Get Adobe Flash player

วัตถุมงคลวัดโนนสว่าง

Home หลวงพ่อเจริญ 5 นิ้ว

ขอเชิญศิษยานุศิษย์เช่าบูชา พระรูปหล่อเหมือน

หลวงพ่อพระครูพิพัฒน์วิทยาคม (เจริญ ฐานยุตฺโต)

เช่าบูชาองค์ละ  ๑,๕๐๐  บาท

 

 

 

สั่งวัตถุมงคลทางไปรษณีย์