ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสมัคคี
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
พิธีมหาพุทธาภิเศกเหรียญคู่มหามงคล รุ่นเจ้าสัวเรียกทรัพย์และ รุ่นเจริญนกยูงทอง  ครั้งที่ ๒
รูปภาพ: 1898227_729373853773466_911125092_n.jpg
รูปภาพ: 1970700_729368660440652_1404699456_n.jpg
รูปภาพ: 1890341_729373823773469_1661820897_o.jpg
รูปภาพ: 1622347_729373773773474_587395616_o.jpg
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
พิธีมหาพุทธาภิเศกเหรียญคู่มหามงคล รุ่นเจ้าสัวเรียกทรัพย์และ รุ่นเจริญนกยูงทอง  ครั้งที่ ๒
รูปภาพ: 3688.jpg
รูปภาพ: 3687.jpg
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
คุณวิสุทธิ์(ร้านอาหารสวนพริก ๒ ชุด ๑,๐๐๐ บ.(               )
คุณโทนี่จัน ๒ ชุด  ๑,๐๐๐ บ.(             )
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
คุณโจ (ปณ.)อดรธานี  ๒ ชุด ๑,๐๐๐ บาท( จ่ายแล้ว   )
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
คุณสิยาพัฐ  (พิน)1 ชุด 500บ.  จ่ายแล้ว
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แจ้งให้ทราบ ท่านที่จองผ้าป่าผ่านคุณปณ. กรุณาโอนภายในวันที่ ๒๘ นะครับ เพราะคุณปณ.จะนำเงินให้คุณนนท์ เย็น ๒๘ มี.ค.๒๕๕๗ ๒๙มี.ค.๒๕๕๗ถวายผ้าป่าตอนเย็น


วาระแรก  ผ่านไปแล้วครับ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
วาระที่๒ ถวายเสาร์ที่๓๐ สิงหาคม๒๕๕๗

แจ้งให้ทราบครับต้องขออภัยอย่างสูงวันนี้พึ่งได้คุยกับคณะจัดสร้าง(ผ้าป่าสามัคคี)วัตถุมงคล วาระแรกยังไม่ได้นะครับ อดใจรออีกไม่นานเพื่อให้วัตถุมงคลชุดนี้เข้มขลังยิ่งขึ้นจะนำวัตถุมงคลชุดเจ้าสัวทั้งหมดเข้าพิธีวันเกิดหลวงพ่อในเดือนมิถุนายน เป็นพิธีใหญ่ครั้งที่๓ และจะจัดพิธี พุทธาภิเษกใหญ่อีกครั้งในเดือนสิงหาคมและร่วมจองผ้าป่าอีกครั้งจองได้เรือยๆๆครับจนถึงสิงหาคม ๓๐สิงหาคม๒๕๕๗ ถวาย แล้วได้ทันที  ต้องขออภัยที่เข้าใจคลาดเคลื่อนครับสำหรับท่านที่จองผ่านคุณ ปณ.ครับหลังวันที่๓๐ สิงหาคม ส่งให้ทันทีครับ จะจองเพิ่มอีกได้ครับ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
รายชื่อท่านที่ จองเหรียญเจ้าสัว วาระ๒ นับตั้งแต่วันที่ ๑ เม.ย..๒๕๕๗ถึง๓๐ สิงหาคม๒๕๕๗

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
  รายนามผู้รวมสร้าง
       เหรียญ เจ้าสัว และ นกยูงทอง
เนื้อ ทองคำ เงิน นวะ 18k อัลปาก้า
   ทองแดง ทองแดงรมดำ ทองเหลือง


๑.คุณไพรัช-คุณอัจฉรา  มหธารทิพย์
                 200,000 บาท
๒คุณเอกชัย-คุณกรบัทม์  ยังวานิช
                 225,000 บาท
๓.คุณชะอุ่ม  ทองอ่อนและครอบครัว
                    50,000 บาท
๔.คุณอานนท์   ธรรมวิริยานนท์
                    25,000 บาท
๕.คุณดำเกริงศักดิ์  หาญพลาชัย
                    25,000 บาท
๖.คุณสุนีรัตน์  บัวนำพร
                    25,000 บาท
๗.คุณมีชัย      พิมพ์กิตติโสภา
                    25,000 บาท
๘.คุณยศวีย์    ปิณฑะศรีวัฒน์
                    25,000 บาท
๙.คุณชัยพร-คุณบัณฑิต  อยู่คง
                    25,000 บาท
๑๐.คุณพิเชฐ-คุณชนิดา กิตติบรรพชา
      คุณวรรณภา  พลขอนแก่น
                     56,344 บาท
                     ถวายตู้เซฟ 1 ตู้ 16,000 บาท
                     ถวายโมเดลกุฏิเรือนไทยจำลอง     20,000 บาท
                     ทำอาหารเลี้ยงและกลองยาว 28,000

คุณไพรัช-คุณอัจฉรา มหธารทิพย์
คุณเอกชัย-คุณกรบัทม์  ยังวานิช
  ถวายตู้เซฟ 1 ตู้  16,000 บาท


admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
  รายนามผู้รวมทอดผ้าป่า
สมทบทุนสร้างกุฎิเรือนไทยครั้ง   ๑
วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๗

๑.ผู้ไม่ประสงค์จะเอ่ยนาม          35,000 บาท
๒.พระอาจารย์ธัญวุฒิ   ญาณวีโร          25,000 บาท
๓.พระอาจารย์โสภา     จนฺทสาโร          25,000 บาท
๔.พระอาจารย์กู้เกียรติ  อินทปัญโญ    และคณะวัดพระพุทธบาทบัวคำ          64,310.25 บาท
๕.คุณไพรัช-คุณอัจฉรา  มหธารทิพย์          22,000 บาท
๖.ร.ต.ต.ณรงค์เดช  ผลจันทร์และ    คุณสุภาพร    เบ้าหล่อเพชร         13,000 บาท
๗.คุณวิเชียร  สุทธิมีชัย 73,580.25
๘.ตุณพจนีย์  เอียมอุดมชัย 47,000.-
๙.คุณชัยพร-คุณบัณฑิต  อยู่คง         59,870 บาท
๑๐.เฮียตุ๊  13,600 บาท
๑๑.คุณวุฒิชัย-คุณณิชามณ  หะสิตะ     14,610  บาท
๑๒.คุณอุษา  สุขสวัสดิ์  23,527 บาท
๑๓.ตุณกฤช  บุญญาภิสิทธิสุข           28,600 บาท
๑๔.คุณอานนท์  ธรรมวิริยานนท์        25,000 บาท
๑๕.คุณธวัชชัย  ธรรมรังษี    25,000
๑๖.คุณพิเชฐ-น.ส.ชนิดา กิตติบรรพชา      และน.ส.วรรณภา พลขอนแก่น       131,510 บาท
๑๗.คุณสุทธิพร-คุณสมชัย ปฏิภาณกวี        50,550 บาท
๑๘.คุณยศวีย์  ปิณฑะศรีวัฒน์          10,000 บาท
๑๙.คุณมณีวรรณ  โพธินาม 21,830
๒๐.ไทยทีวีสีช่อง 3   44,200 บาท
๒๑.คุณเจษฏา  วิชาเรือง  3,000 บาท
๒๒.ร.ต.ท.นัฐพงษ์  ส่องโสม 17,500
๒๓.ตุณสมศักดิ์ ป้าแช่ม สุขสวัสดิ์ 6,000 บาท
๒๔.คุณบำรุง  บุญกว้าง  2,000 บาท
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้