ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : พระพุทธบาทบัวคำ(พระเจ้าล้านตื้อ) ปากเข็ด
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

พระพุทธบาทบัวคำ(พระเจ้าล้านตื้อ) ปากเข็ด

  

                   รอยพระพุทธบาทบัวคำ(วัดโนนสว่าง)

           ประวัติความเป็นมาของรอยพระพุทธบาทบัวคำ
เริ่มสร้างเมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕ ขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๓ แล้วเสร็จเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ ๒๕๕๕ ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๓

               พระครูพิพัฒน์วิทยาคม(หลวงพ่อเจริญ  ฐานยุตโต )

รองเจ้าคณะอำเภอหนองวัวซอ (ธ) เจ้าอาวาสวัดโนนสว่าง

ได้นิมิตในธรรมให้สร้างรอยพระพุทธบาทบัวคำ
                
 มาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้ว พระครูพิพัฒน์วิทยาคม

(หลวงพ่อเจริญ  ฐานยุตโต) จึงได้นำพาญาติโยมสร้างรอยพระพุทธบาทขึ้น

  โดยมีนายพูลสวัสดิ์-นางเกสร  ทิพย์กรรณ

นายธวัชชัย   ธรรมรังษี  

นายสุวัชชัย    ศรีแก่นจันทร์(ร้านศรีจันทร์เภสัช)

นายชนาธิป    ผลาเลิศ 

นายกรวิชญ์      สกุลตัง  

  นายวิสุทธิ์  อินธิศักดิ์

 นายอานนท์  ธรรมวิริยานนท์

นายสมภพ  ภิรมย์พิน

นส.กฤตพร  ธรรมวิรยานนท์
นส.พัสดา  มีศิลป์

พระภิษุสงฆ์-สามเณร และญาติโยมผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันสร้างรอยพระพุทธบาทบัวคำนี้ เพื่อ เป็นพุทธบูชา  ธรรมบูชา  สังฆะบูชา เป็นพุทธศาสนสถาน ฝากไว้ในพุทธศาสนา

  ให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้บูชา จนชั่วลูกชั่วหลาน

             ขออานิสงฆ์ส่วนนี้ จงช่วยอุปถัมภ์ค้ำชู ผู้มีจิตศรัทธา ในพระพุทธศาสนา ขอจงมีความสุขความเจริญก้าวหน้า ในชีวิต แตกฉานในข้อ อรรถ ข้อธรรม ตามคำสั่งสอนของ

  องค์สมเด็จพระสัมมา สัมพุทธเจ้า ขอความเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาน ธนสารสมบัติ จงบังเกิดแก่ทุกท่านทุกคนเทอญ

 พุทธสังกาศราชา พ.ศ. ๒๕๕๕ วันศุกร์ ขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๓  ปี มะโรง  (อยู่ในเขต อบต.หมากหญ้า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี)
นายก อบต. นายบุญมา  จันแย้ม

จากวัดโนสว่าง-รอยพระพุทธบาทบัวคำ ระยะทางประมาณ ๕ ก.ม.

  /color]
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
เริ่มสร้าง วันที่ ๒๗มกราคม๒๕๕๕ เสร็จวันที่ ๕ ก.พ.๒๕๕๕

วันนี้วันที่ ๕ก.พ.๒๕๕๕ไปดูรอยพระพุทธบาทบัวคำกับหลวงพ่อ พึ่งมาครับ ห่างจากวัดโนนสว่าง ประมาณ ๕ก.ม.
หลวงพ่อได้นิมิตมานานว่าให้สร้างรอยพระพุทธบาท บังเอิญได้มีโอกาศเข้าวัด กราบนมัสการหลวงพ่อ  ช่างได้โทรมาแจ้งว่า รอยพระพุทธบาทบัวคำ ที่ สร้าง เสร็จเรียบร้อยแล้วให้หลวงพ่อมาดูด้วย วันนั้นไปกันหลายคนครับ จารย์ชูขับรถ มีตาเลิศ ครูบา สามรูปโยมพ่อ ครูบาบอม- ปณ.- หลวงพ่อ พอไปถึงสถานที่ หลวงพ่อ บอกให้ครูบาอาทิตย์ ไป นั่ง ธรรมดูซิว่า มาสร้างให้แล้ว พอใจหรือเปล่า ครูบาอาทิตย์ เดินห่างออกไป ประมาณ ๒๐ เมตร ก็นั่งลง  ถามเทวดา ที่ เฝ้าสถานที่ ว่าพอใจหรือเปล่า เทวดา ที่ เฝ้าสถานที่ ตอบว่า พอใจ มาก เฝ้ารอมาหลายพันปี แล้ว รอให้ หลวงพ่อ มา สร้างให้ จะได้ ให้ลูก หลาน ญาติโยม ชาวโลก ทุกคน ได้ สักการะ บูชาสอบถามได้ความเสร็จก็เดินทางกลับวัด วันรุ่งขึ้ครูบา นำสีทอง ไปทาดอกบัว ที่ อยู่ตรงกลางรอยพระบาท ถือป็นฤกษ์ยามดี และปลื้มปิติที่ ได้ ร่วมสร้างรอยพระพุทธบาทในครั้ง นี้ ได้ วันเวลา ที่ จะสมโภชน์จะแจ้งให้ทราบ หลวงพ่อบอกว่า จะทำเหรียญ รอยพระบาทด้วย

thawatchai


admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
รายชื่อท่านที่ ร่วมบุญสร้างรอยพระพุทธบาทบัวคำ(โนนสว่าง)

พระครูพิพัฒน์วิทยาคม(หลวงพ่อเจริญ  ฐานยุตโต)
๑.นายพูลสวัสดิ์-นางเกสร   ทิพย์กรรณ                                                จำนวนเงิน  ๑๐,๐๐๐ บาท(ถวายหลวงพ่อแล้ว)ถวายเอง
๒.นายธวัชชัย    ธรรมรังษี                                                                        ,,--,,       ๑๐,๐๐๐   ,,(ถวายหลวงพ่อแล้ว)
๓.นายสุวัชชัย   ศรีแก่นจันทร์(ร้านศรีจันทร์เภสัช)                                     ,,  ,,       ๑๐,๐๐๐   ,,(ถวายหลวงพ่อแล้ว
๔..คนายวิสุทธิ์   อินธิศักดิ์(ร้านอาหารสวนพริกหนองคาย)                        จำนวนเงิน    ๒,๐๐๐ บาท(ถวายหลวงพ่อเเล้ว)
๕.นายกรวิทย์   สกุลตัง    พร้อมครอบครัว                                                     ,,          ๕,๐๐๐   ,,(ถวายหลวงพ่อ ๑๘ ก.พ.๕๕)
๖.นายชนาธิป     ผลาเลิศ                                                                               ,,          ๒,๐๐๐   ,,(ถวายหลวงพ่อแล้ว ถวายเอง)
๗..นายอานนท์   ธรรมวิริยานนท์                                                                     ,,          ๑,๐ ๐๐  ,,(ถวายหลวงพ่อแล้ว)  
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ให้ช่างไปแกะใบเสมา มาฝังไว้ด้วย หลวงพ่อจะได้เขียนวันเดือนปีที่สร้างไว้เป็นอักษรธรรมที แผ่นศิลาจารึก


จารึกไว้ให้คนรุ่นหลัง  อีก ๑๐๐ ปี เป็นของเก่าแน่นอนครับ ขออนุโมทนาสาธุครับคุณวิสุทธิ์ ขอให้ร่ำรวยยิ่งๆๆขึน ครับ ค้าขายร่ำรวย ลูกค้าเยอะๆๆครับ ถวายหลวงพ่อแล้วจะแจ้งให้ทราบ รอรับพรจากหลวงพ่อครับ สาธุ วันนี้หลวงพ่อท่านพูดถึงคุณวิสุทธิ์ ด้วยครับ

admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1.ธวัชชัย  ธรรมรังษี
2.พูลสวัสดิ์   ทิพย์กรรณ์
3.บุญชู   สีไก่แก้ว
4.บุญศิวัฒน์   เสวตวงษ์
5.ไพทูรย์    อ่อนบัว
6.กรวิชญ์   สกุลตัง
7.เกียติชัย    สายสุด    
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
    
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้   
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ทางไป พระพุทธบาทบัวคำครับ ๕ กม. จากหน้าวิหารโนนสว่างไปทาางด้านทิศตะวันออกเลยวัดป่าสามัคคีธรรมไป  ประมาณ ๑ กม.เลี้ยวขวาไปทางหมู่บ้านหมากหญ้าเลี้ยวซ้าย เป็น ภูเขา เล็กๆๆ ลานหินครับ มีดอกไม้ ธรรมชาติ ดอกสีขาวหอม  ล้อมรอบ รอยพระพุทธบาท ธรรมชาติ เตรียมไว้ให้เสร็จ  ไปถ่ายรูปคนเดียว ขนลุกซู่ เลยครับ ช่วงเย็นเงียบ ไม่มีคน น่านั่งสมาธิครับ ท่านที่ ชอบนั่งสมาธิ เชิญได้ ที่ รอยพระพุทธบาทบัวคำ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

   ยืนตรงหน้า วิหาร ถ่ายไป ทางทิศตะวันออกครับ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ยืนอยู่หน้าวิหารครับ


จากวัดโนนสว่าง ไปถึงวัดป่าสามัคคีธรรมประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร จากหน้าวัดป่าสามัคคีธรรม ถ้าเลียวซ้ายเข้าหมู่บ้านไร่งาม เลยแยกไปประมาณ ๑๐๐ เมตรเจอแยกเลี้ยวขวา ไป พระพุทธบาทบัวคำอีกประมาณ ๔ กม.ก็จะถึงรอยพระพุทธบาทบัวคำ
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้