เวอร์ชันเต็ม: [-- เปิดจองตะกรุดมหานิยมใหญ่(วัดพระพุทธบาทบัวคำ) --]

PHPWind ภาษาไทย -> ฟอรั่มเริ่มต้น -> เปิดจองตะกรุดมหานิยมใหญ่(วัดพระพุทธบาทบัวคำ) [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2018-06-17 17:19

เปิดจองตะกรุดมหานิยมใหญ่(วัดพระพุทธบาทบัวคำ)

เปิดจองตะกรุดมหานิยมใหญ่ปัจจัยร่วมสร้างหอระฆัง วัดพระพุทธบาทบัวคำกับคุณโชคทวี   พรหมรัตน์ 
สร้างจำนวน ๙ ดอกๆละ๓,๐๐๐ บาท
เข้าพิธี พุทธาพิเษก ๒ มิ.ย.๒๕๖๑
ถวายผ้าป่า๑๑ มิ.ย.๒๕๖๑
รายชื่อท่านที่ร่วมบุญ
๑.คุณสมภพ   พิรมย์พิน  ๑ ดอก ๓,๐๐๐ บาท
๒.คุณ NAT  SUTTAWONG  ๑ ดอก ๓,๐๐๐ บาท
๓.พ.ต.อ.พิชญ์วุฒิ   สงวนสมบัติศิริ ๑ ดอก ๓,๐๐๐ บาท
๔.คุณธีระศักดิ์  รัตน์ศรีวอ ๑ ดอก ๓,๐๐๐ บาท
๕.คุณวังคนอง   หงษ์วงศ์ ๑ ดอก  ๓,๐๐๐ บาท
๖.คุณภวัต   โพธิ์ปริสุทธิ์  ๑ ดอก  ๓,๐๐๐ บาท
๗.คุณบารมี   ชัยดินี   ๑ ดอก  ๓,๐๐๐ บาท
๘.คุณphakhin   mukpipat  ๑ ดอก ๓,๐๐๐ บาท
๙.คุณอริสา   สุขสมบูรณ์ ๑ ดอก  ๓,๐๐๐ บาท

ขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านครับ ปิดจองและถวายเรียบร้อยแล้วเมื่อ๑๑ มิ.ย.๒๕๖๑เวอร์ชันเต็ม: [-- เปิดจองตะกรุดมหานิยมใหญ่(วัดพระพุทธบาทบัวคำ) --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.007254 second(s),query:1 Gzip enabled

You can contact us