เวอร์ชันเต็ม: [-- ข่าวสารใหม่ๆ การจัดสร้างวัตถุมงคลวัดโนนสว่างและวัดสาขา --]

PHPWind ภาษาไทย -> ฟอรั่มเริ่มต้น -> ข่าวสารใหม่ๆ การจัดสร้างวัตถุมงคลวัดโนนสว่างและวัดสาขา [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2021-03-04 11:22

ข่าวสารใหม่ๆ การจัดสร้างวัตถุมงคลวัดโนนสว่างและวัดสาขา

กระทู้นี้เป็นกระทู้ใหม่ที่เปิดขึ้นมาเพื่อรวบรวมวัตถุมงคลที่กำลังจะสร้าง หรือตั้งโครงการขึ้นมา เพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหาได้มีข้อมูลในการตัดสินใจในการเช่าจอง และเพื่อแยกออกมาจากกระทู้หลักที่เป็นกระทู้ทำเนียบ ให้เป็นกิจจะลักษณะ ไม่ปะปนกัน...ท้ายนี้ผิดผลาดประการใด ทีมงานขอกราบขอโทษขออภัยมา ณ โอกาศนี้ด้วยนะครับ และยินดีรับคำติชม หรือเพิ่มเติมข้อมูลมาได้เสมอครับ

เด็กใหม่ วัดโนนฯ 
Thawatchai Thammarangsee

admin 2021-03-04 11:33
พระเจ้าล้านตื้อโสตทิพย์(หูทิพย์)
รุ่น ๑  #ขนาดหน้าตักกว้าง ๙นิ้ว ฐานบัว พุทธศิลปะล้านช้าง #สร้างขึ้นเพื่อหารายได้ สร้างกุฏิเรือนไทยหมู่ ขององค์หลวงพ่อ เจริญ ฐานยุตฺโต  วัดป่าหนองวัวซอ ต.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
ปั้นโดย อ.ศุกสันติ ศรีสมครุฑ
#ดำเนินการสร้าง โดย ทีมงานซุ้ม

admin 2021-03-04 11:47
.           ครั้งสำคัญในการสร้างเหรียญพญาหมู
.                 รุ่น" พญาหมูมหาสมบัติ " ๒๕๖๕
- วันที่  ๑๗ มีนาคม พ. ศ. ๒๕๖๕ จันทรคติกาล ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ ปีฉลู ตรีศก จุลศักราช ๑๓๘๓
พระคุณท่าน พระครูพิพัฒน์วิทยาคม(หลวงพ่อเจริญ ฐานยุตฺโต) ได้เมตตาลงอักขระในการจัดสร้างเหรียญวัตถุมงคล รุ่น " พญาหมูมหาสมบัติ" เพื่อนำรายได้ทั้งหมดสมทบทุนการก่อสร้างศาลาการเปรียญ(ฐานยุตฺโตนุสรณ์ ๕ รอบ ) 
- ทั้งนี้ ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมจองวัตถุมงคลได้หลังจากการประกาศข้อมูลรายละเอียดจากเพจข่าวสารวัดโนนสว่างอีกครั้ง
        ///  ออกแบบโดยคุณติรวัฒน์ ธรรมรังษี  ///
เปิดจองเหรียญพญาหมูแห่งปี ๒๕๖๕ 
        " รุ่นพญาหมูมหาสมบัติ "
ทั้งนี้ รายละเอียดการจองตามข้อมูลด้านล่างนี้

admin 2021-03-04 11:50
ไม่มีกำหนดการ


เหรียญหล่อฉลองอายุวัฒนะ 60 ปี  ออกวันเกิด 5 มิ.ย.64 ดำเนินการและดูแลการจัดสร้างโดยเฮียยี้
รายละเอียดเร็วๆ นี้

จากความอยากศึกษา ยันต์ที่ครูบาอาจารย์เมตตา ....
(บทความแรก)by..Nattaphongs Julagatepotichai
พระคาถามหาปรารถนานี้  มีที่มาจากใบลานในตำราของทางเขตลุ่มน้ำโขงทั้งสองฝั่ง  เพราะในอาณาจักรศรีโคตรบูรณ์นั้น  มีสรรพวิชามากมายมหาศาล  เสียดายที่เราไม่ได้ส่งเสริมให้มีการศึกษา  และอ่านตัวอักษรธรรมอย่างเป็นจริงเป็นจัง องค์ความรู้ทั้งหลายจึงสูญหายไป
พระคาถานี้  ในใบลานอ่านว่า  เป็น  ยันต์ไขคำปาก  หมายถึง พูดอะไรไปแล้วได้ดังหวัง สมหวัง หรือสมปรารถนา  ทางฝั่งไทยที่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่คำพันธ์  โฆสปัญโญ จังหวัดนครพนม จึงมักเรียกยันต์นี้ว่า ยันต์สมปรารถนา หรือยันต์มหาปรารถนา  นิยมทำไว้ในพระเครื่องของหลวงปู่แทบจะทุกรุ่น
อักขระมีคำอ่านเป็นสำเนียงลาวดังนี้ 
          ซิ   นะ   ตา   ซิ    มา   นิ 
          โน   เย   นะ   เย   โน 
          สิท   ธิ   วะ   ภา   สิท  ธิ
มีข้อสังเกตุว่า ยันต์จากลุ่มแม่น้ำโขงทุกยันต์จะมีคำว่า  นะ วะ ภา 
 จึงมีบางท่านเรียกว่า  ยันต์  นะวะภา
(อีก 1 บทความ)
คาถานวภาหลวงเป๋นคาถาตี๋ศักสิทธ์ของล้านนา ใจ๊เขียนผ้ายันต์ติดหัวเสา ติดตั๋ว หรือบ้านจองห้องหอ หรือสูตรกู้ค่ำ-เช้า
บ่ขาดมีสมบัติ เงินคำ ข้าญิงจาย จ๊างม้างัวควาย หาอนตรายบ่ได้แล มีตังหมด ๒๑ บท จะก่อยๆเอาลงหื้อเน้อคับ
บท ๑ พระเจ้าคุ้มครอง 
นะวะภาพุทธะโนเยนะ นะเยโนนะชิตาชินะ นะชิตามานิโนเยนะ นะเยโนพุทธะภาวะนะ
บท ๒ พระธรรมปกป้อง
นะวะภาธัมมะะโนเยนะ นะเยโนนะชิตาชินะ นะชิตามานิโนเยนะ นะเยโนธัมมะภาวะนะ
บท ๓ พระสงฆ์ฮักษา
นะวะภาสังฆะโนเยนะ นะเยโนนะชิตาชินะ นะชิตามานิโนเยนะ นะเยโนสังฆะภาวะนะ
บท ๔ เตวดาฮักษา
นะวะภาเทวะโนเยนะ นะเยโนนะชิตาชินะ นะชิตามานิโนเยนะ นะเยโนเทวะภาวะนะ
บท ๕ ขุนอินตาปั๋นโจค
นะวะภาอินทะะโนเยนะ นะเยโนนะชิตาชินะ นะชิตามานิโนเยนะ นะเยโนอินทะภาวะนะ
บท ๖ พระพรหมเมตตา
นะวะภาพรหมะโนเยนะ นะเยโนนะชิตาชินะ นะชิตามานิโนเยนะ นะเยโนพรหมะภาวะนะ
บท ๗ ปิตา
นะวะภาปิตาโนเยนะ นะเยโนนะชิตาชินะ นะชิตามานิโนเยนะ นะเยโนปิตาภาวะนะ
บท ๘ มาตา
นะวะภามาตาโนเยนะ นะเยโนนะชิตาชินะ นะชิตามานิโนเยนะ นะเยโนมาตาภาวะนะ
บท ๙ ราชา(ภาวนาเข้าหาเจ้านาย ต่านฮักแล)
นะวะภาราชาโนเยนะ นะเยโนนะชิตาชินะ นะชิตามานิโนเยนะ นะเยโนราชาภาวะนะ
บท ๑๐ ผาธิ(จำเริญรุ่งเรืองด้วยข้าวของ สมบัติ ยศ บริวาร)
นะวะภาผาธิโนเยนะ นะเยโนนะชิตาชินะ นะชิตามานิโนเยนะ นะเยโนผาธิภาวะนะ   
บท ๑๑ ชะยะ(ผาบแป๊ข้าเสิกสัตถู)
นะวะภาชะยะโนเยนะ นะเยโนนะชิตาชินะ นะชิตามานิโนเยนะ นะเยโนชะยะภาวะนะ
บท ๑๒ สิทธิ(สมผาถนาทุกประการแล)
นะวะภาสิทธิโนเยนะ นะเยโนนะชิตาชินะ นะชิตามานิโนเยนะ นะเยโนสิทธิภาวะนะ
บท ๑๓ ธะนะ(จำเริญข้าวของ เงินคำแล)
นะวะภาธะนะโนเยนะ นะเยโนนะชิตาชินะ นะชิตามานิโนเยนะ นะเยโนธะนะภาวะนะ
บท ๑๔ ลาภะ(โจคลาภ ฮิมาก๊าขึ้นแล)
นะวะภาลาภะโนเยนะ นะเยโนนะชิตาชินะ นะชิตามานิโนเยนะ นะเยโนลาภะภาวะนะ
บท ๑๕ โสตถิ(มีสลีสวัสดี ป๊นจากอนตราย อุบาทว์ตังปวงแล)
นะวะภาโสตถิโนเยนะ นะเยโนนะชิตาชินะ นะชิตามานิโนเยนะ นะเยโนโสตถิภาวะนะ
บท ๑๖ อายุ(มีอายุหมั้นยืนยาวแล)
นะวะภาอายุโนเยนะ นะเยโนนะชิตาชินะ นะชิตามานิโนเยนะ นะเยโนอายุภาวะนะ
บท ๑๗ วัณณะ(จำเริญด้วยวรรณะ เป๋นตี๋เสน่ห์หาของคนตังหลาย)
นะวะภาวัณณะโนเยนะ นะเยโนนะชิตาชินะ นะชิตามานิโนเยนะ นะเยโนวัณณะภาวะนะ
บท ๑๘ สุขะ(อยู่ดี มีสุข ม่วนอกม่วนใจ๋)
นะวะภาสุขะโนเยนะ นะเยโนนะชิตาชินะ นะชิตามานิโนเยนะ นะเยโนสุขะภาวะนะ   
 บท ๑๙ พละ(ผาบแป๊สัตถูตังมวลแล)
นะวะภาพะละโนเยนะ นะเยโนนะชิตาชินะ นะชิตามานิโนเยนะ นะเยโนพะละภาวะนะ
บท ๒๐ ปิยะ(เป๋นตี๋ฮัก จำเริญใจ๋ แก่คนและเตวดาตังหลายแล)
นะวะภาปิยะโนเยนะ นะเยโนนะชิตาชินะ นะชิตามานิโนเยนะ นะเยโนปิยะภาวะนะ
บท ๒๑ เต๋จะ(จำเริญด้วยเต๋จะฤทธิ์ธี เป๋นตี๋ยำเกรงแก่คนตังหลาย)
นะวะภาเตจะโนเยนะ นะเยโนนะชิตาชินะ นะชิตามานิโนเยนะ นะเยโนเตจะภาวะนะ


admin 2022-02-07 12:44
ขอแนะนำกระทู้ใหม่ครับ ทางผู้รวบรวมได้พยายามแยกออกจากกันเพื่อเป็นการง่ายสำหรับคนที่จะมาศึกษาใหม่ และสำหรับคนที่เก็บข้อมูลในอนาคต จึงได้จัดแยกรายการการจัดสร้างวัตถุมงคลของหลวงพ่อออกจากกัน โดยหลักๆ ก็จะมี 3 อย่างคือ วัตถุมงคลที่จัดสร้างโดยวัดเองและวัดสาขา วัตถุมงคลที่เป็นตะกรุดที่หลวงพ่อจัดสร้างเองจารเอง และวัตถุมงคลที่คนจัดสร้างไม่ใช่วัด หรือวัดสาขาจัดสร้าง แต่ได้รับอนุญาติในการจัดสร้าง โดยใช้ชื่อวัด หรือชื่อหลวงพ่อในการสร้างวัตถุมงคลนั้นๆ

*** ซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล ท่านใดมีข้อมูลรายระเอียดรุ่นต่างๆ กรุณาส่งมาที่เฟส..เด็กใหม่วัดโนนฯ จักขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับ

1.พระวัดอื่นขอจัดสร้าง ทั้งปลุกเสก และที่ไม่ใช่วัดสาขาจัดสร้าง

2.ตะกรุดที่ออกให้บูชาที่วัดโนนสว่าง

3.เครื่องราง วัตถุมงคลนิยมรุ่นอื่นๆ 

NEW! 4. ข่าวสารใหม่ๆ การจัดสร้างวัตถุมงคลวัดโนนสว่างและวัดสาขา

admin 2022-02-07 13:21
1111

admin 2022-03-22 20:36
ลูกสะกดตะกั่วอวน สูตรโบราณ  รุ่นแรก วัดภูพระพุทธบาทบัวคำ
จัดสร้างเพื่อนำปัจจัยสมทบทุนจัดสร้างหลังคาครอบพระพุทธไสยาสน์ วัดภูพระพุทธบาทบัวคำ
จัดสร้าง 969 ลูก เปิดให้จองบูชา ลูกละ 250 บาท (ตอกโค๊ตรันเลขทุกลูก)

ตะกั่วอวนวัตถุธาตุกายสิทธิ์
    ตะกั่วอวน นับเป็นวัตถุธาตุที่มีความศักดิ์สิทธิ์ในตัว แต่ต้องเป็นของที่ใช้แล้วเท่านั้น จึงจะมีอิทธิฤทธิ์ บรรดาเกจิอาจารย์ยุคเก่าๆ มักนิยมนำมาสร้างเป็นเครื่องลางของขลัง เกจิที่นิยมนำตะกั่วอวน มาสร้างเป็นวัตถุมงคล
    การที่เอาตะกั่วอวนมาทำเครื่องรางของขลัง เพราะถือเคล็ดว่า ตะกั่วอวนแม้แช่อยู่ในน้ำทะเล ก็ไม่ผุไม่กร่อน จึงถือว่า เป็นคงทน ใช้ทางมหาอุด โดยถือว่าตะกั่วอวน ส่วนมากจะแช่อยู่ในน้ำ จึงถือเอาธาตุน้ำมาอุดปืน  ตะกั่วอวนเป็นเครื่องมือทำกิน เมื่อชาวประมงลากอวนที่ จะได้ปลาเยอะ เมื่อนำไปขายก็ได้เงินเยอะ จึงถือว่าถ้านำตะกั่วอวนมาเสกทางโชคลาภ คงมีอิทธิคุณทางเรียกทรัพย์อย่างสูง
    ลูกสะกดตะกั่วอวนต้องใด้มาจากตะกั่วอวนที่ชาวประมงเท่านั้น เพราะจะมีคุณมีฤทธิ์์ในตัว หาจับลาภผล หากินคล่อง ไม่อดไม่อยาก เป็นวัตถุทนสิทธิ์ชนิดหนึ่งที่เกจิอาจารย์สมัยโบราณท่านเอามาปลุกเสกแจกจ่ายลูกศิษย์ลูกหา
    นับเป็นเครื่องรางอย่างหนึ่ง ที่มีการสร้างกันมาแต่โบราณ และเป็นที่นิยมอย่างมาก เนื่องจากมีขนาดเล็ก พกพาสะดวก มีอานุภาพเชื่อกันว่าสะกดทัพได้ทีเดียว ถ้าใช้ไปในทางบู๊ สะกดให้หลับใหลไม่ได้สติ แต่ถ้าใช้ในทางเสน่ห์ เมตตามหานิยม ก็จะทำให้ผู้คนหลงใหลได้ปลื้ม เป็นที่ชื่นชอบรักใคร่ของคนทั่วไป หรือแล้วแต่ประสงค์จะให้บังเกิดผล เช่น สะกดสิ่งชั่วร้ายอัปมงคล สะกดเคราะห์กรรมต่างๆ ที่มาเบียน, สะกดโรคร้าย โรคระบาดให้หมดไป สะกดวิญญาณ ขับไล่ภูติผีปีศาจ ฯลฯ ลูกสะกดมีขนาดที่ใกล้เคียงกับลูกอม ส่วนมากทำลักษณะคล้ายกับลูกรักบี้ แต่ตัดหัวท้ายออก มีรูสำหรับร้อย บางท่านเรียงเป็นประคำลูกสะกด หรือนำมาร้อยเป็นพวง ๙ ลูก เรียกว่า ลูกสะกดนวหรคุณ แต่ที่นิยมมากๆ ต้องเป็นลูกสะกดโทน คนสมัยก่อนนิยมอมไว้ในปากเวลา คราวคับขัน นอกจากนั้นยังคุ้มครองป้องกันภัยได้สารพัด ป้องกันอุบัติเหตุเภทภัยได้ทั้งทางบกและทางน้ำ ป้องกันเสนียดจัญไร เป็นทั้งแคล้วคลาดและคงกระพันชาตรี เป็นมหานิยมมหาอำนาจผู้คนยำเกรงนับถือ มีอานุภาพสูงสุดในการปกป้องคุ้มครองตัว เป็นมหาอุตย์ ทั้งยังสะกดศรัตรูให้งงงวยเมื่อเจอหน้า
พิธีพุทธาพิเสก
     วาระแรก งานวันครู-ยกอ้อยอครู 15ม.ค.65(ครั้งที่3) พุทธาพิเสกใหญ่ผึ้งพันน้ำมันหมื่น ณ มหาวิหารวัดโนนสว่าง
     วาระที่2  งานบุญผะเวศ สวดพุทธาคาถา1,000 พุทธาพิเสกพระพุทธไสยาสน์ วัดภูพระพุทธบาทบัวคำ วันที่ 5ก.พ.65
     วาระที่3  งานพิธีบวงสรวงพญาเวสสุวรรณ-พุทธาเทวาพิเสก ณ พระอุโบสถวัดโนนสว่าง 9 เม.ย.65
     วาระที่4....admin 2022-04-27 11:33
เตรียมพบกับตำนานกำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้ง #กับเหรียญพระครูพิพัฒน์วิทยาคม(หลวงพ่อเจริญ ฐานยุตโต)แห่งวัดโนนสว่าง #กับวิชาท้าวเวสสุวรรณ(ฟ้าสมั่งกินผี)และปฐมบทแห่งวิชาเสือมหาอำนาจอันเลื่องชื่อแห่งวัดโนนสว่าง จ.อุดรธานี
หลวงพ่อกล่าวว่าเหรียญรุ่นนี้จะมี #มหาอำนาจ #กันภัยบันดาลทรัพย์
ที่มีพระคาถามากถึง29พระคาถากับอีก6มหายันต์ อันได้แก่
⚜1.คาถาพระเจ้าห้าพระองค์
⚜2.คาถาหัวใจพระสีวลี
⚜3.คาถาพญาท้าวเวสสุวรรณบันดาลทรัพย์
⚜4.คาถาหัวใจพญาท้าวเวสสุวรรณ
⚜5.คาถาพญาท้าวเวสสุวรรณวัดโนนสว่าง
⚜6.คาถาจุมพญาท้าวเวสสุวรรณ
⚜7.คาถาพญาเสือ
⚜8.คาถาพญาเสือตะปบทรัพย์
⚜9.คาถาพญาเสือเฝ้าทรัพย์
⚜10.คาถาพญาเสือทรหด
⚜11.คาถาหัวใจพญาเสือ
⚜12.คาถามหาอำนาจ
⚜13.คาถามหาจังงัง
⚜14.คาถาเมตตามหานิยม
⚜15.คาถาหัวใจพาหุง
⚜16.คาถามหาอุด
⚜17.คาถาหัวใจเศรษฐี
⚜18.คาถาแก้วสี่ดวง 
⚜19.คาถาเทวดามาบอก
⚜20.คาถาหัวใจพระเจ้าสี่พระองค์
⚜21.คาถามหาลาภ
⚜22.คาถาเต็มล้นอั่งสาง
⚜23.คาถาอิติปิโสวิเศษ
⚜24.คาถาแม่เงิน
⚜25.คาถานะโมตาบอด
⚜26.คาถาใส่บ่ถองลิงบ่ถืก
⚜27.คาถาหมานเงิน
⚜28.คาถาฉายาหลวงพ่อเจริญ
⚜29.คาถาหัวใจธาตุทั้งสี่
⚜30.ยันต์มหาอุด
⚜31.ยันต์นะม้วนโลก
⚜32.ยันต์นะทรงแผ่นดิน
⚜33.ยันต์พุทธเมตตาโชค
⚜34.ยันต์แคล้วคลาด
⚜35.ยันต์คงกระพัน
#จะเปิดจองที่นี้และในสายศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อทั้วประเทศ อดใจรอได้เลยครับ ทุกๆท่านจะไม่ผิดหวัง #การสร้างเหรียญรุ่นนี้เป็นการออกแบบโดยศิลปิน #และงานปั้นแบบโดยศิลปินที่บรรจงรังสรรค์ #รูปแบบที่ทรงคุณค่าเป็นเอกลักษ์เพราะตัวเป็นเหรียญที่มีศาสตร์และศิลปที่ลงตัวเข้มขลังดั่งต้องมนต์สะกด #ครบทุกด้านมหาอำนาจ กันภัย บันดาลทรัพย์ 
#เป็นที่สุดเหรียญแห่งปี
#วัตถุประสงค์เพื่อหารายได้ในการสร้างหลวงพ่อดำอันศักดิ์สิทธิ์พระประธานพระอุโบสถ วัดป่าประชาสามัคคีและสร้างพระอุโบสถ ตามดำริของหลวงพ่อต่อไป

admin 2022-05-26 15:46
กำไลนพเก้า มหาลาภ (หลาบรุ่น ๓ ) ฝังพลอย ตามสีมงคล ลงอักขระพระคาถา มหานิยม ค้าขายหงายมือ เรียกทรัพย์ หนุนดวง เมตตามหานิยมป้องกันคุณไสย์ มหาอำนาจ เป็นเสน่ห์แก่ผู้สวมใส่ ทั้งหญิงและชาย
กำไลนี้หลวงพ่อกำกับ ออกแบบ
ดำริสร้าง เพื่อหารายได้ สมทบทุนซื้อที่ดินถวายวัดป่าหนองวัวซอ จะเสกในพรรษา ครบไตรมาส  
             กำไล (หลาบ) นพเก้า   
 เนื้อเงิน  บูชา 4ooo. / วง 
- ชุบสีได้ (ทองคำขาว , คำ , นาค )
เนื้อทองทิพย์ชุบสี  (ทองคำขาว, คำ , นาค )
เนื้อทองทิพย์ชุบบูชา​ 25oo. / วง
ปิดรับ วัน อังคาร ที่  20 กันยายน 2565

admin 2022-07-17 16:02
#เปิดจอง พญานกถึดทือ เรียกทรัพย์ ออกวัดป่าคำสว่าง จ.นครพนม
หลวงพ่อเจริญ ฐานยุตโต วัดโนนสว่าง
#สุดยอดเครื่องรางเรียกทรัพย
1.เนื้อทองคำตาฝั่งพลอยแดง ตามจอง ไม่เกิน9องค์ องค์ละ79,999บาท
(ทองหนัก2บาท)
2.เนื้อเงินใส่พลอยตาแดง ฝังตะกรุดเงิน สร้าง108ตัวๆละ1,999บาท
3.เนื้อนวะ สร้าง 60 ตัวๆละ999บาท
4.เนื้อชุม 3K สร้าง300ตัวๆละ 499 บาท
5.เนื้อชุม 2k สร้าง300ตัวๆละ499บาท
6.เนื้อทองแดงรมดำ สร้าง999ตัวๆละ399บาท
7ชุดกรรมการ 199ชุดๆละ1,999บาท
7.1 เนื้อชนวนผิวรุ่ง
7.2 เนื้อแบล็คโรเดียม
7.3 เนื้อเหล็กน้ำพี้
เปิดจองตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
พิธีพุทธาภิเษกผึ้งพันน้ำมันหมื่น โดยหลวงพ่อเจริญ ฐานยุตโต ในวันที่10ตุลาคม2565
ค่าจัดส่ง50บาททุกรายการ
ตอกโค๊ด ตอกเลข อุดผงว่านทุกองค์

admin 2022-08-02 09:41
พระหยกเขียว, แก้วขาว
รุ่นเจริญบารมี  (ไตรมาส65)
ร่วมบุญได้กับหลวงพ่อท่าน  
องค์พระจับกรอบเงินแท้ งานมือ สวยทุกองค์ เหมาะเป็นจี้สร้อยพระ  
หลวงพ่อท่านลงธรรมอธิษฐานจิต ตลอดพรรษา
สำหรับคาถาหลวงพ่อท่านจะจารลงฐานพระเองทุกองค์ เป็นคาถาเกี่ยวกับ แก้วสารพัดนึกคิดสิ่งใด๋สมหวังทุกประการ  
จำนวนที่ใส่กรอบเงินพรรษา 65
พระหยกเขียว สร้าง 20 องค์
ร่วมบุญ 1,5oo บาท
พระแก้วขาว สร้าง 80 องค์
ร่วมบุญ  1,ooo บาท

admin 2022-08-02 09:49
"เซียงงั่ง นาง งั่ง ไท้เศรษฐี
วิซาโตนี้ดีคัก บ่เคยถ่ายทอดให้ไผ มอบให้หมู่เจ้าเอาไปเฮ็ด มาสร้างพระธาตุซ่อยข่อย  ฮอดเวลานาทีแล้ว สิได้เอาวิซานี้มาสร้างพระศาสนา หวงแหนไว้ตั้งดน
โอ้ว งั่งโตนี้ ค้าขาย หงายมือ เมตตา มหานิยมนี่คักหลาย ดื้อ ผู้หญิงถือกะได้ ผู้ชายถือแห่งดี ติดโตติดกาย
ไผมีร้านค้าร้านขาย เปิดผับ เปิด บาร์ เอางั่งนี้ไปไว้ คนเข้าดีคัก ไผมักไปเฮ็ดงานเมืองนอก เมืองหน้า อยากได้คู่ ได้ครอง เป็นคนต่างชาติ เซียงงั่ง นางงั่งนี้หละ  ดื้ออิหลีโตหนิ  บ่แม่นของต่ำเด้ คาถาเอาลงมีแต่คาถาเทวดามาบอก บ่แม่น เอาไปจุ่มใส่ ขี้สีก บ่แม่นเด้ ห้อยคอ ห้อยเอวไว้ ใส่กระเป๋า พกไปนำได้ทุกสถานที่ งั่งโตนี้  
โถผงอันนี้ผงเฮ็ดขุนแผนอุ้มนางรุ่นแรกเด้ หนิ เอาไปอัดใส่ฐานเด้อ ข่อยเก็บมาไว้หลายสิบปีแล้ว ตะเฮ็ดขุนแผนอุ้มนางวันทองรุ่นแรก พุ้นเด้ท้าว      
       หลวงพ่อ เจริญ ฐานยุตฺโต
                     30/7/65
องค์ครู ปิดจอง 20 ส.ค.65

admin 2022-09-12 15:40
3. เหรียญแหนบ  หลวงพ่อให้สร้าง เหรียญแหนบพิเศษ (ส่วนตัวหลวงพ่อ) ไว้ให้เจ้าภาพกฐิน  เจ้าภาพต่าง ๆ  
    - เนื้อเงิน
    - ทองทิพย์
    - ทองคำสร้างตามจอง

admin 2022-09-12 15:51
บรมครูธรรมใหญ่ หลวงพ่อ เจริญ
ฐานยุตฺโต (ไหว้ครูอ้อ ยอครูธรรม)ปี ๖๖
รูปเหมือนขนาด 9 "นิ้ว เร็วๆนี้

admin 2022-09-15 12:14
สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลขอเชิญชวนศิษย์เก่าโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลและผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมสมทบทุนการศึกษา "กองทุนพี่ช่วยน้อง" และทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนของสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ด้วยการบูชาพระหลวงพ่อองค์ดำ(พระพุทธรูปประจำโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล) และหลวงพ่อเจริญ ฐานยุตโต (พระครูพิพัฒน์วิทยาคม วัดโนนสว่าง จ.อุดรธานี) เนื่องในวาระฉลองครบ 121 ปี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลพระครูพิพัฒน์วิทยาคม (หลวงพ่อเจริญ ฐานยุตฺโต )
✍️ รุ่น ครบรอบ ๑๒๑ ปี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
ชุดกรรมการ ประกอบด้วย ๑๐ เหรียญ
ดังนี้ หลวงพ่อองค์ดำ, นวะหน้ากากทอง, สามกษัตริย์, ชนวนหน้ากากทอง, ชนวน, ทองทิพย์, อัลปาก้า, ทองแดงผิวไฟ, ทองแดงผิวมันปู และทองแดงรมดำ
???? มีความพิเศษ คือ จะตอก "โค๊ดตัวเลข" ตามลำดับการจอง เช่น จองลำดับที่ ๗๘๘ ก็จะตอกโค้ดตัวเลข ๗๘๘ ทั้ง ๑๐ เหรียญ
✨ โดยจะมีเนื้อพิเศษ อยู่ ๔ เหรียญ คือ
สามกษัตริย์, นวะหน้ากากทอง, ชนวนหน้ากากทอง และชนวน 
ซึ่งจะตอกยันต์ "นะ" ที่สังฆาฏิ เวอร์ชันเต็ม: [-- ข่าวสารใหม่ๆ การจัดสร้างวัตถุมงคลวัดโนนสว่างและวัดสาขา --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.009554 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us