ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : พระพุทธบาทบัวคำ(พระเจ้าล้านตื้อ) ปากเข็ด
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 


  
                                 ประวัติพระพุทธบาทบัวคำ(วัดโนนสว่าง)
     ประวัติความเป็นมาของรอยพระพุทธบาทบัวคำ เริ่มสร้างเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ขึ้น๔ ค่ำ เดือน ๓ ปีมะโรง แล้วเสร็จเมื่อ วันอาทิตย์ที่  ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๓ ปี มะโรง
     พระครูพิพัฒน์วิทยาคม(หลวงพ่อเจริญ  ฐานยุตโต) รองเจ้าคณะ อำภอ
หนองวัวซอ(ธ) เจ้าอาวาสวัดโนนสว่าง ได้นิมิตในธรรม ให้สร้างรอยพระพุทธบาทบัวคำมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้ว 
 จึงได้นำพา ญาติโยมสร้างรอยพระพุทธบาทบัวคำขึ้น
โดยมี นายพูลสวัสดิ์-นางเกษร  ทิพย์กรรณ
นายธวัชชัย  ธรรมรังษี(ไปรษณีย์)
นายสุวัชชัย  ศรีแก่นจันทร์(ศรีจันทร์เภสัช)  นายชนาธิป   ผลาเลิศ
นายกรวิชญ์  สกุลตัง  นายวิสุทธิ์  อินธิศักดิ์(ร้านอาหารสวนพริกหนองคาย)
นายอานนท์  ธรรมวิริยานนท์  นายภานุกฤษ  ชานันโท   นายสมภพ  พิรมย์พิน
นายพงษ์เทพ  ป้องนานาค นส.พัสดา  มีศิลป์ นายพิทูร  สัมพันธารักษ์พระภิกษุ-สามเณร และญาติ โยม ผู้มีจิตศรัทธา
ร่วมสร้าง รอยพระพุทธบาทบัวคำนี้ เพื่อเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆะบูชา
เป็นพุทธศาสนสถาน ฝากไว้ในพระพุทธศานา ให้พุทธศาสนิกชน ได้กราบไหว้ บูชา จนชั่วลูก ชั่วหลาน
     ขออานิสงค์ส่วนนี้ จงช่วย อุปถัมภ์ค้ำชู ผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา
ขอจงมีความสุข ความเจริญความเจริญ ก้าวหน้าในชีวิตการงาน แตกฉานในข้ออรรถ ข้อธรรม ตามคำสั่งสอน ขององค์สมเด็จ พระสัมมา สัมพุทธเจ้า
     ขอความเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาน ธนะสาร สมบัติ จงบังเกิดแก่ทุกท่านทุกคนเทอญ
พุทธสังกาศราชา พ.ศ.๒๕๕๕ วันศุกร์ขึ้น ๔ ค่ำเดือน ๓ ปีมะโรง
สถานที่ ตั้งพระพุทธบาทบัวคำ ห่างจากวัดโนนสว่าง  ๕ กิโลเมตรอยู่ในเขตอบต.หมากหญ้า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
                                            
       โดยมี นายบุญ  จันทร์แย้ม เป็นนายก อบต.                                                                
          
         ธวัชชัย     ธรรมรังษี ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕


admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

  [attachment=1536]  
  
  [attachment=1530]

รายชื่อท่านที่ ร่วมบุญสร้างรอยพระพุทธบาทบัวคำ(โนนสว่าง)

พระครูพิพัฒน์วิทยาคม(หลวงพ่อเจริญ  ฐานยุตโต)
๑.นายพูลสวัสดิ์-นางเกสร   ทิพย์กรรณ                                                จำนวนเงิน  ๑๐,๐๐๐ บาท(ถวายหลวงพ่อแล้ว)ถวายเอง
๒.นายธวัชชัย    ธรรมรังษี                                                                        ,,--,,       ๑๐,๐๐๐   ,,(ถวายหลวงพ่อแล้ว)
๓.นายสุวัชชัย   ศรีแก่นจันทร์(ร้านศรีจันทร์เภสัช)                                     ,,  ,,       ๑๐,๐๐๐   ,,(ถวายหลวงพ่อแล้ว(ถวายเอง)
๔..คนายวิสุทธิ์   อินธิศักดิ์(ร้านอาหารสวนพริกหนองคาย)                        จำนวนเงิน    ๒,๐๐๐ บาท(ถวายหลวงพ่อเเล้ว)
๕.นายกรวิทย์   สกุลตัง    พร้อมครอบครัว                                                     ,,          ๕,๐๐๐   ,,(ถวายหลวงพ่อ ๑๘ ก.พ.๕๕)
๖.นายชนาธิป     ผลาเลิศ                                                                               ,,          ๒,๐๐๐   ,,(ถวายหลวงพ่อแล้ว ถวายเอง)
๗..นายอานนท์   ธรรมวิริยานนท์                                                                     ,,          ๑,๐ ๐๐  ,,(ถวายหลวงพ่อแล้ว)  

admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ลานธรรม  ลานปฏิบัติธรรม  พระพุทธบาทบัวคำพระพุทธบาท บัวคำ(วัดโนนสว่าง)จะเป็นที่ ปฏบัติ ธรรม นั่งสมาธิครับ กำลังเตรียม จะสร้างห้องสุขา ไว้สำหรับญาติโยม ที่ ไป กราบสักการะ รอยพระพุทธบาทบัวคำ และท่านที่ ผ่านไป มา ได้ ปลดทุกข์ จะขุดบ่อ น้ำ หาถังน้ำ และสร้างห้องสุขา เตรียมไว้สำหรับ งานสมโภชน์รอยพระพุทธบาทบัวคำที่ จะมาถึงในเร็วๆๆนี้ครับ   หลวงพ่อ ท่านจะ สร้างเหรียญรอยพระบาท ครับ

สร้างห้องน้ำ ประมาณ ๖ห้องครับ

ขุด บ่อ วางท่อ ถังน้ำ
เตรียมห้องน้ำเสร็จ ก็คงเป็นปีหน้า สมโภชน์ แน่ นอนครับ  จุดบั้งไฟ งานประจำปี ก็คง จัด แถวรอยพระบาท สมโชน์ ต้องไม่ใช่ หน้าฝนครับ พร้อมเมื่อไหร่ จะแจ้งครับ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
สร้างห้องน้ำ (ห้องสุขา) ตรงทางขึ้น รอยพระพุทธบาทบัวคำ
ฝั่งซ้ายมือ เตรียม ไว้ งาน สมโภชน์ รอยพระพุทธบาทครับ ห้องน้ำจะทำสำหรับสุภาพสตรี ๑ ห้อง สุภาพบุรุษ ๑ห้อง
(พระสงฆ์ ๑ห้อง)รวม๓ ห้องยังหาเจ้าภาพครับ

๑.คุณพิทูร  (โต) กทม.  สร้างห้องน้ำ สำหรับ พระสงฆ์  ๑ ห้อง

๒.คุณพิทูร (โต) กทม.  สร้างห้องน้ำสำหรับสตรี           ๑ ห้อง  


admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
 ทำสระเก็บน้ำไว้ใช้ (สระบัวคำ)
 
ดญ.นิชานันท์  ธรรมรังษี
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
พระพุทธรูป หินทรายแกะ 

(หลวงปู่องค์ดำ)ประดิษฐาน ณ บริเวณเหนือ รอยพระพุทธบาทบัวคำ

ขนาด หน้าตัก ๓๒ นิ้ว สูง ๑.๒๐ ม.
(ราคา ๕๐,๐๐๐)

ประสานงานโดยคุณอดิชาติ (แก่งคอย)

    โอนเงินมัดจำแล้ว วันนี้ ๕,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๔๕,๐๐๐ ประมาณเดือนพ.ค.๕๕ แกะเสร็จ กำลังเริ่ม ดำเนินการ ครับโดยคุณ น้ำตาลสด+ค่าจัดส่ง ประมาณ ๕,๐๐๐ บาท
                                                                  
            รายชื่อท่านที่ ร่วมสร้างพระพุทธรูปหินทรายแกะ
             พร้อมสร้างฐานรองรับที่ พระพุทธบาทบัวคำ


                   ฐานยังไม่ทราบราคาครับ

๑.นายธวัชชัย  ธรรมรังษี      ๑๐,๐๐๐บ.
๒.คุณอัมพล  นิรุธนภาพันธ์    ๕,๐๐๐ บ. 
๓.คุณอรรถพงศ์  หงษ์นคร      ๕,๐๐๐ บ.
๔.คุณอานนท์  ธรรมวิริยานนท ๒,๑๐๐ บ.
๕.พ.อ.อ.บุญศิวัฒน์   เสวตวงษ์ ๓,๐๐๐ บ.
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ท่านที่ มีความประสงค์ จะร่วมบุญ ถ้าไปที่ วัด ก็ถวายหลวงพ่อ โดยตรงเลยก็ ได้ ครับ ส่วนตัว คุณ ปณ. หาคนขุดมาเอง ซื้อท่อเอง ไม่ได้ เกียวกับ ทางวัด ครับ ส่วนตัว เฉพาะบ่อ น้ำ

ห้องน้ำ สร้าง เแนวป่า ด้านหลังรถ มอเตอร์ไซด์ ครับ ชาวบ้านบอกว่า มีถ้ำสุนัขจิ้งจอกอยูข้างๆๆครับ ยังไม่ได้ เดินไปดู วันเสาร์นี้ จะได้ไปตรวจสอบ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

  [attachment=1640]  [attachment=1544]
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
เมื่อคืนนี้ ได้ไป นั่งสมาธิ ที่ พระพุทธบาทบัว คำ อากาศเย็นสบายดีมาก ไม่มียุง ได้จุดเทียนบูชารอยพระพุทธบาท ปิดทอง ขอพร ท่านผอ.กรวิชญ์ เตรียมพร้อม ทุกอย่างอุปกรณ์ ต่างๆๆขอบพระคุณ มากๆๆครับ บริการดีเยี่ยม รถ ๒ คัน มีคุณ นนท์ และ ก็ อาจารย์ จาก สุวรรณคูหา(เจ้าของรถ) ขอบพระคุณอย่างสูงเช่นกัน เพราะรถ เก๋ง ขึ้นลำบาก ครับ
(แอ็ดมินด้า)ไม่ได้ เอากล้องไปด้วย ไม่มีภาพมาให้ชม ชม ต้องรอภาพจากคุณนนท์ คงหลายวัน กว่าจะได้ ชม เพราะว่าไปหลายสถานที่ ในเวลา กระชั้นชิด ทำให้ลืม กล้องไปด้วย ช่วงบ่าย วันที่  ๑๘ ไป ที่ หนองวัวซอ สถานที่ ทำพิธี เชิญ พระเวสสันดร  เข้าเมือง บ่าย ๔ โมงเย็น เดินทางด่วนไปที่ พระธาตุ ดอนแก้ว อ.กุมภวาปี กลับมา ถึงวัดโนนสว่าง ประมาณ ๑ ทุ่มเป็นพระธาตุที่ ศักดิ์สิทธิ สมัยทราวดี น่าจะสร้างพร้อมพระธาตุ เมืองพิณ นากลาง หนองบัวลำภู ที่ ได้ไปครั้งนี้ ก็เพราะว่า หลานคุณ ปณ.ฝันเห็น ก็เลยอยากจะไปดู ก็เป็นตามความฝันทุก ประการเป็นที่ น่าอัศจรรย์ (ฝันที่ เป็นจริงครับ)พระธาตุนางเพ็งก็เช่นกันครับ ฝันเห็น ก็ได้ไป เห็นของจริง และขอขอบคุณ คุณ ฮอล(เจ้าหน้าที่ มูลนิธิ กุมภวาปี ที่ ให้ความสะดวก นำทางครั้งนี้ ไม่เสียเวลา สุดยอด อีก ๒ กม. จะถึงที่ ทำการไปรษณีย์ กุมภวาปี โทรหา ปุ๊บ มารอ ก่อนแล้ว รวดเร็วสมกับหน้าที่ บริการประชาชนจริงๆๆครับ คุณ ฮอล กุมภวาปี ลูกศิษย์หลวงพ่อเจริญ ด้วยกันครับ ว่างๆๆจะมาเยี่ยมอีกครับ จะหาโอกาศมากราบพระธาตุ ดอนแก้วอีกครั้ง เมื่อวานรีบ เกินไป ขอพร แล้ว รีบกลับ เพราะมี ภาระกิจ ที่ พระพุทธบาท บัวคำครับ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
เช้าวันนี้  ไปติดป้่ายบอกทาง กับธรรมต๋อย พอติดป้ายเสร็จมีคนตามไปกราบนมัสการ รอยพระพุทธบาท บัวคำ  ลูกศิษย์ ที่ มางานบุญมหาชาติ ได้ ไปกราบถ้วนหน้า ครับ ยินดี ด้วย อนุโมทนาสาธุครับ กำลังเตรียม สร้างห้องน้ำ ซื้อถังน้ำ  สร้างกุฏิ ที่ พักสงฆ์ด้วย ขนาด เล็กเล็ก  ถ้า โยม ก็กลางเต๊นได้เลย ครับเป็นสถานที่ ปฏิบัติธรรม เงียบสงบอากาศดีมาก เย็นสบาย ไม่มียุง ถ้าหน้าฝน ไม่แน่ มีน้ำขัง อาจจะมียุง ต้องไปทดสอบ อีกครั้ง
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้