ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ปิดจองเหรียญ หมูทองคำ วัดโนนสว่าง
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ปิดจองเหรียญ หมูทองคำ วัดโนนสว่าง

อ้างอิง: เพิ่มเข้าหัวข้อสำคัญ โดย admin เมื่อเวลา(2011-11-10)
เปิดจองเหรียญรุ่นหมูทองคำชุดกรรมการ วัดสร้างเอง จำนวนการจัดสร้างตามจองเท่านั้น ไม่จองหมดสิทธิ์ เปิดโอกาสให้จองแล้ว  สนใจจองได้ที่วัดหรือผ่าน ปณ. ครับ 
วัดดำเนินการสร้างเองทุกขั้นตอน
ตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการออกแบบ/b]

ทางวัดโนนสว่างขอแจ้งให้ทราบครับท่านที่ จองเหรียญรุ่นหมูไว้กรุณาโอนปัจจัยให้กับผู้ที่เกียวข้องได้เลยจะได้เก็บรวบรวมปัจจัยในการสร้างครับ ที่ผ่านมาต้องขออภัยมีเหตุขัดข้องบางประการเนื่องจากน้ำท่วมสร้างเฉพาะชุดกรรมการก่อนครับและเหรียญเงินส่วนล๊อกเก็ตและเหรียญย่อยงดก่อนครับ ท่านใดสนใจจองเพิ่มเติมได้ที่ครูบาบอม วัดโนนสว่าง หรือจองผ่านคุณ ปณ. เฉพาะทางไกลครับ  [attachment=452]
รูปภาพ: 2_1_419066b9788f4a1.jpg
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
รายชื่อท่านที่ จองเหรียญหมูชุดกรรมการ(ผ่าน ปณ.)
๑.คุณอัมพล       จอง  ๑ ชุด        ๒,๐๐๐ บาท      (จ่ายแล้ว)           
๒.คุณเอ๋(อีซูซุ)     ,,    ๕  ,,       ๑๐,๐๐๐   ,,        (จ่ายแล้ว)
๓.คุณไกรสร        ,,     ๑  ,,          ๒,๐๐๐  ,,        (จ่ายแล้ว)
๔.คุณเด็กใหม่      ,,    ๑๐  ,,      ๒๐,๐๐๐   ,,        (จ่ายแล้ว)
๕.คุณโตนด         ,,     ๑   ,,         ๒,๐๐๐  ,,        (จ่ายแล้ว)
๖.คุณธวัชชัย        ,,     ๒   ,,         ๔,๐๐๐  ,,        (จ่ายแล้ว) มุกดาหาร
๗.คุณศักดิ์ชัย       ,,     ๑   ,,         ๒,๐๐๐   ,,        (จ่ายแล้ว)
๘.คุณสมภพ         ,,     ๑   ,,         ๒,๐๐๐   ,,        (จ่ายแล้ว)
๙.คุณพิทูร            ,,     ๑   ,,         ๒,๐๐๐   ,,        (จ่ายแล้ว)
๑๐.คุณชวลิต         ,,     ๑   ,,         ๒,๐๐๐   ,,        (จ่ายแล้ว)
๑๑.คุณนนทฺ์          ,,      ๒   ,,        ๔,๐๐๐   ,,        (จ่ายแล้ว)
๑๒.คุณจักรินทร์     ,,      ๑   ,,         ๒,๐๐๐   ,,        (จ่ายแล้ว)
๑๓.คุณรุน             ,,      ๑   ,,         ๒,๐๐๐   ,,        (จ่ายแล้ว)
๑๔.คุณมณีวรรณ    ,,      ๖  ,,        ๑๒,๐๐๐   ,,        (จ่ายแล้ว)
๑๕.คุณโค๊ก           ,,      ๕  ,,        ๑๐,๐๐๐   ,,        (จ่ายแล้ว)
๑๖.คุณวัฒนศักดิ์    ,,      ๑   ,,          ๒,๐๐๐   ,,        (จ่ายแล้ว)
๑๗.คุณธีระ(พรเจริญ)      ๒   ,,          ๔,๐๐๐  ,,        (จ่ายแล้ว)
๑๘.คุณอรอนงค์(ท๊อป)    ๑    ,,          ๒,๐๐๐  ,,        (จ่ายแล้ว)
๑๙.คุณวิษณุ(สระบุรี)       ๑    ,,          ๒,๐๐๐  ,,        ( จ่ายแล้ว)         
๒๐.คุณบุญจันทร์             ๑    ,,          ๒,๐๐๐  ,,        (จ่ายแล้ว)
๒๑.คุณธง(ชลบุรี)             ๒    ,,          ๔,๐๐๐  ,,        (จ่ายแล้ว)
๒๒.คุณสมพงษ์(แก่งคอย) ๑    ,,          ๒,๐๐๐  ,,        (จ่ายแล้ว)๑/พ.ย./๕๔          
๒๓.คุณจักรพงษ์              ๑    ,,          ๒,๐๐๐  ,,        (จ่ายแล้ว)
๒๔.คุณธวัชชัย(ปณ.)        ๑    ,,          ๒,๐๐๐  ,,        (จ่ายแล้ว)


              รวม                ๕๐  ชุด      ๑๐๐,๐๐๐  บาท  (ถวายหลวงพ่อแล้วครับ)

admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
รวจสอบรายชื่อทักท้วง เพิ่มเติมได้นะครับ จองเพิ่มได้ ท่านที่ ยังไม่ได้ จองเชิญจองเพิ่มได้ ด่วน ที่ วัดโนนสว่าง(ติดต่อครูบาบอม) ผ่านปณ. ติดต่อคุณธวัชชัย  ๐๘๑๗๑๗๒๐๙๕
รายชื่อท่านที่ จองเพิ่ม
๑.คุณเรียว(ภูหลวง)  ๑ชุด   ๒,๐๐๐ บาท/จ่าย
๒.คุณตุ้ม(ธกส)         ๑ ,,    ๒,๐๐๐   ,, /จ่าย
๓.คุณธีรัช                 ๑ ,,    ๒,๐๐๐   ,, /จ่าย
๔.คุณจักรินทร์           ๑ ,,     ๒,๐๐๐ ,, /จ่าย
๕.คุณพัสดา               ๑ ,,     ๒,๐๐๐ ,,/จ่าย  มารับเอง
๖.คุณนิรันดร์              ๕ ,,   ๑๐,๐๐๐ ,,/(      )
๗.คณนวภัทร              ๑ ,,     ๒,๐๐๐ ,,/จ่าย
๘.คุณวัฒนศักดิ์           ๑ ,,     ๒,๐๐๐ ,,/จ่าย
๙.คุณสุรพงษ์              ๑ ,,      ๒,๐๐๐ ,,/จ่าย
๑๐.คุณเติ้ง                  ๑ ,,      ๒,๐๐๐ ,,/(    )
๑๑.แอ๊ดมินด้า              ๕ ,,    ๑๐,๐๐๐  ,,(จ่าย)
๑๒.คุณมณีวรรณ           ๓ ,,     ๖,๐๐๐  ,,(       )
๑๓.คุณธีระ(พรเจริญ)     ๒ ,,      ๔,๐๐๐  ,,(โอน)
๑๔.คุณไกรสร(เพิ่มอีก)  ๑ ,,        ๒,๐๐๐ ,,(จ่าย)
๑๕.ไก่ย่างวิเชียร(น.ว.ซ) ๒  ,,     ๔,๐๐๐ ,,(       )
๑๖.แอ๊ดมินด้า๒๙พ.ย.    ๑  ,,      ๒,๐๐๐ ,,(จ่าย)
๑๗.คุณบุญชูเกียรติ(จั๊ว) 
๑ ,,      ๒,๐๐๐  ,,(     )
๑๘.คุณสุรพงษ์(เพิ่ม)      ๑ ,,      ๒,๐๐๐  ,,(จ่าย)
๑๙.แอ๊ด(หนองแซง)       ๑ ,,      ๒,๐๐๐  ,,(จ่าย)     
๒๐.คุณธีระ(เพิ่ม)๒ธ.ค.    ๑ ,,      ๒,๐๐๐ ,,(จ่าย)
๒๑.ธรรมหน่อย               ๖  ,,   ๑๒,๐๐๐ ,,(โอนแล้ว)๖/๑๑/๕๕
๒๒.ดต.ศิริศักดิ์                ๑ ,,      ๒,๐๐๐  ,,(                )
๒๓.คุณพิสิทธิ์                 ๑  ,,      ๒,๐๐๐  ,, (                )
๒๔.คุณอัมรินทร์            ๒   ,,     ๔,๐๐๐  ,, (                  )
๒๕.คุณแบ๊งค์                ๑  ,,      ๒,๐๐๐  ,,  ( โอนแล้ว)                )
                            
         
          จองเพิ่มเติมได้ครับ

(คุณธีระ รวม ๔ชุด)+๑=๕เพิ่มอีกเมื่อ๒/๑๒/๕๔ยกเลิกเนื้อเงินเป็นชุดกรรมการ
แอ๊ดมินด้ารวม ๖ชุด
คุณสุรพงษ์ยกเลิกเนื้อเงินเป็นชุดกรรมการหมู(รวม๒ชุด)

admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 


จองเพิ่ม ชุดหมูทองคำได้ที่ วัดโนนสว่าง

ติดต่อ ครูบาบอมครับ(ปิดจอง ๓๐ มี.ค.๒๕๕๕)

ทางไกลติดต่อคุณ ปณ. ๐๘๑-๗๑๗๒๐๙๕
           ปลุกเสกเดี่ยว   

   พิธีใหญ่  วันเกิด๒ มิ.ย. ๒๕๕๕

   เหรียญรุ่นนีั ถ้าใครพลาดจะเสียใจไปนานครับ
    เพราะว่าหลวงพ่อลงคาถามาก ถึง ๔๐ คาถา
    มากกว่าตะกรุดอีก รีบๆๆจองนะครับ คุณโค๊ก

เปิดจอง ๒,๐๐๐ บาท หลังจอง วางตู้บูชา ๔,๐๐๐ บาทครับ ใครไม่จองรอบูชาที่วัดได้ครับ


admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ตัวอย่างแบบร่างคร่าวๆ ของเหรียญหมูทองคำ หลวงพ่อดูแลการออกแบบทุกรายละเอียดครับ ท่านบอกว่าเอาแบบเต็มที่ไปเลยเหรียญนี้ เพราะท่านชอบรูปแบบนี้ใบโพธิ์หงายขึ้น(หยดน้ำก็ได้) คาถาที่ใส่ลงไปในเหรียญมีคาถาหมูทองคำ+หมูใส้ตัน +หมูทองแดง (ตอนนี้ทราบจำนวนคาถาแล้วครับ คาถาที่ลง ๔๐ คาถา เป็นที่หนักใจขอผู้ออกแบบมาก เนื่องจากคาถาเยอะมากๆ หาที่ลงแทบไม่ไหวครับ)  แบบว่าจัดเต็มแบบหมูหมูเลยละครับ ท่านบอกว่าอย่าให้เหรียญมีเนื้อที่ว่าง เอาคาถาไปใส่อีก เนื่องจากยุคนี้ลูกศิษย์ลูกหาหากินกันลำบาก เลยอยากให้ได้ของดีๆไปช่วยในการทำมาหากินกันครับ เร็วๆนี้จะได้เห็นรูปแบบที่ 100% แต่ตอนนี้ดูแบบ 50% ไปก่อนนะครับทุกๆท่าน ประกอบการตัดสินใจ รีบจองนะครับสร้างตามจองเท่านั้นนะครับ หลังจองไม่มีให้บูชาที่วัดเหมือนทุกรุ่นนะครับ

หมูทองคำ+หมูไส้ตัน+หมูทองแดง+คาหัวใจตันหลวง+คาถามหานิยม-มหาตันมหาอุต+มงคลสุดยอด 
รูปภาพ: 2_1_aa664c368da974a.jpg
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ชุดกรรมการ รุ่นหมูทองคำ

ปิดจอง ๓๐ มี.ค.๒๕๕๕ ครับ

สุดยอดเหรียญหมูทองคำหนึ่งเดียวที่วัดโนนสว่างที่ลงคาถามากที่ สุด
ถึง ๔๐ คาถาถ้าท่านไม่รีบจอง ท่านอาจจะเสียใจไปนานครับคุณโค๊ก
                             ชุดกรรมการ ๑ชุด จำนวน ๕ เหรียญ
                            ๑.เหรียญชนวน
                             ๒.เหรียญนวะโลหะ
                             ๓.เหรียญชุบสามกษัตริย์
                             ๔.เหรียญทองเหลือง
                             ๕.เหรียญทองแดง
 

admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
คาถาที่ลงในเหรียญหมูทองคำ

1.   - หมูทองคำ
      - หมูไส้ตัน
      - หมูทองแดง

2.   ช้างผสมโขลง
3.   เพชรกลับ
4.   ธาตุน้ำหยุดลูกปืน
5.   ไม่อดไม่อยาก
6.   ไท้เศรษฐี
7.   กาสะท้อนกลับ
8.   ลูกปืนคือห่าฝนยิงบ่ถูก
9.   แม่เงิน
10.   คาถาเทวดาในลำพระเจ้าเลียบโลก
11.   พระยาธัมมิกราช
12.   ตอกทวารบ่ตาย
13.   กระทู้ตายยืน
14.   มหาอุด
15.   ลูกปืนถอยหลังไปถูกคนยิง
16.   มหาจังงัง
17.   สามวาออกสามศอกแตก
18.   มหานิยม
19.   อยู่ปืนผาหน้าไม้
20.   ลั่นไกปืนไม่ได้
21.   ลูกปืนติดลำกล้อง
22.   ปืนแตกใส่มือ
23.   หัวใจมหาทมึนทึนคงแล
24.   หัวใจตันหลวง
25.   แสนคนบ่เห็นโต
26.   ลูกปืนไหลเป็นน้ำ
27.   แฮ้งถามหากาถามข่าวสาริกาลิ้นทอง
28.   มงคลอันสูงสุดของพระพุทธเจ้าบ่มีหยังข่มได้เสริมดวงเสริมบารมี
29.   มหาอำนาจคนเกรงขาม
30.   อยู่ปืน เป็นอุตตะมังอันประเสริฐ ดีสารพัด
31.   อิติปิวิเศษ
32.   ปืนแสนเล่ม
33.   แคล้วคลาด
34.   มหาอุดปืนแตก
35.   เพชรหลีก
36.   มหาอุด ๘ นะ
37.   ตับทองปฎิโมกข์
38.   อุดปืน
39.   ฉายาหลวงพ่อ(ฐานยุตโต)
๔๐.คาถาปู่ทวดมาบอกที่วัดบวรวันที่ ๑๓/๑๒/๕๔
[attachment=847]


เห็นคาถาแล้วรีบจองนะครับคุณวิสุทธิ์  
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แบบเสร็จสมบูรณ์แล้วครับ(บล๊อคเรียบร้อย )รอชมของจริงต่อไปเร็วๆๆนี้ครับรีบจองได้เลย [attachment=843]
รูปภาพ: แบบป้ายแก้ไขล่าสุด.jpg
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
หลวงปู่ทวดได้มาบอกคาถาหลวงพ่อ ขณะนั่งปรก อธิฐานจิตที่ วัดบวรครับ บอกว่า ให้เอาคาถานี้ ปลุกเสกด้วยหลวงพ่อได้นำคาถาที่ได้มาใหม่ ลงในเหรียญหมูทองคำด้วยนะครับ
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้