Get Adobe Flash player

วัตถุมงคลวัดโนนสว่าง

Home ผู้รับผิดชอบการเช่าวัตถุมงคลทางไปรษณีย์

สั่งวัตถุมงคลทางไปรษณีย์

ติดต่อได้ที่ คุณธวัชชัย ธรรมรังสี

ไปรษณีย์หมากหญ้า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ๔๑๓๖๐

โทร. 065-6478297

Facebook: Thawatchai Thamarangsee

บูชาวัตถุมงคลวัดโนนสว่างทางไปรษณีย์

สั่งจ่ายทางธนานัติออนไลน์ ปณ.หมากหญ้า ๔๑๓๖๐

สั่งจ่ายทางบัญชีธนาคารกสิกรไทย เลขบัญชี ๘๖๑-๒-๐๒๘๖๕-๗

ชื่อบัญชี เพื่อบูชาวัตถุมงคลวัดโนนสว่าง

ค่าจัดส่งขึ้นอยู่กับน้ำหนักของที่ส่ง