง 3  โอนเงินทำบุญเพิ่ม 6,520  บาท
ยอดเดิม  44,200 บาท
รวมเป็นเงิน 50,720  บาท

admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
เรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าทอดผ้าป่าสามัคคี
สมทบทุนสร้างกุฏิเรือนไทย  วาระที่ 2
และร่วมพิธีพุทธาภิเษก “เหรียญเจ้าสัว” และ “เหรียญเจริญนกยูง”
ทำพิธีเป็นกรณีพิเศษใน พระอุโบสถจตุรมุข
ณ วัดโนนสว่าง  ต.หมากหญ้า  อ.หนองวัวซอ  จ.อุดรธานี
วันเสาร์ที่ 30  สิงหาคม พ.ศ.2557

     เนื่องด้วยคณะศิษย์และผู้มีจิตศรัทธา ได้พร้อมใจกันเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี “สร้างกุฎิเรือนไทย”  ในวาระที่ 2 เพื่อเป็นที่พักของ  หลวงพ่อเจริญ ฐานฺยุตโต และคณะศิษย์  ไว้เป็นถาวรวัตถุในบวรพุทธศาสนาสืบไป
     ด้วยอานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัย และบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้   จง       ดลบันดาลให้ท่านพร้อมครอบครัวจงประสบแต่ ความสุข ความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัย คือ อายุ วรรณะ สุขะ    พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ  พิพัฒนมงคล  ทั้งมนุษย์สมบัติ  สวรรค์สมบัติ  นิพพานสมบัติ  เทอญ
กำหนดการ
วันเสาร์ที่ ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๕๗    
    เวลา ๐๘.๓๐ น.    แห่กองผ้าป่ารอบพระอุโบสถ และทอดผ้าป่าสามัคคี “สมทบทุนสร้าง กุฏิเรือนไทย วาระที่ ๒”
    เวลา ๑๐.๓๐ น.      ถวายภัตตาหารเพล
    เวลา ๑๔.๐๐ น.      พิธีบวงสรวง หลวงพ่อบุษราคัม        
    เวลา ๑๔.๒๙ น.      จุดเทียนชัยเริ่มพิธีพุทธาภิเษก
    เวลา ๑๗.๓๐ น.      ดับเทียนชัย
วันอาทิตย์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗   
    เวลา ๐๗.๐๐ น.     ตักบาตรพระสงฆ์ ๙ รูป

ประธานฝ่ายสงฆ์
พระครูพิพัฒน์วิทยาคม (หลวงพ่อเจริญ  ฐานฺยุตฺโต)

คณะดำเนินการฝ่ายสงฆ์
พระครูวินัยธรทรงศักดิ์ วุฑฒิโก    
พระอาจารย์สัจจะสิทธ์  สุทฺธญาโน      
พระอาจารย์โชคชัย ปริปุณโณ
พระอาจารย์ธัญวุฒิ ญาณวีโร    
พระอาจารย์กู้เกียรติ  อินทปัญโญ    
พระอาจารย์อภิวัฒน์ อินทปัญโญ
คณะพระภิกษุ และสามเณร วัดโนนสว่าง      

ประธานดำเนินการฝ่ายฆราวาส
คุณไพรัช–คุณอัจฉรา มหธารทิพย์   
คุณเอกชัย–คุณกรบัทม์ ยังวาณิช    
คุณสมชาย  สุดเสนาะ
คุณธนวัตน์–คุณอุไรวรรณ กิตติบรรพชา      
คุณอานนท์  ธรรมวิริยานนท์    
คุณวิเชียร  วิสุทธิมีชัย    
ร.ต.ต.ณรงค์เดช ผลจันทร์–คุณสุภาพร เบ้าหล่อเพชร    
คุณธวัชชัย  ธรรมรังสี
คุณสมศักดิ์-คุณบังอร   อยู่คง
  
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอเชิญชวน ร่วมบุญ ร่มสร้างกฏิเรือนไทยถวายหลวงพ่อเจริญ ผ้าป่าสามัคคี วาระ๒ ถวายวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗เหรียญเจ้าสัวและเหรียญเจริญนกยูงทอง ปลุกเสกพิธีใหญ่ ๓พิธี พิธีที่๔  ๗ มิ.ย.๒๕๕๗ วันเคล้ายวันเกิดหลวงพ่อเจริญ  ฐานยุตโต

ร่วมบุญ ร่วมสร้างกุฏิครับ   หลังจากสิงหาคม ๒๕๕๗ ราอาจจะเปลี่ยน รีบจองผ้าป่าด่วน กองละ๕๐๐บาท ๑ชุดครับ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ปลุกเสกครั้งที่๕  วันที่๓๐ สิงหาคม๒๕๕๗ และถวายผ้าป่าวาระ๒ สุดท้ายครับปลุกเสกเดี่ยวหลวงพ่อท่านเมตตาเสกทุกวัน พิธีใหญ่ ๕พิธี มีรุ่นเดียวที่ปลุกเสกมากพิธี น่ามีไว้บูชาครับ
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้