ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : วัตถุมงคลที่ไม่มีกำหนดการจัดสร้าง และที่ไม่มีข้อมูล
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

วัตถุมงคลที่ไม่มีกำหนดการจัดสร้าง และที่ไม่มีข้อมูล

รวบรวมไว้เพื่อรอจัดสร้าง หรือไม่มีข้อมูลในการจัดสร้างครับผม
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
พระเจ้าล้านตื้อโสตทิพย์(หูทิพย์)
รุ่น ๑  #ขนาดหน้าตักกว้าง ๙นิ้ว ฐานบัว พุทธศิลปะล้านช้าง #สร้างขึ้นเพื่อหารายได้ สร้างกุฏิเรือนไทยหมู่ ขององค์หลวงพ่อ เจริญ ฐานยุตฺโต  วัดป่าหนองวัวซอ ต.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
ปั้นโดย อ.ศุกสันติ ศรีสมครุฑ
#ดำเนินการสร้าง โดย ทีมงานซุ้ม
รูปภาพ: st1.jpg
รูปภาพ: st2.jpg
รูปภาพ: st3.jpg
รูปภาพ: st4.jpg
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ไม่มีกำหนดการ


เหรียญหล่อฉลองอายุวัฒนะ 60 ปี  ออกวันเกิด 5 มิ.ย.64 ดำเนินการและดูแลการจัดสร้างโดยเฮียยี้
รายละเอียดเร็วๆ นี้

จากความอยากศึกษา ยันต์ที่ครูบาอาจารย์เมตตา ....
(บทความแรก)by..Nattaphongs Julagatepotichai
พระคาถามหาปรารถนานี้  มีที่มาจากใบลานในตำราของทางเขตลุ่มน้ำโขงทั้งสองฝั่ง  เพราะในอาณาจักรศรีโคตรบูรณ์นั้น  มีสรรพวิชามากมายมหาศาล  เสียดายที่เราไม่ได้ส่งเสริมให้มีการศึกษา  และอ่านตัวอักษรธรรมอย่างเป็นจริงเป็นจัง องค์ความรู้ทั้งหลายจึงสูญหายไป
พระคาถานี้  ในใบลานอ่านว่า  เป็น  ยันต์ไขคำปาก  หมายถึง พูดอะไรไปแล้วได้ดังหวัง สมหวัง หรือสมปรารถนา  ทางฝั่งไทยที่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่คำพันธ์  โฆสปัญโญ จังหวัดนครพนม จึงมักเรียกยันต์นี้ว่า ยันต์สมปรารถนา หรือยันต์มหาปรารถนา  นิยมทำไว้ในพระเครื่องของหลวงปู่แทบจะทุกรุ่น
อักขระมีคำอ่านเป็นสำเนียงลาวดังนี้
          ซิ   นะ   ตา   ซิ    มา   นิ
          โน   เย   นะ   เย   โน
          สิท   ธิ   วะ   ภา   สิท  ธิ
มีข้อสังเกตุว่า ยันต์จากลุ่มแม่น้ำโขงทุกยันต์จะมีคำว่า  นะ วะ ภา
จึงมีบางท่านเรียกว่า  ยันต์  นะวะภา
(อีก 1 บทความ)
คาถานวภาหลวงเป๋นคาถาตี๋ศักสิทธ์ของล้านนา ใจ๊เขียนผ้ายันต์ติดหัวเสา ติดตั๋ว หรือบ้านจองห้องหอ หรือสูตรกู้ค่ำ-เช้า
บ่ขาดมีสมบัติ เงินคำ ข้าญิงจาย จ๊างม้างัวควาย หาอนตรายบ่ได้แล มีตังหมด ๒๑ บท จะก่อยๆเอาลงหื้อเน้อคับ
บท ๑ พระเจ้าคุ้มครอง
นะวะภาพุทธะโนเยนะ นะเยโนนะชิตาชินะ นะชิตามานิโนเยนะ นะเยโนพุทธะภาวะนะ
บท ๒ พระธรรมปกป้อง
นะวะภาธัมมะะโนเยนะ นะเยโนนะชิตาชินะ นะชิตามานิโนเยนะ นะเยโนธัมมะภาวะนะ
บท ๓ พระสงฆ์ฮักษา
นะวะภาสังฆะโนเยนะ นะเยโนนะชิตาชินะ นะชิตามานิโนเยนะ นะเยโนสังฆะภาวะนะ
บท ๔ เตวดาฮักษา
นะวะภาเทวะโนเยนะ นะเยโนนะชิตาชินะ นะชิตามานิโนเยนะ นะเยโนเทวะภาวะนะ
บท ๕ ขุนอินตาปั๋นโจค
นะวะภาอินทะะโนเยนะ นะเยโนนะชิตาชินะ นะชิตามานิโนเยนะ นะเยโนอินทะภาวะนะ
บท ๖ พระพรหมเมตตา
นะวะภาพรหมะโนเยนะ นะเยโนนะชิตาชินะ นะชิตามานิโนเยนะ นะเยโนพรหมะภาวะนะ
บท ๗ ปิตา
นะวะภาปิตาโนเยนะ นะเยโนนะชิตาชินะ นะชิตามานิโนเยนะ นะเยโนปิตาภาวะนะ
บท ๘ มาตา
นะวะภามาตาโนเยนะ นะเยโนนะชิตาชินะ นะชิตามานิโนเยนะ นะเยโนมาตาภาวะนะ
บท ๙ ราชา(ภาวนาเข้าหาเจ้านาย ต่านฮักแล)
นะวะภาราชาโนเยนะ นะเยโนนะชิตาชินะ นะชิตามานิโนเยนะ นะเยโนราชาภาวะนะ
บท ๑๐ ผาธิ(จำเริญรุ่งเรืองด้วยข้าวของ สมบัติ ยศ บริวาร)
นะวะภาผาธิโนเยนะ นะเยโนนะชิตาชินะ นะชิตามานิโนเยนะ นะเยโนผาธิภาวะนะ  
บท ๑๑ ชะยะ(ผาบแป๊ข้าเสิกสัตถู)
นะวะภาชะยะโนเยนะ นะเยโนนะชิตาชินะ นะชิตามานิโนเยนะ นะเยโนชะยะภาวะนะ
บท ๑๒ สิทธิ(สมผาถนาทุกประการแล)
นะวะภาสิทธิโนเยนะ นะเยโนนะชิตาชินะ นะชิตามานิโนเยนะ นะเยโนสิทธิภาวะนะ
บท ๑๓ ธะนะ(จำเริญข้าวของ เงินคำแล)
นะวะภาธะนะโนเยนะ นะเยโนนะชิตาชินะ นะชิตามานิโนเยนะ นะเยโนธะนะภาวะนะ
บท ๑๔ ลาภะ(โจคลาภ ฮิมาก๊าขึ้นแล)
นะวะภาลาภะโนเยนะ นะเยโนนะชิตาชินะ นะชิตามานิโนเยนะ นะเยโนลาภะภาวะนะ
บท ๑๕ โสตถิ(มีสลีสวัสดี ป๊นจากอนตราย อุบาทว์ตังปวงแล)
นะวะภาโสตถิโนเยนะ นะเยโนนะชิตาชินะ นะชิตามานิโนเยนะ นะเยโนโสตถิภาวะนะ
บท ๑๖ อายุ(มีอายุหมั้นยืนยาวแล)
นะวะภาอายุโนเยนะ นะเยโนนะชิตาชินะ นะชิตามานิโนเยนะ นะเยโนอายุภาวะนะ
บท ๑๗ วัณณะ(จำเริญด้วยวรรณะ เป๋นตี๋เสน่ห์หาของคนตังหลาย)
นะวะภาวัณณะโนเยนะ นะเยโนนะชิตาชินะ นะชิตามานิโนเยนะ นะเยโนวัณณะภาวะนะ
บท ๑๘ สุขะ(อยู่ดี มีสุข ม่วนอกม่วนใจ๋)
นะวะภาสุขะโนเยนะ นะเยโนนะชิตาชินะ นะชิตามานิโนเยนะ นะเยโนสุขะภาวะนะ  
บท ๑๙ พละ(ผาบแป๊สัตถูตังมวลแล)
นะวะภาพะละโนเยนะ นะเยโนนะชิตาชินะ นะชิตามานิโนเยนะ นะเยโนพะละภาวะนะ
บท ๒๐ ปิยะ(เป๋นตี๋ฮัก จำเริญใจ๋ แก่คนและเตวดาตังหลายแล)
นะวะภาปิยะโนเยนะ นะเยโนนะชิตาชินะ นะชิตามานิโนเยนะ นะเยโนปิยะภาวะนะ
บท ๒๑ เต๋จะ(จำเริญด้วยเต๋จะฤทธิ์ธี เป๋นตี๋ยำเกรงแก่คนตังหลาย)
นะวะภาเตจะโนเยนะ นะเยโนนะชิตาชินะ นะชิตามานิโนเยนะ นะเยโนเตจะภาวะนะ
รูปภาพ: 60-2.jpg
รูปภาพ: 60-3.jpg
รูปภาพ: v1.jpg
รูปภาพ: 60-1.jpg
รูปภาพ: v2.jpg
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้