เวอร์ชันเต็ม: [-- เปิดจองตะกรุดพันช่อง(วัดพระพุทธบาทบัวคำ) --]

PHPWind ภาษาไทย -> ฟอรั่มเริ่มต้น -> เปิดจองตะกรุดพันช่อง(วัดพระพุทธบาทบัวคำ) [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2018-06-17 18:59

เปิดจองตะกรุดพันช่อง(วัดพระพุทธบาทบัวคำ)


      เปิดจองตะกรุดพันช่อง       

      จุลกฐินพระพุทธบาทบัวคำ       ๒๕๖๑
ตะกรุดเงินสร้าง   ๙ ดอกๆละ ๓,๐๐๐บ.
ทองเหลืองสร้าง ๑๐๘ ดอกๆละ ๑,๕๐๐ บ.
ตอกโค๊ด รันเลขด้วยอักษรธรรม จารมือ
ปลุกเสกไตรมาส ในพรรษาโดยพระครูพิพัฒน์วิทยาคม(หลวงพ่อเจริญ  ฐานยุตโต เข้าพิธีใหญ่ วันออกพรรษา ณ วิหารวัดโนนสว่าง
รายชื่อท่านที่ร่วมบุญ(ตะกรุดเมตตา ค้าขาย มหานิยม)
๑.คุณธีระศักดิ์    รัตน์ศรีวอ ตะกรุดเงิน ๑ ดอก ๓,๐๐๐ บาท (  )
๒.คุณอ้อ/สายอินโดนีเชีย ตะกรุดทองเหลือง ๓๖ดอก ๕๔,๐๐๐ บาท/โอนแล้ว ๓ดอก/๔,๕๐๐บ. ดอกละ๕,๐๐๐= ๒ ดอกโอนแล้ว
๓.คุณฉัตรชัย   ประพันธ์วัฒนะ ตะกรุดทองเหลือง ๑ ดอก ๑,๕๐๐บาท (   )
๔.คุณpennapa   sala ตะกรุดทองเหลือง ๒ ดอก ๓,๐๐๐ บาท (  )
๕.คุณมนตรีชาติ รัตนสุวรรณชัย เงิน๑ ดอกทองเหลือง๑ดอก ๔,๕๐๐ บ.(จ่ายแล้ว๑,๕๐๐)
๖.คุณพิทักษ์   ศรีคุณ(ออสเตรเลีย)ทองเหลือง๓ ดอก ๔,๕๐๐บ. (  )
๗.พระอาจารย์ ธรรม วัดภู(ซูฮาดี้) ๔ ดอก ๖,๐๐๐ บ. (  )
๘.คุณสมภพ   พิรมย์พิน  ตะกรุดเงิน ๑ ดอก ๓,๐๐๐ บ. (  )
๙.คุณอริสา   สุขสมบูรณ์ ทองเหลือง ๑ ดอก ๑,๕๐๐ บ. (โอนแล้ว)
๑๐.คุณพุฒิพัฒน์   วุฒิเลิศพงศ์ ทองเหลือง ๑ ดอก ๑,๕๐๐ บ.(โอนแล้ว)จัดส่ง
๑๑.คุณวาสนา   สุริยเสรี ตะกรุดเงิน ๑ ดอก ๓,๐๐๐ บ.(โอนแล้ว)
๑๒.คุณมโนรถ   สุทธิสำแดง ตะกรุดเงิน ๑ ดอก ๓,๐๐๐ บ.(โอนแล้ว)
๑๓.คุณเรืองสิทธิ์   รังสิตานนท์  ตะกรุดเงิน ๑ ดอก ๓,๐๐๐บ.(โอนแล้ว)
๑๔.คุณแสนรัก    พิมพิมาย ตะกรุดทองเหลือง ๑ ดอก ๑,๕๐๐ บ. (โอนแล้ว)๒๘/๖/๖๑
๑๕.คุณพิเชษฐ   คำพุทธา ตะกรุดทองเหลือง ๑ ดอก ๑,๕๐๐ บ. (โอนแล้ว)๑/๗/๖๑
๑๖.คุณพีรนันท์   จินดามาตย์ ตะกรุด ทองเหลือง ๑ ดอก ๑,๕๐๐ บ. (  )
๑๗.คุณสำราญ   ศรีลาพล ตะกรุดทองเหลอง๑ ดอก ๑,๕๐๐ บาท(โอนแล้ว)
๑๘.คุณ อภิศักดิ์   บุญมา ตะกรุดทองเหลือง ๑ ดอก ๑,๕๐๐บ.(โอนแล้ว)หนุ่มสกล
๑๙.คุณ Aye   nokjan ตะกรุดเงิน ๑ ดอก ๓,๐๐๐บ. ทองเหลือง ๑ ดอก ๑,๕๐๐บาทรวม ๔,๕๐๐บาท(โอนแล้ว)๓ก.ค.๒๕๖๑
๒๐.นาวาเอก กอบพณ   ลิ้มเจริญ  ตะกรุดเงิน ๑ ดอก ๓,๐๐๐ บาท โอนแล้ว

๒๑.kittisak  see ตะกรุดทองเหลือง ๑ ดอก  ๑,๕๐๐ บาท 
๒๒.สิงห์เบียร์   ตะกรุดทองเหลือง ๒ ดอก ๓,๐๐๐ บาท
๒๓.คุณบรรจบ    ตะกรุดทองเหลือง ๒ ดอก ๓,๐๐๐ บาท
๒๔.คุณศรีสุดา   ตะกรุด ทองเหลือง ๑ ดอก ๑,๕๐๐ บาท

รวมจอง ตะกรุดเงิน ๘ ดอก ๆละ ๓,๐๐๐บาท = ๒๔,๐๐๐ บาท
ตะกรุด ทองเหลือง  ๖๒ ดอก ๆละ ๑,๕๐๐ บาท= ๙๓,๐๐๐ บาทadmin 2018-07-03 21:49
ธนาคารกสิกรไทย  สาขาเทสโก้โลตัส นาดี
บัญชี เพื่อบูชาวัตถุมงคลวัดโนนสว่าง
เลขที่ บัญชี 861-202865-7

โทร 065-6478297


เวอร์ชันเต็ม: [-- เปิดจองตะกรุดพันช่อง(วัดพระพุทธบาทบัวคำ) --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.013879 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us