เวอร์ชันเต็ม: [-- เปิดจองรูปหล่อรุ่นเทวาประทาน --]

PHPWind ภาษาไทย -> ฟอรั่มเริ่มต้น -> เปิดจองรูปหล่อรุ่นเทวาประทาน [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2015-06-17 22:25

เปิดจองรูปหล่อรุ่นเทวาประทาน

เปิดจองรูปหล่อหลวงพ่อเจริญ   ฐานยุตโต
รุ่นเทวาประทาน

สร้าง ๖๐๐ องค์(ถวายหลวงพ่อ ๑๐๐องค์)
เปิดให้ ๕๐๐ องค์ๆละ ๒,๐๐๐ บ.


หลังจองถ้า เหลือ องค์ละ ๕,๐๐๐ บาท
ปิดจองเมื่อเต็ม 
โอนแล้วกรุณาแจ้งให้ทราบด้วยครับ
ท่านที่ให้จัดส่ง + ค่าส่งอีเอ็มเอส ๑๐๐บ.
พร้อมแจ้งชื่อที่อยู่ เบอร์โทร
โอนเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย
สาขาเทสโก้โลตัสนาดี
ชื่อบัญชี เพื่อบูชาวัตถุมงคลวัดโนนสว่าง
หมายเลขบัญชี 861-2-02865-7

admin 2015-06-18 20:04
รายชื่อท่านที่จอง รูปหล่อเทวาประทาน
จองผ่านคุณ ปณ.๑๐๐ องค์
๑.ธวัชชัย(ปณ.) ๒ องค์ = ๔,๐๐๐บ.(จ่ายแล้ว)
๒.คุณสมภพ     ๒ องค์ =๔,๐๐๐ บ. (          )
๓.คุณอ้อ          ๑ องค์ =๒,๐๐๐บ.  (จ่ายแล้ว)
๔.ทิดต๋อย)       ๑ องค์ =๒,๐๐๐ บ.(จ่ายแล้ว)
๕.น้ำค้าง         ๑ องค์=๒,๐๐๐ บ. (จ่ายแล้ว)
๖.ศักดิ์ชัย(อีซูซุ)๓องค์ =๖,๐๐๐บ.( จ่ายแล้ว)๒๐มิ.ย.๕๘
๗.คุณสุภัทร(เอ๋)๕ องค์=๑๐,๐๐๐บ. (โอนแล้ว)
๘.สุวิชา(อู่ทอง)๑ องค์ =๒,๐๐๐บ.(จ่ายแล้ว)
๙.คุณพิทูร(โต) ๑ องค์ =๒,๐๐๐ บ.(          )
๑๐.สุชาติ(ธ.กรุงไทย) =๒,๐๐๐ บ.( จ่ายแล้ว) ๑ ก.ค.๒๕๕๘
๑๑.ช่างสงค์     ๑ องค์=๒,๐๐๐ บ.(           )
๑๒.กีฬา(อุดรฯ)๒ องค์=๔,๐๐๐ บ.(           )
๑๓.วิษณุ(เสาไห้)๑ องค์=๒,๐๐๐ บ.(จ่ายแล้ว)
๑๔.วราวุธ(วิหารแดง)๑ องค์=๒,๐๐๐บ.(จ่ายแล้ว)
๑๕.พัสดา       ๑ องค์   =๒,๐๐๐ บ.(จ่ายแล้ว)
๑๖.พิชรัตน์     ๕ องค์ =๑๐,๐๐๐ บ.(          )
๑๗.อดิชาติ(แก่งคอย)๒ องค์ =๔,๐๐๐บ.(             )
๑๘.คุณชัยมงคล(โต)๒ องค์ =๔,๐๐๐ บ.(          )
๑๙.ป้อม(ไฟฟ้าน.ว.ซ.)๑ องค์ =๒,๐๐๐ บ.(           )
๒๐คุณน้อย(สารคาม) ๑ องค์ =๒,๐๐๐บ.  (          )


admin 2015-06-19 20:54
๒๑.คุณนกอุดรฯ ๕ องค์ = ๑๐,๐๐๐บ.(           )
๒๒.คุณกันต์ศักดิ์ ๒ องค์ =๔,๐๐๐ (โอนแล้ว)๓๐ มิ.ย.๕๘
๒๓.คุณต่ายอุดรฯ ๒ องค์=๔,๐๐๐บ.(           )
๒๔.ดต.สุรเดช   ๑ องค์ = ๒,๐๐๐ บ.(             )
๒๕.คุณไกรสร ๑ องค์  = ๒,๐๐๐ บ.(โอนแล้ว)๒๑ มิ.ย.๒๕๕๘
๒๖.คุณธนฤทธิ์ ๕องค์ =๑๐,๐๐๐บ.(          )
๒๗.ธีระศักดิ์  ๑ องค์  = ๒,๐๐๐ บ. (          )
๒๘.,มนตรีชาติ ๒ องค์=๔,๐๐๐บ.(โอนแล้ว)๗ ก.ค.๒๕๕๘
๒๙.คุณวิวัฒน์ ๑ องค์ =๒,๐๐๐ บ.(             )
๓๐.คุณอ้อ  ๒ องค์ ๔,๐๐๐บาท(               )
๓๑.อ.บำรุง ๑ องค์ ๒,๐๐๐ บ.(           )

๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.

เวอร์ชันเต็ม: [-- เปิดจองรูปหล่อรุ่นเทวาประทาน --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.011045 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us