เวอร์ชันเต็ม: [-- ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสมัคคี --]

PHPWind ภาษาไทย -> ฟอรั่มเริ่มต้น -> ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสมัคคี [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

<<   1   2  >>  Pages: ( 2 total )

admin 2014-01-23 12:56

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสมัคคี

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสมัคคี(สร้างกุฏิเรือนไทย)พระครูพิพัฒน์วิทยาคม(วัดโนนสว่าง)
[attachment=5444]
บัญชีธนาคาร เพื่อสบทบทุนสร้างกุฏิเรือนไทย
[attachment=5654]

admin 2014-01-23 13:02
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนสร้างกุฏิเรือนไทย ถวายเป็นอาจาริยบูชา  แด่พระเดชพระคุณท่าน  พระครูพิพัฒน์วิทยาคม (หลวงพ่อเจริญ  ฐานยุตฺโต)  เจ้าอาวาสวัดโนนสว่าง  รองเจ้าคณะอำเภอหนองวัวซอ(ธรรมยุต)  ณ วัดโนนสว่าง  ตำบลหมากหญ้า  อำเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี  โดยมีท่านพระครูพิพัฒวิทยาคมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการสร้างกุฏิเรือนไทย  ถวาย ๒ วาระ  ถวายวาระแรกในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๗  และถวายวาระที่ ๒ ในวัน ที่ ๓๐ สิงหาคม  ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันพุทธาภิเษก   ผู้ที่ร่วมถวายจะได้รับวัตถุมงคลเหรียญคู่มหามงคล  รุ่นเจ้าสัวเรียกทรัพย์  และรุ่นเจริญนกยูงทอง  ในวาระที่  ๒ ตามรายการข้างล่างนี้
๑. ถวายผ้าป่ากองละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท (ชุดทองคำต้องสั่งจองเท่านั้น)
          รับเจ้าสัวทองคำ        ๑     องค์
          รับชุดเงิน                  ๓     ชุด
          รับชุดนวะโลหะ     ๓     ชุด    
          รับชุดทอง ๑๘ k     ๓     ชุด    
          รับชุดอัลปาก้า             ๓     ชุด    
          รับชุดธรรมดา         ๔๐๐     ชุด
๒. ถวายหาผ้าป่ากองละ ๓๕,๐๐๐ บาท
         รับชุดเงิน                  ๑     ชุด
         รับชุดนวะโลหะ       ๑     ชุด    
         รับชุดทอง ๑๘ k       ๑     ชุด    
          รับชุดอัลปาก้า              ๑     ชุด    
          รับชุดธรรมดา            ๗๐     ชุด          
  ๓. ถวายหาผ้าป่ากองละ ๒๕,๐๐๐ บาท
         รับชุดเงิน               ๑     ชุด
          รับชุดอัลปาก้า            ๑     ชุด    
         รับชุดธรรมดา            ๕๐    ชุด
        
๔. ถวายหาผ้าป่ากองละ ๕๐๐ บาท
        รับชุดธรรมดา      ๑     ชุด

ประธานดำเนินการฝ่ายสงฆ์
ท่านพระครูพิพัฒน์วิทยาคม
(หลวงพ่อเจริญ ฐานฺยุตฺโต)

รองประธานดำเนินการฝ่ายสงฆ์
พระครูวินัยธรทรงศักดิ์ วุฑฒิโก
พระอาจารย์โชคชัย      ปริปุณโณ
พระอาจารย์บุญสาน     กตฺปุญโญ
พระอาจารย์อภิวัฒน์     อินทปัญโญ
พระอาจารย์ธัญวุฒิ       ญานวีโร
และคณะพระภิกษุสามเณรวัดโนนสว่าง

ประธานดำเนินการฝ่ายฆราวาส
คุณไพรัช-คุณอัจฉรา มหธารทิพย์
คุณเอกชัย-คุณกรบัท     ยังวาณิช
และคณะลูกศิษย์พระครูพิฒน์วิทยาคมทุกคน

ติดต่อสอบถาม ได้ที่       ครูบาตาม  ๐๘๓-๓๖๑๙๙๖๓
                                       ทิดเอก  ๐๘๗-๘๖๖๖๗๗๓
                                        อาจารย์ด้า ๐๘๗-๙๔๗๑๗๕๙

  หมายเหตุ       - เนื้อเงินมีจำนวน  ๑๑๙ ชุดต้องสั่งจองเท่านั้น
                 -  ชุดธรรมดา (เนื้อทองเหลืองจ่าเงา เนื้อทองแดงจ่าเงา เนื้อทองแดงรมดำ) ต้องแจ้งตอนลงทะเบียนว่าต้องการเนื้ออะไรบ้าง
                 - ผู้ที่จะรวมบุญต้องลงทะเบียนเพื่อทราบจำนวน   และวัตถุมงคลทุกเนื้อมีจำนวนจำกัด


admin 2014-01-24 14:15
หลวงพ่อทำพิธีบวงสรวง เหรียญรุ่นเจ้าสัวเรียกทัพย์ และรุ่นเจริญนกยูงทอง  ครั้งแรกในพระอุโบสถวัดโนนสว่าง  พร้อมทั้งจารแผ่นทองคำ  แผ่นเงิน  และชนวน  และพระเจริญพระพุทธมนต์ ๙ รูป

admin 2014-01-24 14:17
หลวงพ่อทำพิธีบวงสรวง เหรียญรุ่นเจ้าสัวเรียกทัพย์ และรุ่นเจริญนกยูงทอง

admin 2014-01-24 14:18
หลวงพ่อทำพิธีบวงสรวง เหรียญรุ่นเจ้าสัวเรียกทัพย์ และรุ่นเจริญนกยูงทอง

admin 2014-01-24 14:26
หลวงพ่อทำพิธีบวงสรวง ครั้งที่ ๒ ที่โรงงานทำพิธีปั้มเหรียญรุ่นเจ้าสัวเรียกทัพย์ และรุ่นเจริญนกยูงทอง


admin 2014-01-24 14:27
หลวงพ่อทำพิธีบวงสรวง ครั้งที่ ๒ ที่โรงงานทำพิธีปั้มเหรียญรุ่นเจ้าสัวเรียกทัพย์ และรุ่นเจริญนกยูงทอง

admin 2014-01-24 14:28
หลวงพ่อทำพิธีบวงสรวง ครั้งที่ ๒ ที่โรงงานทำพิธีปั้มเหรียญรุ่นเจ้าสัวเรียกทัพย์ และรุ่นเจริญนกยูงทอง

admin 2014-01-24 18:51
ขนาดเหรียญทั้งสองรุ่น ๒.๒ x ๓.๑

admin 2014-01-31 09:45
คาถาที่ลงเหรียญเจ้าสัว
๑.    คาถาท้าวลิ้นทองตอนนั่งครองเมืองมีแต่คนเอาข้าวของสมบัติมาให้เป็นเครื่องราชบันนาการ  มาให้ทั้งข้าวของลูกเมีย ข่อยข้าบริวาร  สารพัดที่เขาจะให้ครับ
๒.    คาถาไท้เศรษฐี  ดีในด้านร่ำรวยเงินทอง  โภคทรัพย์ทั้งปวง
๓.    คาถาหมานเงิน  หาเงินได้คล่อง  จะทำอะไรก็ได้เงิน
๔.    คาถาแก้วสี่ดวง  เป็นคาถาที่ใช้ได้พันช่อง  เป็นทั้งแก้วสารพัดนึกบังเกิดได้ทุกอย่าง  ทั้งหนุนดวงไม่ให้ตกต่ำ
๕.    คาถาอุตมัง  เป็นมหาอุด  ดีสารพัด
๖.    หัวใจเศรษฐี
๗.    คาถาอยู่ปืน  ป้องกันอันตราย
๘.    คาถาฉายาของ  หลวงพ่อเจริญ  ฐานยุตฺโต

admin 2014-01-31 09:50
คาถาที่ลงเหรียญนกยูง
ด้านหน้า
๑.    คาถานกยูงทอง บทที่ ๑
๒.    ยันต์มหาอุด
๓.    คาถาเทวดามาบอก อุอะคะคะ
๔.    คาถาอุตตะมัง
๕.    คาถาช้างผสมโขลง
ด้านหลัง
๑.    คาถานกยูงทอง บทที่ ๒
๒.    คาถานกยูงทอง บทที่ ๓
๓.    คาถาหัวใจเศรษฐี
๔.    คาถาหัวใจอิธะเจ  เป็นมหาละลวย
๕.    คาถามีโชคลาภมาก
๖.    คาถานกยูงคำ
๗.    คาถามงคลสูงสุดของพระพุทธเจ้า
๘.    คาถาหมานเงิน
๙.    คาถามหาอุด
๑๐.    คาถาดีสารพัด
๑๑.    คาถาอยู่ปืน
๑๒.    หัวใจพระเจ้า ๔ พระองค์
๑๓.    คาถาใช้ได้พันช่อง
๑๔.    คาถานวะหรคุณ ๙
๑๕.    คาถาโพชฌังคปริตร
๑๖.    คาถาปืนแตกคามือ
๑๗.    คาถาพระพุทธเจ้าในดอกบัว

admin 2014-02-04 10:12
เหรียญรุ่นนี้หลวงพ่อท่านได้ปรารภไว้ว่า
" ข่อยสิเสกให้คักๆ อยู่รุ่นนี้สิให้คนไปค้าขาย  ลงคาถาไว้คบสู่ด้านแล้ว ดีสู่แนว"

admin 2014-02-04 10:40
ใช้ได้ พันช่อง  ได้ทุกอย่างครับ อธิฐานใช้ ตามที่ เราต้องการ
(วาระลุกังสังวาตังวา)

admin 2014-02-04 10:59
หลวงพ่อปลุกเสกที่ห้องธรรมทุกวันครับ รุ่นเจ้าสัวและเหรียญหลังนกยูงทองวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นี้
จะนำไปปลุกเสกที่ บ้านดงมะไฟ สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู

ผ่านหลายพิธีแน่นอน

admin 2014-02-06 21:01
[attachment=5459]

admin 2014-02-07 16:27
พิธีมหาพุทธาภิเศกเหรียญคู่มหามงคล รุ่นเจ้าสัวเรียกทรัพย์และ รุ่นเจริญนกยูงทอง  ครั้งแรกปลุกเสกที่  วัดวรสรวงสันติ  บ้านดงมะไฟ  ตำบลดงมะไฟ  อำเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลำภู  ในวันที่ ๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗

admin 2014-02-07 16:31
พิธีมหาพุทธาภิเศกเหรียญคู่มหามงคล รุ่นเจ้าสัวเรียกทรัพย์และ รุ่นเจริญนกยูงทอง  ครั้งแรก

admin 2014-02-07 16:32
พิธีมหาพุทธาภิเศกเหรียญคู่มหามงคล รุ่นเจ้าสัวเรียกทรัพย์และ รุ่นเจริญนกยูงทอง  ครั้งแรก

admin 2014-02-07 16:35
พิธีมหาพุทธาภิเศกเหรียญคู่มหามงคล รุ่นเจ้าสัวเรียกทรัพย์และ รุ่นเจริญนกยูงทอง  ครั้งแรก

admin 2014-02-07 16:36
พิธีมหาพุทธาภิเศกเหรียญคู่มหามงคล รุ่นเจ้าสัวเรียกทรัพย์และ รุ่นเจริญนกยูงทอง  ครั้งแรก

admin 2014-02-07 18:48
[attachment=5493]

admin 2014-02-07 22:10
[attachment=5512]  

admin 2014-02-08 16:34
[attachment=5497]

admin 2014-02-08 16:36

ท่านที่จะร่วมจอง ร่วมบุญครั้งนี้ ติดต่อคุณปณ.ได้ครับ ทางไกล
ถวายหลวงพ่อ ๒๙มี.ค.๒๕๕๗ รีบจองด่วน

  [attachment=5511]  

admin 2014-02-08 16:44
[attachment=5500]

admin 2014-02-27 17:11
รายชื่อท่านที่จองผ่านคุณ ปณ.
ชุดธรรมดา(เจ้าสัว+หลังนกยูง)
๑.คุณปณ. ๓ชุด   ๑,๕๐๐ บาท   (จ่ายแล้ว)รับเอง
๒.วิษณุ      ๑ ชุด   ๕๐๐ บาท( จ่ายแล้ว)รับเอง
๓.สุวิชา  ๕ชุด   ๒,๕๐๐ บาท(โอนแล้ว )๒๐/๓/๕๗+ค่าส่งแล้ว
๔.พัสดา  ๑ชุด      ๕๐๐บาท (จ่ายแล้ว)รับเอง
๕.วราวุธ      1 ชุด       ๕๐๐ บาท(จ่ายแล้ว)รับเอง
๖.บอย(เพชรบูรณ์)๖ ชุด ๓,๐๐๐บ.(โอนแล้ว)ทองเหลือง๒๑/๓/๕๗+ค่าส่งแล้ว
๗.ธนฤทธิ์ ๔ ชุด ๒,๐๐๐บ. (       )ทองเหลือง๒รมดำ๒
๘.ยศธิพงษ์  ๓ชุด ๑,๕๐๐ (โอนแล้ว ) ทองเหลืองรับเอง
๙.คุณณรงค์  2 ชุด 1,000บ. (โอนแล้ว )+ค่าส่งแล้ว
๑๐.รตต.นคร  3 ชุด  1.500บ.(โอนแล้ว)ทองเหลือง2 รมดำ 1 (14/3/57)
๑๑.คุณวิสุทธิ์ 2  ชุด 1,000บ.(จ่ายแล้ว)
๑๒.โทนี่จัน  2 ชุด  1,000บ.(โอนแล้ว)ทองแดง+ทองแดงรมดำส่งให้
๑๓.คุณโจ(อุดรธานี) ๒ ชุด ๑,๐๐๐บ.(จ่ายแล้ว)
รับเอง
๑๔.คุณสิยาพัฐ   1 ชุด   500บ.)จ่ายแล้ว)ส่งให้ ยังไม่+
๑๕.ช่างสงค์  1 ชุด 500บ.(จ่ายแล้ว)รับเอง
๑๖.โต(กทม.) 1 ชุด 500บ.(โอนแล้วมารับเอง
๑๗.B@NK 2 ชุด 1,000 บ. (โอนแล้ว
๑๘.คุณนฤนาท(พรเจริญ) 2 ชุด(         )ทองเหลือง

๑๙.คุณน้ำค้าง ๔ ชุด ๒,๐๐๐บ.  (            )
๒๐.น.ร.ต.นันทิพัฒน์  1 ชุด 500 (          )

๕๐ ชุด

admin 2014-03-11 14:39
พิธีมหาพุทธาภิเศกเหรียญคู่มหามงคล รุ่นเจ้าสัวเรียกทรัพย์และ รุ่นเจริญนกยูงทอง  ครั้งที่ ๒ ปลุกเสกที่  วัดป่าธรรมมิการาม บ้านหนองลุมพุก อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี วันที่ 8 มีนาคม 2557 หลวงพ่อเจริญ ฐานยุตโต เจ้าพิธี

admin 2014-03-11 14:41
พิธีมหาพุทธาภิเศกเหรียญคู่มหามงคล รุ่นเจ้าสัวเรียกทรัพย์และ รุ่นเจริญนกยูงทอง  ครั้งที่ ๒

admin 2014-03-11 14:43
พิธีมหาพุทธาภิเศกเหรียญคู่มหามงคล รุ่นเจ้าสัวเรียกทรัพย์และ รุ่นเจริญนกยูงทอง  ครั้งที่ ๒

admin 2014-03-13 08:15
พิธีมหาพุทธาภิเศกเหรียญคู่มหามงคล รุ่นเจ้าสัวเรียกทรัพย์และ รุ่นเจริญนกยูงทอง  ครั้งที่ ๒

admin 2014-03-13 08:16
พิธีมหาพุทธาภิเศกเหรียญคู่มหามงคล รุ่นเจ้าสัวเรียกทรัพย์และ รุ่นเจริญนกยูงทอง  ครั้งที่ ๒

admin 2014-03-13 08:19
พิธีมหาพุทธาภิเศกเหรียญคู่มหามงคล รุ่นเจ้าสัวเรียกทรัพย์และ รุ่นเจริญนกยูงทอง  ครั้งที่ ๒

admin 2014-03-17 10:22
คุณวิสุทธิ์(ร้านอาหารสวนพริก ๒ ชุด ๑,๐๐๐ บ.(               )
คุณโทนี่จัน ๒ ชุด  ๑,๐๐๐ บ.(             )

admin 2014-03-19 10:45
คุณโจ (ปณ.)อดรธานี  ๒ ชุด ๑,๐๐๐ บาท( จ่ายแล้ว   )

admin 2014-03-20 20:40
คุณสิยาพัฐ  (พิน)1 ชุด 500บ.  จ่ายแล้ว

admin 2014-03-26 10:42
แจ้งให้ทราบ ท่านที่จองผ้าป่าผ่านคุณปณ. กรุณาโอนภายในวันที่ ๒๘ นะครับ เพราะคุณปณ.จะนำเงินให้คุณนนท์ เย็น ๒๘ มี.ค.๒๕๕๗ ๒๙มี.ค.๒๕๕๗ถวายผ้าป่าตอนเย็น


วาระแรก  ผ่านไปแล้วครับ

admin 2014-03-29 16:48
วาระที่๒ ถวายเสาร์ที่๓๐ สิงหาคม๒๕๕๗

แจ้งให้ทราบครับต้องขออภัยอย่างสูงวันนี้พึ่งได้คุยกับคณะจัดสร้าง(ผ้าป่าสามัคคี)วัตถุมงคล วาระแรกยังไม่ได้นะครับ อดใจรออีกไม่นานเพื่อให้วัตถุมงคลชุดนี้เข้มขลังยิ่งขึ้นจะนำวัตถุมงคลชุดเจ้าสัวทั้งหมดเข้าพิธีวันเกิดหลวงพ่อในเดือนมิถุนายน เป็นพิธีใหญ่ครั้งที่๓ และจะจัดพิธี พุทธาภิเษกใหญ่อีกครั้งในเดือนสิงหาคมและร่วมจองผ้าป่าอีกครั้งจองได้เรือยๆๆครับจนถึงสิงหาคม ๓๐สิงหาคม๒๕๕๗ ถวาย แล้วได้ทันที  ต้องขออภัยที่เข้าใจคลาดเคลื่อนครับสำหรับท่านที่จองผ่านคุณ ปณ.ครับหลังวันที่๓๐ สิงหาคม ส่งให้ทันทีครับ จะจองเพิ่มอีกได้ครับ

admin 2014-03-29 16:57
รายชื่อท่านที่ จองเหรียญเจ้าสัว วาระ๒ นับตั้งแต่วันที่ ๑ เม.ย..๒๕๕๗ถึง๓๐ สิงหาคม๒๕๕๗

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.

admin 2014-04-02 10:50
  รายนามผู้รวมสร้าง
       เหรียญ เจ้าสัว และ นกยูงทอง
เนื้อ ทองคำ เงิน นวะ 18k อัลปาก้า
   ทองแดง ทองแดงรมดำ ทองเหลือง


๑.คุณไพรัช-คุณอัจฉรา  มหธารทิพย์
                 200,000 บาท
๒คุณเอกชัย-คุณกรบัทม์  ยังวานิช
                 225,000 บาท
๓.คุณชะอุ่ม  ทองอ่อนและครอบครัว
                    50,000 บาท
๔.คุณอานนท์   ธรรมวิริยานนท์
                    25,000 บาท
๕.คุณดำเกริงศักดิ์  หาญพลาชัย
                    25,000 บาท
๖.คุณสุนีรัตน์  บัวนำพร
                    25,000 บาท
๗.คุณมีชัย      พิมพ์กิตติโสภา
                    25,000 บาท
๘.คุณยศวีย์    ปิณฑะศรีวัฒน์
                    25,000 บาท
๙.คุณชัยพร-คุณบัณฑิต  อยู่คง
                    25,000 บาท
๑๐.คุณพิเชฐ-คุณชนิดา กิตติบรรพชา
      คุณวรรณภา  พลขอนแก่น
                     56,344 บาท
                     ถวายตู้เซฟ 1 ตู้ 16,000 บาท
                     ถวายโมเดลกุฏิเรือนไทยจำลอง     20,000 บาท
                     ทำอาหารเลี้ยงและกลองยาว 28,000

คุณไพรัช-คุณอัจฉรา มหธารทิพย์
คุณเอกชัย-คุณกรบัทม์  ยังวานิช
  ถวายตู้เซฟ 1 ตู้  16,000 บาทadmin 2014-04-02 10:57
  รายนามผู้รวมทอดผ้าป่า
สมทบทุนสร้างกุฎิเรือนไทยครั้ง   ๑
วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๗

๑.ผู้ไม่ประสงค์จะเอ่ยนาม          35,000 บาท
๒.พระอาจารย์ธัญวุฒิ   ญาณวีโร          25,000 บาท
๓.พระอาจารย์โสภา     จนฺทสาโร          25,000 บาท
๔.พระอาจารย์กู้เกียรติ  อินทปัญโญ    และคณะวัดพระพุทธบาทบัวคำ          64,310.25 บาท
๕.คุณไพรัช-คุณอัจฉรา  มหธารทิพย์          22,000 บาท
๖.ร.ต.ต.ณรงค์เดช  ผลจันทร์และ    คุณสุภาพร    เบ้าหล่อเพชร         13,000 บาท
๗.คุณวิเชียร  สุทธิมีชัย 73,580.25
๘.ตุณพจนีย์  เอียมอุดมชัย 47,000.-
๙.คุณชัยพร-คุณบัณฑิต  อยู่คง         59,870 บาท
๑๐.เฮียตุ๊  13,600 บาท
๑๑.คุณวุฒิชัย-คุณณิชามณ  หะสิตะ     14,610  บาท
๑๒.คุณอุษา  สุขสวัสดิ์  23,527 บาท
๑๓.ตุณกฤช  บุญญาภิสิทธิสุข           28,600 บาท
๑๔.คุณอานนท์  ธรรมวิริยานนท์        25,000 บาท
๑๕.คุณธวัชชัย  ธรรมรังษี    25,000
๑๖.คุณพิเชฐ-น.ส.ชนิดา กิตติบรรพชา      และน.ส.วรรณภา พลขอนแก่น       131,510 บาท
๑๗.คุณสุทธิพร-คุณสมชัย ปฏิภาณกวี        50,550 บาท
๑๘.คุณยศวีย์  ปิณฑะศรีวัฒน์          10,000 บาท
๑๙.คุณมณีวรรณ  โพธินาม 21,830
๒๐.ไทยทีวีสีช่อง 3   44,200 บาท
๒๑.คุณเจษฏา  วิชาเรือง  3,000 บาท
๒๒.ร.ต.ท.นัฐพงษ์  ส่องโสม 17,500
๒๓.ตุณสมศักดิ์ ป้าแช่ม สุขสวัสดิ์ 6,000 บาท
๒๔.คุณบำรุง  บุญกว้าง  2,000 บาท

admin 2014-04-02 11:18
บรรยากาศในการทอดภาพป่าครั้งที่ ๑
วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๗

admin 2014-04-02 11:19
บรรยากาศในการทอดภาพป่าครั้งที่ ๑
วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๗

admin 2014-04-02 11:19
บรรยากาศในการทอดภาพป่าครั้งที่ ๑
วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๗

admin 2014-04-02 11:20
บรรยากาศในการทอดภาพป่าครั้งที่ ๑
วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๗

admin 2014-04-02 11:23
ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนช่อง ๓ ถวายปัจจัยสร้างกุฏิเรือนไทย.  ครั้งที่ ๑
วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๗


admin 2014-04-02 21:25
นึกว่าพระเอกช่อง 3  มาถวายผ้าป่าซะอีกหล่อฝุตๆๆ ครับอาจารย์ด้า / CoKe Watnon

admin 2014-04-06 09:25
ไทยทีวีสีช่อง 3  โอนเงินทำบุญเพิ่ม 6,520  บาท
ยอดเดิม  44,200 บาท
รวมเป็นเงิน 50,720  บาท


admin 2014-05-16 20:39
เรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าทอดผ้าป่าสามัคคี
สมทบทุนสร้างกุฏิเรือนไทย  วาระที่ 2
และร่วมพิธีพุทธาภิเษก “เหรียญเจ้าสัว” และ “เหรียญเจริญนกยูง”
ทำพิธีเป็นกรณีพิเศษใน พระอุโบสถจตุรมุข
ณ วัดโนนสว่าง  ต.หมากหญ้า  อ.หนองวัวซอ  จ.อุดรธานี
วันเสาร์ที่ 30  สิงหาคม พ.ศ.2557

[attachment=5722] [attachment=5723] [attachment=5724]
     เนื่องด้วยคณะศิษย์และผู้มีจิตศรัทธา ได้พร้อมใจกันเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี “สร้างกุฎิเรือนไทย”  ในวาระที่ 2 เพื่อเป็นที่พักของ  หลวงพ่อเจริญ ฐานฺยุตโต และคณะศิษย์  ไว้เป็นถาวรวัตถุในบวรพุทธศาสนาสืบไป
     ด้วยอานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัย และบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้   จง       ดลบันดาลให้ท่านพร้อมครอบครัวจงประสบแต่ ความสุข ความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัย คือ อายุ วรรณะ สุขะ    พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ  พิพัฒนมงคล  ทั้งมนุษย์สมบัติ  สวรรค์สมบัติ  นิพพานสมบัติ  เทอญ
กำหนดการ
วันเสาร์ที่ ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๕๗    
    เวลา ๐๘.๓๐ น.    แห่กองผ้าป่ารอบพระอุโบสถ และทอดผ้าป่าสามัคคี “สมทบทุนสร้าง กุฏิเรือนไทย วาระที่ ๒”
    เวลา ๑๐.๓๐ น.      ถวายภัตตาหารเพล
    เวลา ๑๔.๐๐ น.      พิธีบวงสรวง หลวงพ่อบุษราคัม        
    เวลา ๑๔.๒๙ น.      จุดเทียนชัยเริ่มพิธีพุทธาภิเษก
    เวลา ๑๗.๓๐ น.      ดับเทียนชัย
วันอาทิตย์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗   
    เวลา ๐๗.๐๐ น.     ตักบาตรพระสงฆ์ ๙ รูป

ประธานฝ่ายสงฆ์
พระครูพิพัฒน์วิทยาคม (หลวงพ่อเจริญ  ฐานฺยุตฺโต)

คณะดำเนินการฝ่ายสงฆ์
พระครูวินัยธรทรงศักดิ์ วุฑฒิโก    
พระอาจารย์สัจจะสิทธ์  สุทฺธญาโน      
พระอาจารย์โชคชัย ปริปุณโณ
พระอาจารย์ธัญวุฒิ ญาณวีโร    
พระอาจารย์กู้เกียรติ  อินทปัญโญ    
พระอาจารย์อภิวัฒน์ อินทปัญโญ
คณะพระภิกษุ และสามเณร วัดโนนสว่าง      

ประธานดำเนินการฝ่ายฆราวาส
คุณไพรัช–คุณอัจฉรา มหธารทิพย์   
คุณเอกชัย–คุณกรบัทม์ ยังวาณิช    
คุณสมชาย  สุดเสนาะ
คุณธนวัตน์–คุณอุไรวรรณ กิตติบรรพชา      
คุณอานนท์  ธรรมวิริยานนท์    
คุณวิเชียร  วิสุทธิมีชัย    
ร.ต.ต.ณรงค์เดช ผลจันทร์–คุณสุภาพร เบ้าหล่อเพชร    
คุณธวัชชัย  ธรรมรังสี
คุณสมศักดิ์-คุณบังอร   อยู่คง
  

admin 2014-05-17 10:57
ขอเชิญชวน ร่วมบุญ ร่มสร้างกฏิเรือนไทยถวายหลวงพ่อเจริญ ผ้าป่าสามัคคี วาระ๒ ถวายวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗เหรียญเจ้าสัวและเหรียญเจริญนกยูงทอง ปลุกเสกพิธีใหญ่ ๓พิธี พิธีที่๔  ๗ มิ.ย.๒๕๕๗ วันเคล้ายวันเกิดหลวงพ่อเจริญ  ฐานยุตโต

ร่วมบุญ ร่วมสร้างกุฏิครับ   หลังจากสิงหาคม ๒๕๕๗ ราอาจจะเปลี่ยน รีบจองผ้าป่าด่วน กองละ๕๐๐บาท ๑ชุดครับ

admin 2014-05-17 11:02
ปลุกเสกครั้งที่๕  วันที่๓๐ สิงหาคม๒๕๕๗ และถวายผ้าป่าวาระ๒ สุดท้ายครับปลุกเสกเดี่ยวหลวงพ่อท่านเมตตาเสกทุกวัน พิธีใหญ่ ๕พิธี มีรุ่นเดียวที่ปลุกเสกมากพิธี น่ามีไว้บูชาครับ


เวอร์ชันเต็ม: [-- ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสมัคคี --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.024274 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us