Get Adobe Flash player

วัตถุมงคลวัดโนนสว่าง

Home เหรียญ ๑๕ พระคาถาเทวดาถวาย

เหรียญ ๑๕ พระคาถาเทวดาถวายชุดใหญ่

ประกอบด้วย เนื้อเงิน  เนื้อทองฝาบาตร  เนื้อนวะ  เนื้อทองแดง

เช่าบูชาชุดละ ๓,๙๙๙ บาท

 

 

เหรียญ ๑๕ พระคาถาเทวดาถวายชุดเล็ก

ประกอบด้วย  เนื้อนวะ  เนื้อกะหลั่ยเงิน  เนื้อกะหลั่ยทอง  เนื้อกะหลั่ยเงินลงยา

เช่าบูชาชุดละ ๒,๔๙๙ บาท

 

 

เหรียญ ๑๕ พระคาถาเทวดาถวายเนื้อสามกษัตริย์

เช่าบูชาเหรียญละ  ๖๙๙ บาท


 

 

เหรียญ ๑๕ พระคาถาเทวดาถวายเนื้อกะหลั่ยเงินลงยา(เขียว)

เช่าบูชาเหรียญละ  ๕๙๙ บาท


 

 

 

เหรียญ ๑๕ พระคาถาเทวดาถวายเนื้อกะหลั่ยเงินลงยา(น้ำเงิน)

เช่าบูชาเหรียญละ  ๕๙๙ บาท


 

 

เหรียญ ๑๕ พระคาถาเทวดาถวายเนื้อกะหลั่ยทองลงยา(แดง)

เช่าบูชาเหรียญละ  ๕๙๙ บาท


 

เหรียญ ๑๕ พระคาถาเทวดาถวายเนื้อกะหลั่ยเงิน

เช่าบูชาเหรียญละ  ๔๙๙ บาท


 

เหรียญ ๑๕ พระคาถาเทวดาถวายเนื้อกะหลั่ยทอง

เช่าบูชาเหรียญละ  ๔๙๙ บาท

 

 

 

เหรียญ ๑๕ พระคาถาเทวดาถวายเนื้อทองแดง

เช่าบูชาเหรียญละ  ๓๙๙ บาท

 

เช่าวัตถุมงคลทางไปรษณีย์