เวอร์ชันเต็ม: [-- ทำเนียบวัตถุมงคลวัดโนนสว่าง(หลวงพ่อเจริญ  ฐานยุตโต) --]

PHPWind ภาษาไทย -> ฟอรั่มเริ่มต้น -> ทำเนียบวัตถุมงคลวัดโนนสว่าง(หลวงพ่อเจริญ  ฐานยุตโต) [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

<<  2   3   4   5   6  >>  Pages: ( 6 total )

admin 2018-06-09 09:26

ทำเนียบวัตถุมงคลวัดโนนสว่าง(หลวงพ่อเจริญ  ฐานยุตโต)

..."พระเจ้ายอดคำทิพย์" เป็นหนึ่งในพระพุทธรูปที่มีความสำคัญแห่งราชอาณาจักรล้านช้าง สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ 2109 โดยสมเด็จพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและได้ทรงอุทิศพระราชกุศลให้กับพระราชมารดา คือ"เจ้านางยอดคำทิพย์"หรือ"เจ้านางหอสูง" ด้วยเหตุนี้จึงทรงถวายนามองค์พระพุทธรูปว่า"พระเจ้ายอดคำทิพย์"ตามพระนามของพระราชมารดา ดังมีข้อความที่จารึกเป็นภาษาบาลีว่า...หัตถิทสะสตะสหัสสะ ลัทธะนามเก อาณาจักเก ชยเชษฐาธิราชา ภูมิปติ พุทธสาสเน สุปติฏฐิตสัทโธ พุทธปูชายะ ยัง พุทธรูปัง กาเรสิ โส มหาราชา ทิพพัคคะสุวัณโณ พุทโธติสสะ นามัญเจวะ ปัตถนัญจะ อกาสิ ตัสสะ มาปนะปุญเญนะ เอเตนะ อุทิเสนะ จะ สัพพัญญู สัมมาสัมพุทโธ ภวิสสามิ อนาคเต ปุญญภาคัง อิฏฐัง กันตัง มาตุยา เม สมิชชันตุ ทิพพัคคะสุวัณโณ พุทโธ พุทธรูปัง สุมาปิตังฯลฯ....เป็นต้น              
...แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ฐานชุกชีที่ประดิษฐานองค์พระเจ้ายอดคำทิพย์ปัจจุบันได้หายสาบสูญไปแล้ว 
...เป็นที่น่าอนุโมทนา ที่ไม่นานมีพระสงฆ์ท่านหนึ่งดำริที่อยากจะสร้างฐานที่ประดิษฐานของพระเจ้ายอดคำทิพย์ขึ้นมาใหม่ แต่ท่านก็ยังสร้างไม่ทันเสร็จเพราะยังขาดปัจจัยอีกมาก เรื่องก็เลยเงียบหายไป...พระณัฐวงศ์ เขมญาโณ
พระบูชา
พระบูชาขนาด9นิ้วเปิดให้บูชา 15,000บาท  สร้าง 17 องค์
พระบูชาขนาด5นิ้วเปิดให้บูชา 4,500บาท สร้าง 200 

พระกริ่ง 
เนื้อเงินจัดสร้าง 200 องคฺ์ เปิดจองเป็นกองกฐิน วัดโนนสว่าง 10,000 บาท
เนื้อสำริด จัดสร้าง 700 องค์ เปิดจองเป็นกองกฐิน วัดโนนสว่าง 3,000 บาท 
ติดต่อจองกฐินได้ที่พระมหาตาม 

ลูกอมยอดคำทิพย์ (คาถา นะ กะ อะ ปิ ) ขนาด 1 ซม. เข้าพิธีพุทธาฯ วันออกพรรษา และ กฐินฯ 27 ตุลาคม 2561 (รับวันนี้)
-เนื้อทองคำ สร้างตามจอง (ยังไม่สรุป นน.)

-เนื้อเงิน สร้าง 108 ลูก เปิดจอง 699 บาท
-เนื้อชนวน สร้าง 2,xxx ลูก เปิดจอง 99 บาท สร้างจริง 1000 ลูก ตามที่ผู้สร้างประกาศมา และได้เปิดจองเป็นทีมงานสร้างองค์ใหญ่ดูแลด้วยเหตุผลทางเทคนิค

หมายเหตุ ลูกอมยอดคำทิพย์ เนื้อชนวน เป็นชนวนที่เหลือจากการ เททอง ของพระบูชาพระเจ้ายอดคำทิพย์ ซึ่งผู้สร้างได้นำชนวนที่เหลือ มาจัดสร้างลูกอมยอดคำทิพย์ เพื่อให้ลูกศิษย์ ทุกๆท่าน อีกหลายท่าน ได้บูชา ได้รักษาตัว ได้พุทธานุภาพคุ้มครอง เท่ากันกับองค์พระเจ้ายอดคำทิพย์...สนใจติดต่อจองได้ที่ ต๋อย อุดร in box หรือ 095-6491789 

***พุทธาพิเสก ออกพรรษา 61


admin 2018-06-09 09:33
พุทธาพิเสก ออกพรรษา 61 (25 ต.ค.61)
หลาบเงิน  หลาบคำ   ที่เห็นอาจคิดว่าเป็นกำไล  แต่ภาษาอีสานเรียกว่า "หลาบ"  ถ้าคนไทยจะเรียกว่า "ปราบ"  คือกำหลาบปราบมาร  ที่หลวงพ่อใช้ใส่พุทธาภิเษก และเภราภิเษก (ฮดสรง)  คาถาที่ลงคือคาถา "มงคลสูงสุดของพระพุทธเจ้า" หลวงพ่อกล่าวว่า ใครได้ใส่จะมีอำนาจ บารมี วาสนา  โดยเฉพาะ "หลาบเงิน" "หลาบทอง"  สิ่งใดก็ดี เมื่อใส่แล้วจะเกิดอำนาจ วาสนา หนุนดวง เสริมบารมี เหมือนหลวงพ่อที่ใส่ไปกิจนิมนต์ต่างๆ  แม้กระทั่งส่วนตัวท่านเอง ก็ยังไม่ล่ะที่จะใส่เมื่อไปกิจนิมนต์ พบกับเจ้าขุน มูลนาย  
    หลาบที่จัดสร้างทำจากเงินบริสุทธิ์ ถือได้ว่าท่านที่ได้ไปบูชาสวมใส่ ก็เปรียบเสมือน ได้ของดีประจำกายหลวงพ่ออีกชิ้นหนึ่งไว้ติดตัว
   #เพราะคาถาที่ลงใส่หลาบแขนหลวงพ่อได้จารและเป็นผู้ที่คัดลอกพระคาถาออกจากตำราด้วยมือท่านเองคือคาถา  "มงคลสูงสุดของพระพุทธเจ้า"
   *คาถานี้ไม่เคยลงใส่วัตถุมงคลชิ้นไหนนอกจากหลาบแขนที่หลวงพ่อท่านใส่ไว้ นั้นเอง

จัดสร้างในเพื่อผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพจุลกฐิน วัดป่าหนองวัวซอ ต.หนองวัวซอ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี  2561 
เปิดจองหลาบแขน วัฒถุมงคลคู่กายหลวงพ่อเจริญ ที่ท่านใช้จริง มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1.เนื้อทองคำ 96.5% หนัก 3.50 / 79,000 - (สร้างตามจอง)
2.เนื้อเงิน แท้หลอมตีจากเม็ดเงินโดยไม่ผสม หนัก 3.50 บาท  / 3,500 - (สร้าง 499 วง)

- ติดต่อเฟสบุ๊ค มือปราบ สายเวทย์
- ท่านสามารถโอนชำระได้ที่ บัญชี นายธนวัฒน์ บุตรนาง 032-8-52724-3 ธ.กสกรไทย

admin 2018-09-11 22:18
ล็อกเก็ตใหญ่เล็กหลังตะกรุด 3 กษัตริย์ ออกในนามวัดป่าหนองวัวซอ เงินรายได้ทั้งหมด ถวายเป็นมาลัยหมื่นมาลัยแสนบุญผะเวสและซื้อที่ดินวัดป่าหนองวัวซอ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี (ทีมงานเด็กวัด) ปลุกเสก 22 ธันวาคม 2561 ณ.....
รายการและจำนวนจัดสร้าง 
1.ล็อกเก็ตขนาดใหญ่ เต็มองค์ จัดสร้าง 500 ชิ้น จองบูชาองค์ล่ะ 599 บาท
   ล็อตเก็ตหินอ่อนหลวงพ่อเจริญ มีขนาดใหญ่เต็มองค์ (เล็กเท่าเหรียญไท้เศรษฐี)องค์599บาทข้างหลังมีตะกรุด3ดอก สร้างอย่าง500อัน 
2.ล็อกเก็ตขนาดเล็ก ครึ่งองค์ จัดสร้าง 500 ชิ้น จองบูชาองค์ละ 299 บาท 
   ล็อตเก็ตหินอ่อนหลวงพ่อเจริญ มีขนาดเล็กครึ่งองค์ (เล็กเท่าเหรียญไท้เศรษฐี)องค์299บาทข้างหลังมีตะกรุด3ดอก สร้างอย่าง500อัน 
เปิดจองที่วัด ติดต่อปุกกี้ วัดโนนสว่าง

ตะกรุด 3 กษัตริย์. ดีสารพัดนึกย่อ
บทพระคาถาสารพัด อาทิเช่น หัวใจนกยูงทอง,มหานิยมหลวง;(นิยมทั้งเทวดา และมนุษย์ทั้งหลาย) ,แคล้วคลาดปลอดภัย,ไปทางมั่งคั่งร่ำรวย,ค้...าขาย,แฮงถามหากาถามข่าว,พระเจ้าสี่พระองค์,เพชรหลีก,อยู่ยงคงกระพัน,หัวใจเศรษฐี,หัวใจสิวลี. เป็นต้น....
“ทำให้คนต้องให้เขาเงินพัน อย่าให้เงินบาท”admin 2018-09-11 22:18
หมูตัวที่ 5 หมูพลิกแผ่นดิน  เงินรายได้ถวายหลวงพ่อเจริญ ฐานยุตโต วัดโนนสว่าง จ.อุดรธานี (เฮียยี้ดูแลการจัดสร้าง)
พุทธาพิเสก วันที่ 1 มิถุนายน 2562 (วันคล้ายวันเกิด 7 มิถุนายน เลือกจัดเสาร์แรกของทุกปีซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 1)
รูปแบบการจัดสร้าง
1.ล็อคเก็ตจัมโบ้ รุ่น หมูพลิกแผ่นดิน จำนวนสร้าง 399 ชุด ๆ ล่ะ 3 องค์ ดังนี้
1.1. ล็อกเก็ต ฉากสี งาช้าง หน้า/หลัง ตะกรุด 3 ดอก + สุดยอด มวลสาร  1  องค์
1.2. ล็อกเก็ต ฉากสี ทอง หลัง เหรียญซาติน รมดำ + สุดยอด มวลสาร 1 องค์
1.3. ล็อกเก็ต ฉากสี ทอง หลัง เหรียญฝาบาตร + สุดยอด มวลสาร 1 องค์
1.4. กล่องผ้าไหม บรรจุล็อคเก็ต สกรีนยันต์หมูพลิกแผ่นดิน...
+++เปิดจองชุดล่ะ 3,500 บาท

2.ลูกอมหมู
2.0 เนื้อทองคำ จัดสร้าง 1 ลูก
2.1.เนื้อเงิน น้ำหนัก 35 กรัม เปิดจอง องค์ล่ะ 2,000 บาท สร้างตามจอง  จัดสร้าง 69 ตัว
2.2.เนื้อฝาบาตรชุบทองยิงทราย เปิดจอง 500 บาท จัดสร้่าง 1299 ตัว
2.3 เนื้อฝาบาตรชุป2กษัตริย์ เปิดจอง 700 บาท จัดสร้าง 299 ตัว

3.เหรียญหล่อ.......
3.1 เหรียญทองคำ96.5% น้ำหนัก 34-34g สร้างตามจอง จำนวน 31 เหรียญ(ถวายหลวงพ่อ 1 เหรียญ) ราคาจอง 56,000บาท
3.2 เหรียญเงินหน้ากากทองคำแท้ 11-12g สร้างตามจอง จำนวน 15เหรียญ
3.3 เหรียญเงินธรรมชาติ สร้างตามจอง จำนวน 159 เหรียญ
3.4 เหรียญเงินยิงทราย สร้างตามจอง จำนวน 59 เหรียญ
3.5 เหรียญชุปพิงค์โกล สร้าง 35 เหรียญ แจกกรรมการ
.......รายการอื่นสร้างตามใบจอง.......


***ตำนานเรื่องเล่าพระนารายณ์อวตาลเป็นพญาหมูพลิกแผ่นดิน.. โดยตำนานมีอยู่ว่า
***หลังจาการกวนน้ำอมฤตซึ่งใช้เวลานานมากทำให้ทรงเหนื่อยล้าเป็นอย่างมากพอเสร็จงานพระนารยณ์ก็เข้าบรรทมสิทธุ์ทันที เวลานั้นมีพรหมกุมารสี่ตนอันได้แก่ สนกะ สนันทนะ สนาตนะ สันตกุมารซึ่งเคยได้รับอนุญาตจากพระนารายณ์ให้เข้าเฝ้าเวลาไหนก็ได้นั่น ได้เดินทางมาเฝ้าพระนารายณ์เวลานั้นยามเฝ้าทวารชื่อชยะ วิชยะได้ห้ามปราบพรหมกุมารทั้งสี่ แม้พรหมกุมารทั้งสี่บอกว่าตนได้รับสิทธิพิเศษก็ไม่เชื่อ ทั้งยังกล่าววาจาถูกหมิ่นว่าเป็นเพียงเด็กน้อย พรหมกุมารทั้งสี่จึงโกรธว่ามาว่ากล่าวตนซึ่งเป็นพราหมณ์ ซึ่งตามคัมภีร์พระเวทเป็นบาปมหันต์ จึงสาปให้ทั้งสองลงไปเกิดเป็นมาร้ายในโลกสมกับบาปที่เจ้ากระทำถึง 3 ชาติ
***ครั้งนั้นเกิดเสียงดังกัปนาทจนพระนารายณ์ตื่นบรรทมมาและเห็นเข้าจึงรีบกุลีกุจอต้อนรับพรหมกุมารทั้งสี่ทั้งยังขอโทษเป็นการใหญ่ ฝ่ายชยยะกับวิชยะก็รู้ว่าตนผิดไปแล้วจึงขอให้พระนารายณ์ช่วยเหลือ แต่พระนาราณย์ก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะคำสาปของพรามหณ์นั้นศักดิ์สิทธิ์แก้ไม่ได้ แต่พระนารายณ์ได้อนุเคราะห์ด้วยการจะทรงลงไปสังหารทั้งสองด้วยตัวเองโดยชาติแรกทั้งสองเกิดเป็นหิรัณยากษะและหิรัณยกศิปุสองพี่น้อง ตนจะไปเป็นหมูป่าและนรสิงห์ ชาติที่สองไปเกิดเป็นตระกูลพรหมยักษ์นามทศกัณฐ์และกุมภกรรณและตนจะเกิดเป็นพระรามไปปราบส่วนชาตอที่สามไปเกิดเป็นมนุษญ์ชื่อพญากงส์และศิสุปาลและทรงไปเกิดเป็นมุนษย์ชื่อกฤษณะเพื่อปราบทั้งสอง แล้วชยยะและวชยะก็ลงไปเกิดในโลกมนุษย์ที่แสนลำบากโดยไปเกิดเป็นหิรัณยากษะกับหิรัณกศิปุสองพี่น้องทั้งคู่เป็นยักษ์ที่มีกำลังมากจนพวกพราหมณ์ มนุษย์ต่างเกรงกลัวทั้งสิ้นนานวันเข้าทั้งสองก็ผยองคิดว่าตนแน่
***หิรัณยากษะกำเริบเสิบสานคิดว่าตนมีกำลังเนิดกว่าผู้ใดคิดจะครอบครองโลกแต่เพียงผู้เดียวจึงใช้อิทธิฤทธิ์ของตนในการม้วนแผ่นดินทั้งโลกไว้ใต้รักแร้และลงไปอยู่ในโลกบาดาล ยังผลให้เดือดร้อนไปทั่ว ร้อนถึงพระนารายณ์ที่ต้องลงมาสะสางปัญหาด้วยการอวตารแบ่งภาคลงมาเป็นพญาหมูป่าตัวเผือกขาวดังสำลีมีเขี้ยวโง้วยาวเป็นเพชร ลงไปสังหารหิรัณยากษะทั้งสองต่อสู้กันอย่างรุนแรงหิรัณยากษะมัวแต่ห่วงแผ่นดินใต้รักแร้จึงพลาดท่าถูกหมูป่ายักษ์ขวิดถึงแก่ความตายตาย เสร็จแล้วพญาหมูป่าก็ใช้จมูกทูนแผ่นดินขึ้นมาด้านบนและใช้เขี้ยวคลี่แผ่นดินออกให้โลกกลับสู่สันติสุขอีกครั้ง แล้วตนก็กลับไปรวมภาคกับพระนารายณ์ตามเดิม
admin 2018-09-11 22:19
#เปิดจองแหนบรุ่นแรก  งานวันเกิด 1 มิ.ย.62
#เนื้อเงินลงยา = 1000
#เนื้อทองสตางค์ลงยา = 500
#หากต้องการให้จัดส่งบวกค่าจัดส่ง100บาททุกรายการ
#ทุกเนื้อรันเลขสร้างตามจอง
#หมดเขตจอง 28ก.พ.62
#รับวัตถุมงคลหลังวันเกิดหลวงพ่อ62


admin 2019-03-14 10:58
เหรียญมงคลชีวิต62 วันคล้ายวันเกิด 7 มิ.ย.62 (จัด 1 มิ.ย. 62)
#รายได้สร้างเกศทองคำพระประธานวิหารวัดโนนสว่าง

#เนื้อทองระฆัง 1,200 บ. สร้าง399เหรียญ
#เนื้อสัตตะโลหะองค์เงิน 2,500 บ. สร้าง299เหรียญ
#เนื้อเงินพ่นทราย 3,500 บ.สร้าง139เหรียญ
#เนื้อเงินองค์ทอง 4,000 บ.สร้าง 99เหรียญ
#เนื้อเงินองค์ทองคำแท้ 15,000บาท สร้าง ...เหรียญ
#เนื้อทองคำแท้ หนัก 22g 45,000 บ.สร้างตามจอง

admin 2019-03-14 10:58
เหรียญรุ่นแจกทานบารมี จัดสร้างถวายเพื่อแจกในงานวันเกิด 1 มิ.ย.62

....เงินที่ได้ทั้งหมดถวายหลวงพ่อเจริญ ฐานยุตโต สร้างศาลาวัดป่าหนองวัวซอ
..........เนื้อเงินลงยาแดง 20 เหรียญ     จองบูชาเหรียญละ 1,500บาท
..........เงินลงยาน้ำเงิน 20 เหรียญ       จองบูชาเหรียญละ 1,500บาท
..........เหรียญลงยาเขียว 19 เหรียญ    จองบูชาเหรียญละ 1,500บาท
*** ทั้ง 3 แบบรันเลข 1 - 59

- เหรียญเงิน จัดสร้าง 59 เหรียญ           จองบูชาเหรียญละ 1,200บาท
*** รันเลข 1-59
- เหรียญทองแดงชุป 3K แจกกรรมการ 100 เหรียญ
- เหรียญทองแดงรมดำ แจก 2,000 เหรียญ  นำออกแจกส่วนหนึ่ง และตอนนี้ออกไห้บูชาที่วัดองค์ละ 199 บาท 
--เพื่อนำปัจจัยไปสมทบสร้างมหาวิหารวัดป่าหนองวัวซอadmin 2019-03-14 10:58
มหายันต์พญานกการเวกมหาจักรพรรดิตราธิราช รุ่น1  จัดสร้างจำนวน 200 ผืน วันคล้ายวันเกิด 1 มิ.ย.62
 จัดสร้างโดยดำริของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเอง ลงมือวางยันต์ ลงอักขระเองกับมือ 
...*** ข้อบ่งชัดรุ่นนี้คือถ้าเทียบกับรุ่น 2 สีของอักขระจะจางกว่าอย่างเห็นได้ชัด ***

 เป็นมหายันต์ที่หลวงพ่อเจริญ ได้ทำเพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหาได้นำไปติดบ้านเรือนร้านค้า บริษัท สำนักงานต่างๆ เพื่อให้เป็นศิริมงคล คุ้มครองป้องกันภัย ทำการค้าธุรกิจเจริญรุ่งเรือง มีโชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี มีคนนิยมยมชมชอบ จะพูดอะไรคนก็เชื่อ มีมหาเสน่ห์ มหาอำนาจในตัว ฯลฯ
บูชาผืนล่ะ 2,200 บาท

admin 2019-03-14 10:58
พระบูชา จัดสร้าง 1 มิ.ย.62 
1.รูปเหมือนหลวงปู่บุษราคัม มีรมดำ และขัดเงา ฐานสูง  หน้าตัก 5 นิ้ว  จัดสร้างแบบละ 100 องค์ บูชาองค์ล่ะ 4,000 บาท
2.รูปเหมือนหลวงปู่บุษราคัม ขัดเงา ฐานต่ำ หน้าตัก 5 นิ้ว    จัดสร้าง 200 องค์ บูชาองค์ล่ะ 2,500 บาท
3.รูปเหมือนหลวงพ่อเจริญ  หน้าตัก 5 นิ้ว   จัดสร้าง 100 องค์ บูชาองค์ล่ะ 2,500 บาทadmin 2019-03-14 11:10
ลูกศิษย์สร้างถวาย พุทธาพิเสกวันออกพรรษา 2562 ณ วิหารวัดโนนสว่าง
พระสีวลี 9นิ้ว สร้าง 200 องค์  
พระสังกัจจายน์ 9นิ้ว 200 องค์
#พระสังกัจจายนรุ่นมหามงคลเจริญสุข เนื้อทองเหลืองรมดำ บูชาองค์ละ 4,999 บาท
#พระสีวลีรุ่นมหาโชคลาภเจริญทรัพย์ เนื้อทองเหลืองรมดำ บูชาองค์ละ 4,999 บาท


หลวงพ่อเจริญ ฐานยุตโต เป็นผ้าป่าในงานบุญมหาชาติ

admin 2019-03-14 11:11
เม็ดแตงโม มหามูลมัง จัดสร้างออกพรรษา 2562 

- เนื้อทองคำหนัก 1 บาท ตามจอง 29,999บาท สร้าง 3 เหรียญ
- เนื้อเงินลงยาแดง ตามจอง สร้างไม่เกิน 129เหรียญ เหรียญละ 1,000 บาท สร้างจริง 60 เหรียญ
- 3กษัตริย์สร้าง 299 เหรียญ เหรียญละ 299 บาท
- เนื้อทองเหลืองนอกสร้าง 10,000 เหรียญ เหรียญละ50 บาท
***ท่านใดยกเนื้อทองเหลือง 1 ถุง 100เหรียญ แถมเหรียญ3กษัตริย์ 2 เหรีย
สนใจทักข้อความ ปุ๊กกี้ วัดโนนสว่าง 089-6119728 รายได้สมทบทุนสร้างศาลาวัดป่าหนองวัวซอ รับของ14 ตุลาคม 2562 (ค่าส่ง100ภายในประเทศไทย)

admin 2019-09-24 10:34
เปิดจอง...พระเจ้าศรีสรรเพชร ครูบาจัดสร้างถวาย  จัดสร้างออกพรรษา 2562
รูปหล่อลอยองค์ ห้อยคอ เนื้อเงิน รุ่น ลาภลอย หมานเงินหมานทอง 
สร้างทั้งหมด100องค์ ไม่รันนัมเบอร์
เปิดให้บูชา 60 องค์ บูชาองค์ละ 2,500
สนใจติดต่อ 089-6119728...
เฟส ปุ๊กกี้ วัดโนนสว่าง จองจ่ายก่อนมีสิทธิ์ก่อนค่ะ

admin 2019-09-24 10:34
หมูเกศทองคำ จัดสร้างและปลุกเสก ออกพรรษา 2562
-เนื้อทองคำ 50,000 บาท สร้าง 5 เหรียญ
-เนื้อเงินลงยา สร้าง 159 เหรียญ 1,900 บาทแถมเนื้อทองแดง 1เหรียญ สร้างตามจอง (ปิดจอง15กันยายน2562)
-เนื้อทองทิพย์ 299 บาท (สร้าง500เหรียญ)
-เนื้อทองแดง สร้างแจก 2,000เหรียญ

สนใจติดต่อเฟส ปุ๊กกี้ วัดโนนสว่าง..089-6119728 สนใจมาค่ะ รับของ 14 ตุลาคม 2562


เนื้อจัดสร้างเสริม 
- เนื้อนาค 8 เหรียญ
- ทองแดงลงยา 100 เหรียญ 

admin 2019-09-24 10:34
หลาบเนื้อเงิน รุ่น 2 จัดสร้างวันเข้าพรรษา 2562 
บูชาวงละ 3,500 บาท 

admin 2019-09-24 10:34
บรมครู ศิษย์จัดสร้างถวาย ออกพรรษา 2562 รับพระจอง และแจก วันครู 63

ทำขึ้นเพื่อเเจกจ่ายให้คณะศิษย์ทุกๆท่านที่มาร่วมงาน*บรมครู*ในวันไหว้ครูอ้อ ยอครูธรรม ชึ่งตรงกับ วันที่18 เดือนมกราคม พ.ศ2563
คำปรารภ...สู่การถอดออกจากอัดออกจารธรรมห้องอ้อพระพุทธเจ้า(อ้ออรหันต์) สู่การเรียบเรียงบรรจงลังสรรคจารเป็นตัวธรรมลงสู่เหรียญคัดเอาหัวใจนิยม ด้านค้าขาย แคล้วคลาด ป
ลอดภัย ฯลฯ
ปล.....สายนิยมอย่าพลาดโดยเด็จขาด...

เหรียญบรมครู การแสดง การละคร การร้องการลำการล่ะเล่นต่างๆความบันเทิง จะรวมพระคาถาสายอ้อสายนิยมลงในเหรียญนี้ทั้งหมดเป็นเหรียญแรกและเหรียญเดียวที่หลวงพ่อคัดสัน คาถาต่างๆที่เกี่ยวกับด้านนิยมโดยตรงและมีอีกหลายคาถาที่หลวงพ่อลง หลวงพ่อเอ่ยว่าสุดยอดแล้วเหรียญข่อยเอาคาถาลงให้คักแล้ว สาธุนำผู้ที่จะได้ครอบครองในวันข้างหน้า บ่มีให้บูชาเพราะเป็นเหรียญแจกทานหรือเหรียญบารมีทาน ที่เฮียหนึ่งกับเจ๊ออมแห่งตลาดเมืองทอง เพิ้ลสร้างขึ้นเพื่อถวายหลวงพ่อเพื่อแจกเป็นบารมีทานเพิ้ล
ย้ำแจกฟรีเท่านั้นรับจากมือหลวงพ่อในวันไหว้ครู18/1/63 ขออนุโมทนาสาธุกับครูบารกอฟ ผู้ออกแบบเหรียญที่สวยวิจิตรงดงามได้เช่นนี้ สาธุนำครับ


คาถาหลวงพ่อได้เมตตา มีแต่คาถาคักๆๆ แปลกๆๆตั้งแต่เป็นสามเณร รวบหัวใจ ดวงธรรม หัวใจนิยมลงใส่เหรียญนี้ครับ
คาถาหลวงพ่อลงใส่เหรียญ (เพื่อไว้แจกในไหว้ครู)มีดังต่อไปนี้
แก้วมณี4ดวง
ดวงธรรมพระเจ้าเชียงแสน
กันสรรพอาวุธ
คาถาหัวใจ ช้างผสมโขลง
คาถาหัวใจท้าวลินทองครองเมือง
หัวใจอ้อธรณีอกแตก
หัวใจอ้อพระพุทธเจ้า
หัวใจห้องกำบังเทวดาลงบอก
หัวใจเพชรกลับ
หัวใจกาสะท้อน3ครู
คาถามหาอำนาจ
คาถาบ่ได้ยินอกแตก
นิยม ผิวขาว
นิยมผิวดำ
นิยมเทวดาทั้งหลาย
นิยมสกดจิต ครอบจักวาฬ
หัวใจการเวกโทน หัวใจสาริกาป้อนเหงื่อ
คาถาหมานเงินทอง ไหลมาคือน้ำ
นะโมตาบอด
และ ยอดสุด ชนะความ สกดคนฟัง...
นักร้อง นักแสดง หมอลำ พิธีกร ดารานักแสดง พระนักเทศน์ โปงลาง หรือ ท่านที่ทำกิจการ การใช้เสียง พ่อค้าแม่ขายห้ามพลาด
รุ่นนี้ ผู้จัดสร้างคือเฮียหนึ่ง เจ้ออม ผู้มากด้วยเมตตาบารมี มาตลอด น้อมถวายให้กับหลวงพ่อได้แจกในวันงาน ไม่มีชื้อขาย


การสร้างเหรียญนี้หลวงพ่อ อนุญาตให้เจ้าภาพสร้างถวายเพื่อแจกทานในงานไหว้ครูประจำปี ของหลวงพ่อ.
และให้จัดสร้าง

1.เนื้อทองคำ จัดสร้าง 4 เหรียญ ไม่รันนัมเบอร์ ตอกโค๊ตบางเหรียญ ถวายหลวงพ่อ 1 เหรียญ
2.เนื้อเงิน ทำ (ตามจอง) ให้ลูกศิษย์ ที่อยากบูชา เพื่อนำรายได้ปัจจัย เข้าสมทบทุนคณะกลองยาว. และกลองกิ่ง ของวัดโนนสว่าง. เพื่อใช้ประโยชน์ในกาลต่อไป

*** สรุปการจัดสร้าง 220เหรียญ เปิดจอง 2,000บาท + เจ้าภาพจัดสร้างเสริมเพื่อแจกจ่ายเองจำนวนไม่แน่ชัด
- เจ้าภาพจัดสร้างนำกลับจำนวนไม่แน่ชัด มีออกมาให้เห็น 2 แบบคือ  1.ไม่ตอกโค๊ตไม่รันนัมเบอร์และ 2.ตอกโค๊ตไม่รันนัมเบอร์*** เหตุผลในการแตกต่างในการตอกโค๊ต รันเลขนัมเบอร์ ไม่เหมือนกันนั้น ต้องสอบถามทีมงานดำเนินการ....
3.เหรียญแจก จัดสร้างจำนวน 5,000 เหรียญเปิดให้บูชา 200 บาท/เหรียญ 

***เนื้อทองแดง ไม่มีหมายเลข เพราะ ได้เข้าพุทธาภิเษกแล้ว หลวงพ่อจึงไม่ให้ตอกหมายเลขใส่ในตัวเหรียญครับ
admin 2019-09-24 10:35
หนึ่งตำนานพระกริ่งหลวงปู่นาครุ่น1วัดโนนสว่าง ออกพรรษา 2562
รายได้สมทบทุนกองทุนหลวงพ่อเจริญ เพื่อนการศึกษาโรงเรียนดงผักเทียม สอบถามสั่งจองได้ที่ ครูบาเปรม โทร. 093-484-0487 และเบอร์พี่ปุ๊กกี้..089-6119728
(เน้นย้ำทุกเนื้อมีจำนวนจำกัด)admin 2019-09-24 10:35
พระขรรค์พระเจ้า๕พระองค์ รุ่น ๑ 

หลวงพ่อเมตตาจารนำฤกษ์
พระขรรค์ดาบกวนน้ำมันนมต์พระเจ้า ๕ พระองค์
ออกพรรษาปี๖๒ รุ่น ๑  


จัดสร้าง จำนวน 18 เล่ม บูชาเล่มละ 2,000 บาทadmin 2019-09-25 10:58
เสือรั้งทรัพย์....บูชา 300. บาท. สร้าง300 ตัว. มีโค๊ต. มีหมายเลข. ปัจจัยที่ได้เข้ากองทุนกลองยาววัดโนนสว่าง เพื่อไว้ซื้อเชือก ,หนังกลอง.อุปกรณ์ ต่าง. ๆ. เนื่องจากโดยส่วนมากแล้วหลวงพ่อจะเป็นผู้ออกทุนทรัพย์ ส่วนตัว.
????????. บูชาได้หลังพุทธาภิเษก (วันออกพรรษา 14 ต.ค.62). วัดโนนสว่าง. หลวงพ่อเจริญ ฐานยุตโต. อธิษฐานปลุกเสกในห้องธรรม.

admin 2019-09-30 12:46
เสี่ยเล้งจัดสร้างแจกในงานวันออกพรรษา 13 ต.ค. 62 จำนวนจัดสร้างคร่าวๆ  1,250องค์ แต่เนื้อ พิมพ์ ในการจัดสร้างคงต้องรอข้อมูลจากผู้จัดสร้างครับ

admin 2019-10-07 10:35
- ตะกรุดขวัญข้าวหลวงพ่อในพิธีบุญคูณลาน และพิธีไหว้ครู ประจำปี 2563 
  หลวงพ่อท่านว่าเป็นมงคลยิ่ง บ่อึดบ่อยาก สร้างจำนวนจำกัด
  - เหรียญ1บาท และ2บาท ราคาบูชา 200บาท
  - เหรียญ5บาท ราคาบูชา 300บาท
  - เหรียญ10บาท ราคาบูชา 500บาท

admin 2020-02-12 12:19
ลูกอมหนุมาน    พุทธาพิเสกๅโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจริญ ฐานยุตโต ณ  วัดป่าสามัคคีธรรม จ.ศรีษะเกษ วันที่ 27 ธันวาคม 2562
...อธิฐานจิตและแผ่นจารเสริมด้วยพระอาจารย์สมบูรณ์ วัดหงษ์รัตนาโย ธนบุรี

มาร่วมบุญชื่ออุปกรณ์การแพทย์#เครื่องวัดความดัน มอบให้โรงพยาบาลหนองวัวซอ โดยร่วมบุญบูชาหนุมารชาญชมร
เนื้อเงิน1500฿..สร้าง89ลูก
เนื้อสำริตสร้าง108ลูก ราคาบูชา500฿


admin 2020-02-12 12:23
หลวงปู่โมคคัลลานั่งราหู .. จัดสร้างปี 2563 กำหนดการวันเกิด มิ.ย.63
สร้าง3เนื้อ มีทองคำ เงิน สำริต ช่วงนี้เม็ดเงินแพงมาก จะแจ้งให้ทราบทางนี้อีกครั้ง#โมคลา1ในตำนานของวัดโนนสว่างที่ถูกปลุกขึ้นอีกครั้งในวันเกิดหลวงพ่อเจริญครบ60พรรษา
เปิดจอง...ขนาด3เซ็นต์กว่าห้อยคอ
- พระโมคคัลลานะ..เนื้อเงิน 2,500 บาท(ทำตามจอง)
- สัมฤทธิ์ 1,000 บาท(ไม่เกิน 200องค์)
ได้รับของวันที่ 8 มิถุนายน 2563
(ปิดจอง 25 พฤษภาคม 2563)
ติดต่อ ปุ๊กกี้ วัดโนนสว่าง 089-6119728


admin 2020-02-12 12:25
พระโมคคัลานะ อัครสาวกเบื้องซ้ายของพระพุทธะโคดม#ผู้เลิศทางฤทธิ์
#คาถาใต้ฐานที่ลงคือหัวใจโมคคัลลา
#ดับไฟนรก
#หูทิพย์ ตาทิพย์

..เปิดจองพระโมคคัลลา ฐานบัว

แบบจัดเต็ม บูชาราคาโควิค
- เนื้อเงิน 2,000 บาท
- สัมฤทธิ์ 800 บาท
- ทองเหลือง 300 บาท
-ชุดกรรมการ 2,500 บาท ได้ 4องค์
มีเนื้อ -ทองแดง1องค์
- ปีกแมงทับ 1องค์
- ดำซาตินเงา 1องค์
- สามเค 1องค์
ออกโดยวัดโนนสว่าง จ.อุดรธานี
...หลวงพ่อเจริญ ฐานยุตโต..
..สนใจติดต่อเฟส ปุ๊กกี้ วัดโนนสว่าง
หรือโทร.089-6119728ปุ๊กกี้

admin 2020-02-12 12:25
ครั้งหนึ่ง ที่หลวงพ่อได้กล่าว ถึงการเสกหนุมาน ท่านว่า “เสกลงย๊ากคัก เพราะเมื่อเสกเป็นโต หรือเป่า ลงยันต์ มันอยากดื้อ. กระโดดโล้ดเต้น ต้องคุมไว้นำ แต่เก่งแท้เด้ คาถาหนุมานข้อย บ้อเคยย่านใผ๋ อยู่ปืน อยู่ผา ยามไปค้าไปขายนิ ให้พกติดตัวไป เป็นมหานิยม ใผ๋เห็น เขากะออนซอน เป็นมหานิยม “
หนุมาน สื่อแสดงถึง. ความกล้าหาญและภักดีต่อเจ้านาย ตลอดจนความมีเสน่ห์จนกลายมาเป็นต้นแบบแห่งการสร้างเครื่องรางหนุมาน
เป็นสุดยอดแห่งปรารถนาของนักนิยมสะสมเครื่องรางสายนี้ ตลอดจนพระเกจิอาจารย์หลายๆ รูปที่ได้สร้างเครื่องรางหนุมานทิ้งเอาไว้เป็นมรดกให้กับลูกหลานสืบไป
โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อเมตตา ใส่อักขระยันต์หัวใจเศรษฐี ทุกองค์ และมอบ ผงพุทธคุณของหลวงปู่สุภา,มวลสารว่าน 108,ดินพระธาตุทั่วประเทศ,เกศาของหลวงพ่อ เพื่ออุดใต้ฐานพร้อมกับหัวใจพระเจ้าสี่พระองค์กำกับในตะกรุดเงิน

วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนเพื่อการศึกษาพระภิกษุสามเณรวัดโนนสว่าง หนองวัวซอ อุดรธานี
เปิดจอง 13 มี.ค.- 20 เม.ย.63

วาระที่ 1 พุทธาภิเษกผึ้งพันน้ำมันหมื่น 6 มิ.ย.63
วาระที่ 2 พุทธาภิเษกผึ้งพันน้ำมันหมื่น 28 มิ.ย.63
รับวัตถุมงคล  ก.ค.63
สอบถาม สั่งจองที่ศูนย์พระชั้นนำทั่งประเทศ

#หนุมานเถลิงทรัพย์ ปิดจอง 20 เมษายน นี้
ลำดับ 13 เนื้อทองเหลืองซาติน จอง 350 บาท
#หลวงพ่อเจริญ ฐานยฺตโต(พระครูพิพัฒน์วิทยาคม)
วัดโนนสว่าง หนองวัวซอ อุดรธานี
พุทธศิลป์ที่เข้มขลัง ทรงพลัง อานุภาพ
ทวีทรัพย์ เมตตามหาเสน่ห์ แคล้วคลาด
โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อเมตตา
ใส่อักขระยันต์หัวใจเศรษฐี ทุกองค์
และมอบ ผงพุทธคุณของหลวงปู่สุภา,มวลสารว่าน 108,ดินพระธาตุทั่วประเทศ,เกศาของหลวงพ่อ เพื่ออุดใต้ฐานพร้อมกับหัวใจพระเจ้าสี่พระองค์กำกับในตะกรุดเงิน
มี 2 ขนาด
ขนาด 2.10 x 3.40 ซ.ม.
ขนาด 1.80 x 2.80 ซ.ม.
ศิลปินผู้ออกแบบ อ.อภินันท์ บุษราคมวิสิษฏิ์
โรงหล่อ ทวีทรัพย์
วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนเพื่อการศึกษาพระภิกษุสามเณรวัดโนนสว่าง หนองวัวซอ อุดรธานี
เปิดจอง 13 มี.ค.- 20 เม.ย.63
พุทธาภิเษกผึ้งพันน้ำมันหมื่น 6 มิ.ย.63
รับวัตถุมงคล กลาง มิ.ย.63
สอบถาม สั่งจองที่ศูนย์พระชั้นนำทั่งประเทศ


admin 2020-02-12 12:25
-------

admin 2020-04-29 09:17
เปิดจองเหรียญพญาเต่า หลวงพ่อเจริญ วัดโนนสว่าง จ.อุดรธานี
กำหนดการจัดสร้าง 2563 กำหนดการพุทธาพิเสก มิ.ย.63
#เนื้อทองคำ นน 34-36g
ราคา 80,000
#เนื้อเงินหน้าทองคำเต็ม
รอราคา 15,000
#เนื้อเงินลงยามี3สี บูชา2,200บาท
ลงยาเขียว 70 เหรียญ  ลงยาน้ำเงิน 70 เหรียญ ลงยาแดง 80 เหรียญ 
ชุดกรรมการ มี5เหรียญ บูชา3500บาท (กะไหล่ทองลงยา แดง,เขียว,น้ำเงิน, 3k,นวะโลหะแก่เงิน)สร้าง63ชุด
#อัลปาก้าลงยา 399 เหรียญ ราคา 599
#ผิวไฟ 500 เหรียญ ราคา 299
ผิวไฟ100เหรียญ แถม เนื้อ3เค 1เหรียญ ราคา 1200 บาท
#หมายเหตุ
ชินตะกั่วสร้าง 63 เหรียญ
นวะ มวลสาร 99 เหรียญ
3เค 99 เหรียญ
นวะและ3เค อยู่ในชุดกรรมการ 63 เหรียญ
#พิเศษ
ชินตะกั่ว ร่วมบุญ 4500
นวะ ร่วมบุญ 1800
3เค ร่วมบุญ 1200
#ทุกเหรียญมีโค๊ตรันนัมเบอร์
#หมายเหตุกล่องใส่พระจะมีแต่เฉพาะชุดกรรมการนะคับพญาหมูเกศก็ไม่มีกล่อง

admin 2020-04-29 09:17
ผ้ายันต์พระพุทธบาทบัวเงิน ออกวัดโนนสว่าง กำหนดการวันเกิด มิ.ย.63
ศรัทธามีบารมีถึงเกิด....ด้วยว่ารอยพระบาทนี้ได้ถูกทิ้งร้างมานานไม่มีใครมาดูแลบูรณะ ซึ่งเดิมที หลวงพ่อเคยไปพำนักอยู่สถานที่นี้ตอนสมัยท่านเป็นสามเณร ซึ่งสถานที่นี้เป็นดินแดนสับปายะ (ที่สงบ ที่สบาย ) และท่านก็เห็นรอยพระบาทนี้ แต่ท่านไม่ได้สนใจอะไรมาก แดนรอยพระบาทนี้ อีกมิติหนึ่งท่านบอกว่าเป็นแดนบังบด มีเทวดารักษา และดวงวิญญาณอีกหลายดวงที่รอไปจุติในภพภูมิต่าง ๆ ซึ่งริยพระบาทนี้ได้ถูกทิ้งร้างมานาน และได้เกิดในนิมิตร หลวงพ่อว่า ขอให้มาสร้างบูรณะ ขึ้นเพื่อจะได้ขอร่วมส่วนบุญให้ได้ไปเกิดสักที หลวงพ่อจึงได้ พิจารณาในธรรม ว่า “เราจะไปสร้างให้ เพื่อจะได้ปลดปล่อยดวงวิญญาณ หลายดวงที่เฝ้าอยู่สถานที่นี้ได้ไปสู่ภพภูมิที่ดี “. จึงเป็นการเริ่มต้นที่หลวงพ่อได้ใช้แรงกายและใจ หาศรัทธา เพื่อจะมาสร้างพระบาทแห่งนี้ เพื่อสืบบวรพระพุทธศาสนา ต่อไป.
- การบูชารอยพระพุทธบาทในประเทศไทยเป็นคติความเชื่อที่มีอยู่ในสังคมไทยมาอย่างแนบแน่นนานแล้ว จึงทำให้ปรากฏมีรอยพระพุทธบาทเป็นพุทธสถานและสิ่งสักการะอยู่โดยทั่วไป ซึ่งจะแตกต่างไปจากประเทศอื่นๆ ที่นับถือพระพุทธศาสนาที่อยู่โดยรอบ (ยกเว้นได้รับอิทธิพลพระพุทธศาสนาจากประเทศไทย) เรื่องราวและคติความเชื่อดังกล่าวมีที่มาอย่างน่าสนใจ
- ความเชื่อเกี่ยวกับรอยพระพุทธบาทนั้น ปรากฏในอรรถกถาของพระสุตตันตปิฏก กล่าวถึงพระพุทธเจ้าทิ้งรอยพระบาทไว้สองแห่ง คือ ฝั่งแม่น้ำนัมมทาและบนภูเขาสัจจพันธคีรี ในประเทศอินเดียรอยพระพุทธบาทนั้นถือเป็นอุทเธสิกะเจดีย์ หรือสัญลักษณ์แทนพระพุทธองค์ ที่พุทธศาสนิกชนสร้างขึ้น เพื่อรำลึกถึงและสักการะบูชา ซึ่งคติการบูชารอยพระพุทธบาทในประเทศไทยที่สืบทอดแพร่หลายมาจนปัจจุบันนั้น จะเห็นได้ว่ามักจะปรากฎสัญญาลักษณ์ในทางพระพุทธศาสนา เช่น ธรรมจักร มงคล 108 ประการ 12 นักศัตร ดอกบัว เป็นต้น เพื่อเป็นสัญญาลักษณ์ในทางพระพุทธศาสนา
- ดังนั้นการจัดสร้างผ้ายันต์พระพุทธบาทบัวเงิน จึงสร้างตามคติความเชื่อในสมัยอดีตครบถ้วนทุกประการเพื่อความเป็นศริมงคล และสร้างเพื่อน้อมระลึกถึงพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย


หลวงพ่อ ดีใจหลาย ขอบใจลูกหลานเด้อ..ขั้นใจเขาเถิ่งเฮา เฮากะเถิ่งเขา..เงินทุกบาทข้อยสิเอาสร้างปู่พระบาทบัวเงินเหมิดทุกบาท คนมากินมาทาน ทุกบาท ทุกสตางค์ ให้ดีใจโลด.เงินเทวดา.เงินคนมีบุญ.เงินผู้มีบารมี. ให้ได้บุญกุศล นำข้อยเด้อ
.....ผ้าผืนนี้..กล่าวฮอด ธรรมพระเจ้าเลียบโลก ..หรือธรรมพระเจ้าเหยียบโลก..ที่จะมาเกิดในศาสนาพุทธ...ในเหตุการ ปัจจุบันอนาคต..จะเป็นฮอยเผิ่งจิตใจมนุษย์ชาวพุทธทุกคน ชึ่งโลกมนุษย์จะเดือดร้อน..ในอนาคต...ชึ่งฮอยพระบาท ฮอยนี้ละจะเป็นที่รวมจิตใจทุกคน ซึ่งพระสัมมาเปิ่น เหยียบไว้ ก็เผื่อให้คน รู้จักเคารพใน ศาสนาพุทธ ที่มีพุทธานุภาพมาก มีอานิสงส์ในการกราบไหว้ได้บุญอย่างแท้จริง
......มื้อนี้ได้..ขออนุญาตถามหลวงพ่อ..หลวงพ่อลงคาถาหยัง
..หลวงพ่อเมตตาตอบ
1.ห้องธรรมพระเจ้าเลียบโลก12ห้อง
2ห้องธรรมแก้วมณีโชติ8ดวง
3กันภัย8ประการฝน.ลม.ภัย.ผี.ห่า.โรค
4คาถาพระอรหันตาครูกก
5คาถาพระอรหันตาครูเค้า
6คาถาพระเจ้า5พระองค์
7คาถาพระเจ้า16พระองค์
8คาถาพระเจ้า28พระองค์
9คาถาพระเจ้าเปิดบาตร
10คาถาพระเจ้าปิดบาตร
11คาถาสายแฮ่พระเจ้า
12คาถาบีพระเจ้า
13คาถาพระเจ้าปราบมาร
และหัวใจ....ธรรมพระเจ้าเลียบโลก
.หรือพระเจ้าเหยีบโลก..มี12ห้อง...ดีแท้เด้อ....กันสารพัด ทั้งภัย ทั่งไข้ ..
มันยุคภัยเด้อ..สูพากันเอา.ผ้าผืนนี่ติดไว้หน้าบ้านเด้อ...ไผมีรถ มีรา.สูพกไว้เด้อ
....มื้อเสก..ให้เอาคายพันลงมาเป็นเครื่องครู ส่วนวัตถุมงคลให้ใส่ลง ในฮอยพระบาท เผิ่นเก่งแฮง..พระ4รูปมาสวดคาถาเสก.ช่อยกัน ข่อยสิอธิษฐานจิตเอง
....บ่อได้ประกาศละ...บ้บอกไผดอก...ให้เฮ็ดตามธรรมชาติ...พอได้กินข้าวป่า
มาเด้อ..ชวนคนหน่อยๆๆ...หล่อยๆๆกะมา..ลูกธรรมเจ้าเอย
เสกให้คักเลย หลวงพ่อว่า ยันต์พระพุทธบาทบัวเงินต้องได้ไปเสกยุฮอยเผิ่น บ้ต้องจัดใหญ่ ดอก รุ่นนี้ ยุคโรคภัย ยุคภัยพิบัติ คาถาที่ลงหลวงพ่อ ขอนำพระบาทไว้ เผิ่นเอามาให้ลงโดยเฉพาะ มีพุทธคุณล้วนๆๆ อักขระทุกตัว ออกธรรมพระเจ้าเหมิด เอิ้นว่าดวงธรรมพระเจ้าเลียบโลก แก้วมณีโชติ8ดวง ดีกันสารพัด ให้เอาผ้ายันต์ผืนนี้ไปติดไว้บ้านเฮือนเด้อ..ติดรถ พาหนะนำกันเภทภัย อาเภทต่างๆ อัคคี วาตภัยฝนอันเป็นทรายกรด ห่าฝน กันอาถรรพ์ ภูติผีปีศาจดีแล.ฟ้าวเฮ็ดๆๆ...สาธุครับ

เหมาะสำหรับ ติดบ้าน ติดร้าน ติดรถ สถานที่ เคหะต่างๆ ค้าขาย ร่ำรวย เมตตามหานิยม แก้อาถรรพ์ป้องกันคุณไสย์มนต์ดำ ดีสารพัด
#ซึ่งหลวงพ่อเมตตาลงอักขระปลุกเสกเองทุกตัว ด้วย ยอดพระคาถา ยอดมนต์อันเป็นพระคาถามหามงคล๑๐๘ บูชาผืนละ ๒๐๐ บาท

#รายได้ทั้งหมด เพื่อการ บูรณะพระบาทบัวเงิน ต.หนองไฮ อ.เมือง จ.อุดรธานี

ตอนนี้เปิดให้จองแล้วนะครับ...ทำบุญผืนล่ะ 200 บาท

#ติดต่อจองบูชาได้ที่..
ครูแบงค์ ทางเฟส ตำนานลายพิณศิลป์สมสร้าง
#ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่..
ท่านพระมหา ตาม อภิวัฒน์ อินฺทปญฺโญ
#ทางเฟส ข่าวสารวัดโนนสว่าง หนองวัวซอadmin 2020-04-29 09:27
44444

admin 2020-04-29 09:27
#ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ  จัดสร้าง 3 พ.ค.2563 
#สร้างวิหารวัดป่าหนองวัวซอ กองละ ๑,๐๐๐ บาท #ท่านจะได้รับยอดวัตถุมงคล
#พระรอดเจริญทรัพย์ ๑ องค์ ปลุกเสกกดพระด้วยองค์หลวงพ่อท่านทุกองค์
#พุทธคุณเด่นด้าน ค้าขาย รวยลาภ รวยยศ แคล้วคลาด ปลอดภัย มีเสน่ห์มหานิยม สร้างด้วยผงว่าน ๑๐๘ มหามงคลที่หายากมากๆ ..
แต่ว่านเหล่านั้นได้รวมไว้ในองค์พระรอดทั้งหมดแล้ว..-พระผงพิรอด (พิเศษ) หลวงพ่อกดพิมพ์ด้วยมือท่านเอง ทำบุญบูชาองค์ล่ะ 1,000 บาท
-พระผงพิรอด. (ธรรมดา) บูชา 300 บาท.
รายได้ทุกบาททุกสตางค์. ร่วมทำบุญใช้ในการก่อสร้างมหาวิหาร วัดป่าหนองวัวซอ.

#ติดต่อร่วมจองเป็นเจ้าภาพได้ที่
ทิด เอิ๊ก
#ทางเฟส มือปราบสายเวทย์
ครู แบงค์
#ทางเฟส ตำนานลายพิณศิลป์สมสร้าง
ช้า หมด นะครับadmin 2020-04-29 09:28
เม็ดแตง หลังหลวงปู่บุษราคัม จัดสร้างปี 2563 ครูบาหยัดดูแลการจัดสร้าง
จำนวนการสร้าง ไม่ชัดเจน
เนื้อเงิน 
เนื้อทองแดง ออกให้บูชาที่วัด 100 บาท

admin 2020-06-17 11:34
มหายันต์พญาหมูสมบัติ พุทธาพิเสก วันที่ 28 มิ.ย.63

ผืนละ 1,500 บาท กว้าง 21 นิ้ว ยาว 32 นิ้วสร้าง 500 ผืน
หลวงพ่อเจริญ ฐานยุตโต
วัดโนนสว่าง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
สามารถบูชาได้ที่สำนักงานวัดโนนสว่างโดยตรง หรือจองผ่าน อ.ด้า เฟสบุ๊ค เจษฎา วิชาเรือง โทร 0879471759

คาถาผ้ายันต์พญาหมูมหาสมบัติ
1. ยันต์พญาหมูมหาสมบัติ
2. ยันต์พระพุทธเจ้า 16 พระองค์ ตัวผู้
3. ยันต์พระพุทธเจ้า 16 พระองค์ ตัวเมีย
4. ยันต์พระเจ้า 5 พระองค์
5. ยันต์พุทธนิมิต
6. ยันต์อิติปิโส 8 ทิศ
7. ยันต์มงกุฏพระพุทธเจ้า
8. ยันต์บารมี 30 ทัศ
9. ยันต์มหาละลวย
10. ยันต์สุริยะปะภา
11. ยันต์จันทรปะภา
12. ยันต์พญาครุฑยุดนาค ตัวที่ 1
13. ยันต์พญาครุฑยุดนาค ตัวที่ 2
14. ยันต์พญานกคุ้ม
15. ยันต์การเวก
16. ยันต์แก้วมณีโชติ

คาถาที่ลงยันต์พญาหมูมหาสมบัติ
1. คาถาไท้เศรษฐีทั้ง 9
2. คาถาไท้เศรษฐี(แก้วมณีโชติ) บทที่ 1
3. คาถาไท้เศรษฐี(แก้วมณีโชติ) บทที่ 2
4. คาถามหาเศรษฐี
5. คาถาคาถาน้ำออกบ่อ
6. คาถามหานิยม บทที่ 1
7. คาถามีข้าวของสมบัติ
8. คาถานะโมตาบอด
9. คาถาแก้วทั้งแปดใช้ได้พันช่อง
10. คาถาเทวดาหมื่นโลกธาตุลงมารักษา
11. คาถาเงินไม่ขาดถุง
12. คาถาพญาเทครัว
13. คาถากาตอมเหี่ยว
14. คาถาโบกขรพัตร
15. คาถาไก่แล่นตาม
16. คาถากันคุณไสย์
17. คาถามหาละลวยเงินแสนเงินล้าน
18. คาถามหานิยม บทที่ 2
19. คาถานางสุชาดาหลงห้อง
20. คาถาเพชรกลับ
21. คาถามหาสะท้อน
22. คาถากำบังเพชร
23. คาถาอิติปิโสวิเศษ
24. คาถาพระพุทธเจ้าเรียนอักษรในดอกบัว
25. คาถาท้าวลิ้นทองครองเมือง
26. คาถามหาอำนาจ
27. คาถาหอมจิต
29. คาถาช้างผสมโขลง
30. คาถาหัวใจพาหุง
31. คาถาสาริกาตัวผู้-ตัวเมีย บทที่ 1
32. คาถาสาริกาตัวผู้-ตัวเมีย บทที่ 2
33. คาถาสาริกาตัวผู้-ตัวเมีย บทที่ 3
34. คาถาสาริกาลิ้นทอง
35. คาถาสาริกาตัวกก
36. คาถาสาริกาสำเร็จคำ ตัวผู้-ตัวเมีย
37. คาถามหานิยม บทที่ 3
38. คาถาป้องกันภัย
39. คาถาหัวใจสิวลี
40. คาถาพระพุทธเจ้า
41. คาถาเกาะเพชร
42. คาถาการเวก ตัวผู้-ตัวเมีย
43. คาถาการเวก
44. คาถาพญาครุฑตาไฟ
45. คาถาพญาครุฑยุดนาค
46. คาถาพญาคุ้มภัย
47. คาถาพญาครุฑมหาลาภ
48. คาถาหัวใจพญาครุฑ
49. คาถาแก้วมณีสังวาล 7 ประการ
50. คาถามงคลสูงสุดของพระพุทธเจ้า
51. คาถาหลวงปู่ผาง
52. คาถามหานิยมมนุษย์และเทวดา
53. คาถาสามวาออกสามศอกแตก
54. คาถาหัวใจเศรษฐี
55. คาถาหัวใจพระเจ้า 4 พระองค์
56. คาถาเต็มล้นอั่งสาง
57. คาถาแม่เงิน
58. คาถาแม่คำ
59. คาถาเทวดามาบอกในลำพระเจ้าเลียบโลก
60. คาถาจินดามณี บทที่ 1
61. คาถามหานิยมหลวง
62. คาถากาตอมเหี่ยว ตัวผู้-ตัวเมีย
63. คาถานวหรคุณ 9
64. คาถากั้งบัง
65. คาถามหาลาภ บทที่ 1
66. คาถามหาลาภ บทที่ 2
67. คาถาจินดามณี บทที่ 2
68. คาถาขับผีออก
69. คาถาใช้ได้พันช่อง
70. คาถาแคล้วคลาด
71. คาถาลูกปืนไหลเป็นน้ำ
72. คาถาอุตตะมัง
73. คาถากินบ่บกจกบ่เหมิด
74. คาถากินบ่เสี่ยง
75. คาถากาเผือกเรียกแม่
76. คาถากาเผือกเรียกลูก
77. คาถาเพชรแสนลูก
78. คาถาเมตาสงสานเรา
79. คาถาผาบได้ทุกอัน
80. คาถาเมตตามีลาภมาบ่ขาด
81. คาถาจินดามณีเรียกเงินทอง
82. คาถาจินดามณีเรียกโชคลาภ
83. คาถาบังหลวงบังได้แสนคน
84. คาถาค้าขายดี
85. คาถาโชคลาภมีมาไม่ขาดสาย
86. คาถาแม่น้ำทั้ง 5
87. คาถาบ่ได้ยินเสียงอกแตกตาย
88. คาถาดูดใจหนุ่ม
89. คาถาดูดใจสาว
90. คาถาผาบได้สารพัด
91. คาถาแก้วแปดดวง ดีสารพัด
92. คาถาเทวดามารักษา 38 พระองค์
93. คาถาพระยาศรีธัมมิกราช
94. คาถากัน 32 ภาษา
95. คาถากันผี
96. คาถาพระพุทธเจ้าเปล่งวาจา 3 โลกธาตุสะเทือน
97. คาถาท้วงลิ้นทองแปลงเป็นราชสี
98. คาถาผีเบื่อ
99. คาถาหัวใจธรณีสารหลวง
100. คาถาอาวุธหลุดมือ
101. คาถาอาวุธแตกหัก
102. คาถาปู่เพชรศิลาคง
103. คาถาขอมดำดิน
104. คาถาป้องกันอุบาทว์
105. คาถาปืนแสนเล่ม
106. คาถาไฟแสนเตา
107. คาถาพระเจ้าปากเข็ด
108. คาถาพระมหามัยมุนี ดูน้อยลง


admin 2020-07-03 12:57
1. มหายันต์พญานกการเวกมหาจักรพรรดิตราธิราช พิมพ์ครั้งที่2 วันที่ 28 มิ.ย.63 จำนวน 500ผืน

***ครั้งแรกจัดสร้างจำนวน 200 ผืน วันคล้ายวันเกิด 1 มิ.ย.62
      ข้อมูลการจัดสร้างครั้งแรก http://www.watnon.com/bbsss/read.php?tid=2&toread=1&page=21

2. มหายันต์พญานกยูงทองมหาจักรพัตราธิราช พิมพ์ครั้งที่2 วันที่ 28 มิ.ย.63 จำนวน 500ผืน
***
ครั้งแรกจัดสร้างจำนวน 1,009 ผืน พระอาจารย์นะจัดสร้างและถวายส่วนหนึ่งเข้าวัด วันคล้ายวันเกิด  มิ.ย.60
ข้อมูลการจัดสร้างครั้งแรก http://www.watnon.com/bbsss/read.php?tid=2&toread=1&page=19


admin 2020-07-03 12:58
พญาวัวธนูคำ วัดป่าหนองวัวซอ.. 

ชนวนในการสร้าง...พญาวัวธนูทอง อุศุภราช
แผ่นทองคำแท้ แผ่นเงิน แผ่นนาค  แท้
 จารโดยหลวงพ่อ เจริญ ฐานยุตฺโต
#ตะปูสังฆวานร
      #ตะปูสังฆวานรนั้นนับเป็นวัตถุมีดีในตัวเครื่องรางกันภูตผี ในอดีตเกจิอาจารย์ผู้มีวิชาอาคาแก่กล้า เมื่อต้องการจะทำการสร้างมีดหมอหรืออาวุธใดๆ ที่ใช้ในการป้องกันภูตผีปีศาจหรือคุณไสยต่างๆ สิ่งที่จะขาดมิได้เลยก็คือตะปูสังฆวานรครับเนื่องจากมีอานุภาพในการป้องกันภูตผี คุณไสยต่างๆ สิ่งอัปมงคลทั้งหลาย ได้ผลชัดเจน
#เหล็กยอดเจดีย์ 
เหล็กส่วนยอดปลาย ของเจดีย์ซึ่งโบราณนับว่าเป็นชนวนมหามงคล เป็นของทนสิทธิ์เกิดความขลังในตัว โดยไม่ต้องปลุกเสกก็มีพลังฤทธานุภาพ  ดีสารพัด สารพัดนึก แล้วแต่ผู้ใช้จะ ปรารถนา ไปทางค้าขาย พบประเจ้านายให้เป็นเมตตามหานิยม ป้องกันคุณไสย์มนดำ ภูตผี ปีศาจ ล้างอาถรรพ์ มนต์มืด ได้ดีนักแล และ ชนวนมงคลต่างๆ ของหลวงพ่อ ที่ท่านเมตตามอบให้อีกหลายชนิดอีกมากมาย
การจัดสร้างเปิดจอง
1.ขนาดบูชา (ตัวใหญ่) ยาว 9.5 เซน
- เนื้อสำริด จอง 2,500 บาท
2.ขนาดพกพา (ตัวเล็ก)ยาว 3.5 เซน
- เนื้อทองแดงซาติน สร้าง 500 ตน จอง 500 บาท
- เนื้อทองแดง 2K สร้าง 500 ตน จอง 699 บาท
- เนื้อสำริดคูเทเนี้ยม สร้าง 1,000 ตน จอง 1,000 บาท
- เนื้อเงิน สร้างตามจอง จอง 2,500 บาท

**** สร้างจริง 
สรุปยอดจองและยอดสร้าง​พญาอุศุพราชคำ
*ตัวใหญ่​*
เนื้อสำฤทธิ์/จอง​175​ตัว​ / สร้าง​ 259​ตัว
*ตัวเล็ก*
เนื้อเงิน​/จอง 39 ตัว​/สร้าง​39​ตัว
เนื้อสำฤทธิ์​/จอง63ตัว​/สร้าง​99ตัว
เนื้อ2k/จอง80ตัว/สร้าง99ตัว
เนื้อทองแดงซาติน/จอง195ตัว/สร้าง500ตัว
หมดแล้วหมด​เลย​ไม่มีการสร้างเพิ่ม​ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น​
จองได้ที่วัดโนนสว่างโดยตรงหรือติดต่อ
1. อ.ด้า เฟสบุ๊ค เจษฎา วิชาเรือง โทร 0879471759
2. ครูแบงค์ เฟสบุ๊ค ตำนานลายพิณ สายเวทย์ ศิลป์สมสร้าง โทร 0908494058
3. คูบาเอ เฟสบุ๊ค อชิระ แก้วพรม เอไง โทร 0954753932
4. พี่ปุ๊กกี้ เฟสบุ๊ค ปุ๊กกี้ วัดโนนสว่าง
 โทร การจองจะสมบูรณ์คือต้องจ่ายเงินแล้วเท่านั้นนะครับ
เปิดจอง วันที่ 1 ก.ค. 63 *** ปิดจอง 2 กันยายสน 2563
ฤทธิคุณสำหรับวัวธนู อุศุภราชคำ
1.ดีในทางปกปักรักษาดูแลเจ้าของ
2.ดีในทางเมตตา (ตามคำอธิษฐานเรา) เมื่อเราจะไปพบปะเจ้านายให้เอาวัวจุ่มน้ำทำเหมือนน้ำมนต์ แล้วประพรมหน้า เพื่อเข้าหาเจ้าหานาย. หรือถ้าค้าขายทำน้ำมนต์ พรมของที่เราค้าขาย ดีนักแล
3. ดีในทางสู้คดี ถ้ามีเรื่องราวสามารถอธิฐาน บอกกล่าวกับวัวธนูได้
รายได้ทั้งหมดสบทบทุนซื้อที่ดินเพื่อในการก่อสร้าง วิหารวัดป่าหนองวัวซอ

ตัวอย่างเสร็จสมบูรณ์ เรียบร้อย สง่างาม ดุดัน แห่งพลังอำนาจ เมตตามหานิยม
ข้อปฏิบัติ
1.ทุกวันพระ หรือจะทำกิจการใด ให้แต่งเครื่องบูชา คือ ผลไม้ กี่อย่างก็ได้ และ น้ำเปล่า. เพราะวัวธนู เป็นวัวธนูเทวดา.
2. ให้วางต่ำกว่าพระ ที่หิ้งบูชาโอมโคโน มหาโคโน โอมงัวธนูผู้หน้ายาว ตาปอกอ้อมเขาพระสุเมร ซาวเมืองมนต์แลหลุ่มฟ้า จักพากันพ้อมหน้ามาถวาย กูจักหันหน้าไปใส่นก ๆ ก็ ฮ้อง กูจักหันปากไปใส่ฆ้อง ๆ ก็ดัง โอม กูจักเสกใส่คน ๆ คนกะฮ้องให่เสียแล 
โอมกูจัก ให้สู ......


admin 2020-07-03 12:58
ผ้าป่า 12 สิงหาคม 2563 เสกเดี่ยว 
วัดป่าหนองวัวซอ ตะกรุดลูกปืน มี 280 ดอก ทำบุญกองละ 500 บาท

admin 2020-07-22 21:55
กลองกริ่ง สร้าง 100 ใบ บูชาใบละ 2,000 บาท จัดสร้าง พรรษา 2563

admin 2020-07-22 21:55
-----

admin 2020-07-22 21:55

...พระมหากัจจายนมีอีกชื่อหนึ่งว่า กัจจานะ (หรือกัจจายนะ) ในญี่ปุ่นรู้จักทั่วไปในชื่อ "คะเซ็นเน็น" (Kasennen) ส่วนในประเทศไทยนอกจากชื่อตามภาษาบาลีแล้ว ยังเป็นที่รู้จักในชื่อ "พระสังกัจจายน์" หรือ "พระสังกระจาย"
จึงขอเชิญร่วมสั่งจองบูชา
พระสังกัจจายน์มหาลาภ รุ่น ๒
พระครูพิพัฒน์วิทยาคม (หลวงพ่อเจริญ ฐานยุตฺโต) วัดโนนสว่าง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
สมทบทุนจัดตั้งกองทุน ๖๐ ปี พระครูพิพัฒน์วิทยาคม เพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
เข้าพิธีมหาพุทธาภิเษกผึ้งพันน้ำมันหมื่น ณ วัดป่าโนนขมิ้นทิพยาราม จ.หนองบัวลำภู วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

จากงานพุทธศิลป์ล้านช้างที่งดงามผสานกับพิธีกรรมผึ้งพันน้ำมันหมื่นที่ศักดิ์สิทธิ์ตามแบบฉบับโบราณของพระครูพิพัฒน์วิทยาคม (เจริญ ฐานยุตฺโต) ก่อเกิดวัตถุมงคลอันทรงคุณค่าด้วยพุทธศิลป์และความศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นที่ระลึกแก่ผู้ร่วมบริจาคสมทบกองทุน 60 ปี พระครูพิพัฒน์วิทยาคม เพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา
#เปิดรับบริจาคจองบูชา 1-30 ธันวาคม 2563
จัดสร้าง มกราคม 2564
#พุทธาภิเษก 6 ก.พ. 64 

#ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบกองทุน 60 ปี พระครูพิพัฒน์วิทยาคม เพื่อใช้ในเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่เรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และใช้ในการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา  ผู้ร่วมบริจาคเข้ากองทุนการศึกษาจะได้รับวัตถุมงคลพระสังกัจจายน์ วัดโนนสว่าง เป็นที่ระลึก ดังนี้
ผู้บริจาค 500 บาท รับพระสังกัจจายน์เนื้อทองเหลืองเงา หรือ เนื้อสำริด หรือ เนื้อทองเหลืองรมมันปู
ผู้บริจาค 900 บาท รับพระสังกัจจายน์เนื้อชุบทองพ่นทราย หรือเนื้อชุบเงินพ่นทราย หรือ เนื้อชุบนาคพ่นทราย
ผู้บริจาค 1000 บาท รับพระสังกัจจายน์เนื้อนวโลหะ
ผู้บริจาค 2500 บาท รับพระสังกัจจายน์เนื้อเงิน
ร่วมบริจาคบูชาได้ที่
บัญชีธนาคารทหารไทย หมายเลข 6292094494
ชื่อบัญชี นายไกรฤกษ์ ศิลาคม
#เปิดรับบริจาคตั้งแต่วันที่ 1-30 ธันวาคม 63
#รับวัตถุมงคลที่ระลึกหลังพิธีพุทธาภิเษก 6 กุมภาพันธ์ 64 
#สอบถามได้ที่ 
ผศ.ดร.ไกรฤกษ์ ศิลาคม หัวหน้าสาขาวิชาพระพุทธศาสนาโทร/ไลน์ 0817520587 หรือ inbox เพจ

admin 2020-07-22 21:55
ประกาศบอกบุญ. ครับ. แชร์ๆๆ แค่แชร์ก็ได้บุญ
. วันที่ 16 มกราคม 2564
วัดโนนสว่าง มีพิธีบุญคูณลาน (บุญกุ้มข้าว)
ไหว้ครู. 
ท่านทั้งหลายที่มีจิตศรัทธา. อยากทำบุญถวายข้าวสาร ข้าวเปลือก ฯลฯ. ถวายให้กับทางวัด.  เพื่อใช้ประโยชน์ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา. สามารถสอบถามมายังกระผมได้ครับ 
ซึ่งทางวัดจะมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้ร่วมทานในกาลครั้งนี้. คือ. 
 #พระปิดตามหาลาภ พิมพ์ใหญ่.  ว่าน 108 กว่าชนิด  ซึ่งหลวงพ่อท่านได้มอบหมายให้ทางผู้ดูแล มอบให้กับศรัทธาญาติโยมที่ร่วมถวายข้าว ในครั้งนี้. 
ไม่ว่าจะข้าวเปลือก หรือ ข้าวสาร นำมาถวายได้ครับ. 
อานิสงส์ของการถวายข้าว
อานิสงส์ที่จะได้รับ คือ จะไม่อดอยากเรื่องทำมาหากิน เพราะพระท่านได้ใช้บิณฑบาตรทุกๆวัน กับข้าวชนิดไหนที่เขาใส่บาตร เราจะได้ทั้งหมด ข้าวสารในบาตร จะได้ใช้หนี้กรรม ให้นายเวร ที่เขาจองเวรเรา ข้าวสารหนึ่งเม็ด คูณอานิสงส์ในพระพุทธศาสนา ได้อานิสงส์คืนมาเป็นล้านๆเม็ด ต่อข้าวสาร 1 เม็ด จึงใช้หนี้กรรมได้ไว การเงินเราจะคล่องตัวไว

admin 2020-07-22 21:55
เหรียญบรมครู ปี64. นี้หลวงพ่อท่านได้อนุญาตให้สร้างเหรียญอ้อพญานกการเวก เป็นเหรียญหนึ่งที่เป็นที่สุดของมหานิยม. ในทางเจรจา ทำมาค้าขาย ศิลปิน ดารา นักร้อง ฯลฯ. คาถานิยม ที่ลงในเหรียญ ถือได้ว่ามีมากพอสมควร เป็น 10 คาถา อาทิเช่น
-คาถาอ้อการะเวก (บทใหญ่)
-คาถามหานิยมใหญ่ (นิยมหลวง)
-คาถาหอมจิต ดูดใจ
-คาถานิยมทั้ง 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน
-คาถากาสะท้อน (กลับร้ายกลายเป็นดี)
-คาถามหาอำนาจ
-คาถาบ่อได้ยินเสียงอกแตกตาย
“อมนกการวีกเต้นลอยอยู่บนเวหา” 
    ของนิยมมหานิยม ดีนิยมทั้งเงินทั้งทอง ทำมาค้าขาย ให้คนฮักนิยมชมชอบ ให้คนเกิดความเมตตา เรียกจิตเรียกใจ 
    งานไหว้ครู บุญคูณลาน. หลวงพ่อให้จัดสร้าง
   1.เหรียญนกการเวก คาถาที่ลงมีแต่บทดีๆ เป็น 10 คาถา ใช้ในทางทำมาค้าขาย การเจรจา  ติดต่อบูชาได้
   2. ตะกรุดนกการเวกคู่ ตัวผู้ - ตัวเมีย. มีเมตตามหานิยม เป็นวิชาลึกลับใช้คล้ายกับวิชาสาริกาคู่.
หนึ่งในคาถาที่ลงในเหรียญ “อ้อพญานกการเวก”. คือคาถา #เพชรกลับ, #กาสะท้อน  
ความหมายของสองคาถานี้ คือ
   1.วิชาเพชรกลับ. =. คาถาวิชาเพชรกลับ​ กระดอน​ สะท้อน กลับเป็น​วิชาที่ให้ผลกลับร้ายกลายเป็น​ดี สะท้อนสิ่งร้ายกลับสู่ต้นกำเนิด​ พระเกจิอาจารย์​ผู้​เรืองนามหลายๆ​ ท่านที่สำเร็จ​วิชานี้​ จะนำมาช่วยเหลือ​สงเคราะห์​ผู้ตกทุกข์ได้ยาก​ บางท่านช่วยสงเคราะห์​ด้วยการสวดมนต์ บางท่านใช้​ในการทำน้ำมนต์ บางท่านใช้ในการปลุกเสกพระเครื่อง ลงตะกรุด ทำผง เขียนยันต์​ ฯลฯ กลับร้ายให้กลายเป็น​ดี​
    2.  วิชากาสะท้อน. =. วิชากาสะท้อนทางพุทธคุณ กลับร้ายให้เป็นดี ป้องกันของอัปมงคล. คุณผี คุณคน ป้องกันสารพัดภัย ผู้ใดคิดร้าย สะท้อนกลับทันที กลับดวงชีวิต เปลี่ยนชะตา จน เป็น รวย ผู้ใดคิดร้าย เป็น มหาสะท้อน กลับคืนทันที พกพาติดตัว เป็นเมตตาในดวง พกพาไปทำงาน หาเจ้าหานาย เงินทองไหลมาเทมา เรื่องค้าขายหงายมือ. ดีนักแล ซึ่งคล้ายกันกับวิชาเพชรกลับ
ฯลฯ.   
และอีกหลายๆ คาถา. 
สามารถสั่งจองได้ถึงวันที่ 26 ธันวาคม  63 นี้. นะครับ.  หมดแล้วหมดเลยปีหนึ่งสร้างบูชาครู ปีละครั้งครับ.  
เหรียญไหว้ครูบรมครูอ้อการะเวก64 สร้างทั้งหมด 4 เนื้อ
 1)#เนื้อทองคำ (ทำตามจอง)
 2)#เนื้อเงินลงยา ราคาจอง เหรียญละ 3000 บาท (ทำตามจอง ไม่เกิน 123 เหรียญ)
***2.1 เนื้อนวะ 60 เหรียญ บูชา 1,500 บาท
3)#เนื้ออัลปาก้า ราคาจอง เหรียญละ 700 บาท สร้าง 500 เหรียญ
4)#เนื้อทองแดง ราคาจองเหรียญละ 300 บาท สร้าง 1999 เหรียญ
ล็อกเก็ตบรมครูอ้อ​ การเวก
สร้างทั้งหมด​ 500​ เหรียญ​ 
1.หลังเนื้อเงิน​ จำนวน​ 100​ เหรียญ
2.หลังทองแดงผิวไฟ​ จำนวน​ 400​ เหรียญ
ขวัญข้าว..(ข้าวขวัญถุง)  ไว้ให้หลวงพ่อแจกในงานบุญคูณลาน. (ไหว้ครู)64.    ของมงคลที่ติดตัวติดบ้าน “คุณข้าวคุณน้ำ) พกไว้ไม่อับจน
#ท่านสามารถเช่าจองบูชาได้ที่..
#ทางเพจ ศิษย์วัดโนนสว่าง
#ทางเฟส มือปราบสายเวทย์
#ทาง เฟสตำนานลายพิณศิลป์สมสร้าง
#ทางเฟส ปุ๊กกี้ วัดโนนสว่าง
#ทางเฟส เจษฏา วิชาเรือง
#ปลุกเสกเดี่ยวหลังปีใหม่จนถึงวันที่ 14 มกราคม 2564 
#พุทธาพิเสกใหญ่ พิธีอ้อกรเวก 14 มกราคม 2564 ณ พระมหาวิหารวัดโนนสว่าง เวลา 18.00น. - 22.00น.
#รับพระหลังจากวันปีใหม่ วันที่ 3 
#สิ้นสุดการจอง 31 ธันวาคม 2563

#การจองจะเสร็จสมบูรณ์ต้องชำระเงินแล้วเท่านนั้น นะครับ
#เหรียญอ้อการะเวก เหรียญนี้คักแท้เด้.. เฮ็ดเปิดจองให้คนบูซา เจ้าขุน มูลนาย ดารา นักฮ้อง พ่อค้า แม่ขาย ไทบ้าน ไทเมือง  ไผมักแนวได๋ ลงไว้ในเหรียญเหมิด คาถาในผูกในลำ..
( #หมายถึง พระคาถา โบราณในคำภีร์ใบลาน ที่ท่านหลวงพ่อร่ำเรียนมา) 
"ดีสารพัดอย่าง แก้คุณไสย์ แก้อาถรรพ์ ค้าขาย หงายมือ มหานิยม กันคนไส่คนลอง กันผีสางคางแดง ไผคิดบ่ดีใส่เฮา ลองเฮา สะดุ้งกลับ ใส่บ่ถอง ลองบ่ถืก
 ลงไว้เหมิด สุอย่าง เด้ ห้อยใส่หกกษัตริย์ กะได้เหรียญ หนิ"
   ..ข่อยหาปัจจัยมาสร้างวัด สร้างวา ศาสนาได้เทิงของดี ได้เทิงอานิสงส์ เด้
ไผบูซาไว่...
               หลวงพ่อ เจริญ ฐานยุตฺโต
  เหรียญงานไหว้ครู บรมครูอ้อ การะเวก
๑๖ มกราคม ๒๕๖๔


admin 2020-12-17 10:20
------

admin 2020-12-17 10:20
" ครั้งแรก รุ่นแรก "
พระครูพิพัฒน์วิทยาคม(หลวงพ่อเจริญ ฐานยุตฺโต) จัดสร้าง" พระเจ้าตาธรรมราชามิ่งเมือง " พระพุทธรูปขนาดบูชา หน้าตัก ๙ นิ้ว และกริ่ง ดังนี้ 
      - พระบูชาหน้าตัก ๙ นิ้ว ( องค์เนื้อสำริดฐานทองทิพ)    
         **บูชา ๑๗,๐๐๐ บาท **สร้างตามจอง
      - พระบูชาหน้าตัก ๙ นิ้ว (เนื้อทองเหลือง) 
         ** บูชา ๑๓,๐๐๐ บาท ** สร้างตามจอง
      - พระกริ่ง เนื้อเงิน**บูชา ๓,๐๐๐ บาท **สร้างตามจอง
      - พระกริ่ง เนื้อสำริดชุปทองพ้นทราย
        ** บูชา ๑,๐๐๐ บาท** สร้างจำนวน ๕๐๐ องค์ 
      - พระกริ่ง เนื้อสำริด 
         **บูชา ๕๐๐ บาท **สร้างจำนวน ๑,๐๐๐ องค์ 
- เพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างพระประธานวัดป่าโนนขมิ้นทิพยาราม โดยพระคุณท่านหลวงพ่อเจริญ ฐานยุตฺโต เป็นรักษาการเจ้าอาวาส 
- โดยจะประกอบพิธีพุทธาภิเสกผึ่งพันน้ำมันหมื่นครั้งแรก ณ วัดป่าโนนขมิ้นทิพยาราม จ.หนองบัวลำภู โดย หลวงพ่อเจริญ ฐานยุตฺโต เป็นเจ้าพิธี ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
- ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามและร่วมจองได้ที่ วัดโนนสว่าง
**พระภาณุพงษ์ (ครูบาเฟิร์ส) โทร.๐๙๕๖๒๘๕๗๖๑
**โยมปุ๊กกี่ ตู้วัตถุมงคลวัดโนนสว่างโทร.๐๘๙๖๑๑๙๗๒๘
สามารถสั่งจองได้ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔

admin 2020-12-17 10:50
ผงว่าน รุ่นเจริญทรัพย์ แจกบุญผเวส กุมภาพันธุ์ 2564  ข้อมูลผู้จัดสร้าง จำนวน วาระ และวัตถุประสงค์รอตรวจสอบครับadmin 2021-03-04 10:28
>>>รุ่นนี้เป็นรุ่นที่มีการเลื่อนแล้วเลื่อนอีก จากกำหนดการณ์เดิม เริ่มดำเนินการจัดสร้าง เดือนมิถุนายน 2563 กำหนดการแล้วเสร็จแจกจ่ายวัตถุมงคลเดือนธันวาคม 2563 แล้วก็เจอโรคเลื่อน ปัญหาที่ผู้จัดสร้างแจ้งคือโรงงานทำไม่ตรงปก ส่งแก้ไข และมีการคอนเฟิร์มว่าจะแล้วเสร็จปลายเดือนกุมภาพันธ์-ต้นเดือนมีนาคม ปี 2564 แน่นอนครับ >>> ไม่รู้ว่าจะเจอโรคเลื่อนอะไรอีกหรือเปล่ามาติดตามกันครับ<<<

ล็อกเก็ตพุทธบาทบัวเงิน

. เป็นวัตถุมงคลอีกชิ้นหนึ่งที่มีคาถาเป็นเอกลักษณ์ คือคาถาที่อยู่ในคัมภีร์ใบลาน ที่เกี่ยวข้องกับรอยพระบาท. เป็นมหามงคลที่ใครได้สักการะบูชา เปรียบเสมือนได้ แก้วมณีของพระอินทร์  และมีมวลสารที่บรรจุลงในล็อกเก็ตนี้ หลายอย่าง ที่เก็บรวบรวมมาเป็น 20 ปี
ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าป่า
เพื่อหารายได้สมทบทุนจัดสร้าง พุทธอุทยานโบราณสถาน ลานหินบ้านดงมะกูด ต.หนองไฮ อ.เมือง จ.อุดรธานี
#ล็อกเก็ตฉากทองพระพุทธบาทบัวเงิน
#เจดีย์ครอบพระพุทธบาทบัวเงิน
#พระพุทธบาทบัวเงิน #หลวงพ่อเจริญ
ผ้าป่าจำนวน 1,000 กอง ๆละ 1,000 บาท
ได้รับล็อกเก็ตฉากทองทำมือ #หลวงพ่อเจริญ ฐานยุตฺโต วัดโนนสว่าง
ร่วมทำบุญ วันนี้ - 30 กันยายน 63
พุทธาภิเษก ธันวาคม 63
รับวัตถุมงคล หลังพุทธาภิเษก
ร่วมทอดผ้าป่า ธันวาคม 63
ขนาด 3.0 x 4.0 เซนติเมตร
ล็อกเก็ต มีโค้ต หมายเลข กำกับชัดเจน


พุทธาพิเสกเดี่ยว ณ กุฏิหลังวิหาร วัดโนนสว่าง เนื่องด้วยภาวะการระบาดของโรคโควิด รอบที่3 จึงไม่สามารถจัดพิธีพุทธาพิเสกได้ 
ออกแจกจ่ายผู้เช่าจองได้ ในวันที่ 7 มิ.ย. 2564 

admin 2021-03-04 10:28
เจริญโชค 2565 วาระและจำนวน(รอข้อมูล)  จัดสร้างตามจำนวนอายุวัฒนมงคล ....by กองเลขาฯ ไม่มีการเปิดจอง จัดสร้างใช้บูชาเฉพาะในกลุ่ม 

admin 2021-03-04 10:28
ฉลองอายุวัฒนมงคล 60ปี 7 มิถุนายน 2564
"มังกรข่อย บ่แม่นมังกรตลาด มีหม่องไปหม่องมา เพิ่นมาตั้งแต่ดอยบุษราคัม ของหลวงปู่ไพบูลย์ มังกรคู่นี้นำมาปกปักรักษา หลวงพ่อบุษราคัมในโบสถ์ เคยมีหมอทรงพระฤาษี 
มามื้องานเททองหล่อ สิเข้ามากราบข่อย 
กะเข้ามาบ่ได้ บอกว่าย้านๆ มังกรเฝ้าอยู่นำหลวงพ่อคู่หนึ่ง เขาเข้ามาใกล้ข่อยบ่ได้เลย " เฮ็ดมาเลย บ่ต้องเว้าหลาย ข่อยสิเสกให้คักๆ
.....หากหลายท่านเคยได้มีโอกาสเข้าไปกราบสักการะหลวงปู่บุษราคัม ที่เป็นพระประธาน
ในอุโบสถวัดโนนสว่าง ที่มีความงดงามและ ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด อาจจะสังเกตเห็นภาพเขียนเรื่องราวความเป็นไปเป็นมา ของการสร้างหลวงปู่บุราคัม จะเห็นภาพเขียนที่มีหลวงพ่อ มังกรคู่, ลูกแก้วเสด็จ ,พระพุทธเจ้า3พระองค์ ในภาพนี้จึงเป็นที่มาของการจัดสร้าง
เหรียญมังกรคู่บารมี ฉลองอายุวัฒนมงคล60ปี
ภาพด้านหน้าเหรียญมังกรคู่บารมี
 #ยอดบนสุดคือหลวงปู่บุษราคัมและพระอัครสาวกถอดแบบจากภาพจริงองค์จริงในอุโบสถ
...........พระศรีรัตนศักยมุนี หรือที่ลูกศิษย์เรียกชื่อว่าหลวงพ่อบุษราคัม เป็นพระพุทธรูปประจำอุโบสถวัดโนนสว่าง ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ที่สุด
องค์หลวงพ่อกล่าวว่า ภายหน้าจักเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองในเขตนี้  ประดุจพระพุทธรูปองค์สำคัญในครั้งโบราณกาล เช่น หลวงพ่อพระใส  พระเสริม  พระสุก  เป็นพระพุทธรูปควรแก่การกราบสักการะทั้งในปัจจุบันและในอนาคตกาลชั่วลูกชั่วหลาน จะเห็นได้จากวัตถุมงคลหลายรุ่นของหลวงพ่อที่จะเห็นหลวงปู่บุษราคัมอยู่เสมอ เพราะองค์หลวงพ่อท่านให้ความเคารพสักการะอย่างที่สุด
#พระอัครสาวกเบื้องขวา
พระสารีบุตรนั้นได้รับยกย่องจากพระบรมศาสดาว่าเป็นเอตทัคคะ คือ เลิศกว่าผู้อื่น ในด้านเป็นผู้มีปัญญามาก สามารถแสดงอริยสัจได้เท่าเทียมกับพระศาสดา ทั้งยังได้รับการยกย่องเป็นพระธรรมเสนาบดีพระอัครสาวกเบื้องขวา เอตทัคคะในด้านมีปัญญามาก
#พระอัครสาวกเบื้องซ้าย
พระโมคคัลลานะ นั้นได้รับยกย่องจากพระบรมศาสดาว่าเป็นเอตทัคคะในด้านมีฤทธิ์ 
คือ มีความเป็นเลิศในหลายด้านโดยเฉพาะด้าน มโนมยิทธิ คือ มีฤทธิ์ทางใจ องค์หลวงพ่อเจริญได้ให้ความศรัทธาและนับถือหลวงปู่โมคคัลลาในความเก่งและศักดิ์สิทธิ์ของท่านมาก จะเห็นได้ว่ามีวัตถุมงคลหลวงปู่โมคคัลลาของวัดโนนสว่างหลายรุ่นต่างมีประสบการณ์ มากมาย และเป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่เหล่าคณะศิษย์วัดโนนสว่าง
#มังกรคู่บารมี
หลวงพ่อกล่าวว่ามังกรคู่นี้ท่านตามมารักษาหลวงปู่บุษราคัมในโบสถ์ท่านมาจากดอยบุษราคัม และคอยเฝ้ารักษาปกป้องคุ้มครององค์หลวงพ่อจากเหตุการณ์ที่ผู้สร้างเคยเล่าไว้
   #มังกร เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นสิริมงคลที่ดีที่สุด เป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงอำนาจวาสนา ความร่ำรวย เงินทอง มั่งคั่ง ความเจริญก้าวหน้า คนที่บูชามังกรในสายงานการบังคับบัญชา จะมีอำนาจมากที่สุด หากมีภาพมังกรก็จะนำโชคอันมหาศาลเข้าบ้าน นอกจากนี้มังกรยังสามารถใช้เป็นสัญลักษณ์นำโชคที่ดีต่อธุรกิจ หากนำไว้ที่ทำงานจะบ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ บารมีมาก และพลานามัยที่สมบูรณ์ 
#ลูกแก้วเสด็จ
ที่ไหนมีแก้วเสด็จที่นั่นมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ารุ่งเรือง หลวงพ่อท่านกล่าวว่า "ลูกแก้วเสด็จมาเอง..บ่ได่ชื้อมาเเต่ท่าเสด็จเด้
 เผิ่นเสด็จมาเองบ่อได้เอามาใส่เผิ่นมาของเผิ่น มีชุมนักวิทยาศาสตร์ เขาบ่อเชื่อเด้ชุมนี้เขาขอเอาไปตรวจสอบ กะให้เขาเอาไปพิสูจย์เขาจั่งเชื่อ กะชั้นกะเอากล้องวงจรมาติดไว้สี่มุมโลดไผบ่อเชื่อเผิ่นสิมาเเบบใด๋ เรื่องจริงหรือบ่อจริงเอามาลองเเม้..และท่านยังได้เมตตาคาถาแก้วสี่ดวงสารพัดนึก เพื่อให้เกิดความอุดมมงคลสูงสุด สมใจสมปรารถนาของผู้บูชาเหรียญมังกรคู่บารมี ทุกประการ
ภาพคาถาลงหลังเหรียญมังกรคู่บารมี
     " หนุนดวง โชคลาภ แคล้วคลาด ร่ำรวย
     มหาเศรษฐี มหานิยม มหาเสน่ห์ มหาอุตม์
     คุ้มครอง ป้องกัน เจริญยศ เจริญบารมี "
 โดยพ่อแม่ครูอาจารย์เมตตาเขียนคาถาอักขระตัวธรรมเป็นลายมือของท่านลงในยันต์ด้านหลังเหรียญ เพื่อความเป็นมหามงคลศักดิ์สิทธิ์ เข้มขลังที่สุด และได้เอาภาพของพระพุทธเจ้า 3 พระองค์ทรงเครื่องกษัตริย์ที่เกิดในนิมิตของหลวงพ่อ มาเพื่อให้ชุ่มให้เย็นก่อนจะได้สร้างหลวงปู่บุษราคัมพระพุทธรูปประจำอุโบสถวัดโนนสว่าง ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด
กระผม : ขอโอกาสพ่อแม่ครูอาจารย์ครับ กระผมมาขอความเมตตาจากพ่อแม่ อยากจะขอคาถาลงในเหรียญมังกรคู่ครับ
หลวงพ่อ : เอาหยังล่ะ
กระผม : ลูกอยากจะได้คาถาที่ใช้สำหรับหนุนดวงชะตา ค้ำดวงไม่ให้ตกต่ำ มีโชคมีลาภ เป็นของค้ำของคูณ หนุนทุกด้าน คาถาไหนที่เด่นที่สุด คักที่สุด ลูกขอเมตตาด้วยครับ
หลวงพ่อ :  อยู่ในหัวใจนี่แหละ
 (ท่านนิ่ง แล้วยิ้ม บรรจงเขียนทันที)
หลวงพ่อเมตตาคาถานี้...
1.#คาถามงคลสูงสุดพระพุทธเจ้า
.......เป็นคาถาที่ถอดจากหัวใจมงคลสูงสุดพระพุทธเจ้า 38 ประการ พระคุณหลวงพ่อใช้ในทางหนุนดวงค้ำดวง และยังเป็นคาถาที่ใช้ข่มวิชาเป็นมหาปราบอวิชาต่างๆ หัวใจมงคลสูงสุดพระพุทธเจ้านี้คือคาถาที่ต้องใช้ในการลงหลาบแขนของหลวงพ่อถือว่าเป็นสุดยอดของคาถาหนุนดวง
2.#คาถามงกุฎพระพุทธเจ้า
        พระคาถามงกุฏพระพุทธเจ้าบทนี้..
มีพุทธคุณดีครบถ้วนทุกด้าน สามารถนำไปใช้ในทางกุศลได้ทุกๆ เรื่อง เรียกได้ว่าเป็นพระคาถาที่มีความศักดิ์สิทธิ์ครอบจักรวาล ทั้งช่วยให้แคล้วคลาดปลอดภัย ป้องกันเภทภัยหรือภยันอันตราย อุบัติเหตุ เปลี่ยนจากหนักให้เป็นเบา จากร้ายให้กลายเป็นดี ป้องกันสิ่งไม่ดีชั่วร้าย ขับไล่เสนียดจัญไร อาถรรพ์ต่าง ๆ รวมถึงแก้เคล็ดปีชง เบญจเพส และราหู ทั้งยังช่วยเสริมดวง ช่วยให้มีความเป็นเลิศทางด้านเมตตามหานิยม มหาเสน่ห์ เป็นที่รักแก่มนุษย์และเหล่าเทพเทวดาทั้งหลาย  ช่วยให้การติดต่อเจรจาราบรื่น การงานคล่องตัว ไร้ซึ่งอุปสรรค เรียกทรัพย์ให้ไหลมาเทมา กิจการการงานเจริญรุ่งเรือง และส่งเสริมเพิ่มพูนหนุนดวง สืบชะตา เพิ่มอำนาจวาสนาบารมี 
3.#คาถาบารมีพระพุทธเจ้า30ทัศ
       พระคาถาบทนี้มีอานุภาพมากมายป้องกันภัยอันตรายได้ทุกประการก่อนจะออกเดินทางไปที่ใดๆก็ดีให้ภาวนาพระคาถาบทนี้เสียก่อน 3 หรือ 7 หนอธิษฐานบารมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้มาช่วยคุ้มครองป้องกัน อย่าให้มีใครทำอะไรเราได้ใช้ในทางคงกระพันแคล้วคลาดได้ทุกอย่าง และทำให้บังเกิดอิทธิฤทธิ์ ท่านนิยมจารเป็นยันต์ทางมหาอุดแคล้วคลาด เพชรกลีกและคงทน นอกจากจะใช้ทางคงกระพันแล้ว ทางเมตตาก็ใช้ได้ดีนักท่านกล่าวไว้ว่ามีอุปเทห์ วิธีใช้ท่วมหลังช้าง
4.#คาถาพระพุทธเจ้า16พระองค์
      พระคาถาบทนี้ ท่านกล่าวว่าเป็นธรรมราชาเป็นใหญ่กว่าคาถาทั้งปวงบุคคลได้ภาวนาอานิสงส์ยิ่ง นับว่าเป็นคาถาเก่าแก่ที่โบราณอาจารย์ผู้เรืองเวทย์ทั้งหลายกล่าวอุปเท่ห์วิธีใช้ต่างๆ เพื่ออานุภาพด้านคงกระพันชาตรีสามารถป้องกันอาวุธทั้งปวง เมื่อเดินทางไปต่างถิ่นจะช่วยป้องกันภัยจากศัตรูหมู่มารร้าย หากสวดภาวนาประจำจะป้องกันภูตผีปีศาจไม่ให้เข้าใกล้ปราศจากภัยพิบัติทั้งปวง โบราณจึงได้เรียกว่าคาถาพระเจ้า 16 พระองค์ทรงอานุภาพครอบจักรวาล
5.#คาถาพระพุทธเจ้า5พระองค์
      พระคาถาบทนี้ คือที่สุดแห่งความเข้มขลังอันมากไปด้วยพุทธคุณหลากหลายประการ เรียกว่า ครอบจักรวาล โบราณว่าฝอยท่วมหลังช้างก็ไม่หมด  ทั้งแคล้วคลาด  คงกระพัน  เมตตามหานิยม มหาเสน่ห์ “คาถาพระเจ้าห้าพระองค์” ซึ่งมี 5 อักขระอันศักดิ์สิทธิ์ 
คือ  “นะ โม พุท ธา ยะ” เป็นอักขระที่ใช้แทนพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ในกัปป์นี้  และ ยังแทนความหมายของแม่ธาตุใหญ่ที่ให้กำเนิดทุกสรรพสิ่งอีกด้วย  
6.#คาถาพระเจ้าสี่พระองค์นะกะอะปิ
........คาถาบทนี้ถือว่าเป็นคาถาที่หลวงพ่อใช้ประจำตัวท่านก็ว่าได้ ลงในวัตถุมงคลของวัดโนนสว่างเกือบทุกรุ่น ท่านว่าหัวใจนี้ดีนักแลทั้งเมตตามหานิยม มหาเสน่ห์  มหาละลวย
แฮ้งถามหากาถามข่าว กำบังกาย แคล้วคลาด มหาอุตม์ ครบเลย เป็นคาถาที่ขาดไม่ได้
7.#คาถามหานิยมทั้งมนุษย์และเทวดา
..........พระคาถาบทนี้เป็นสุดยอดบทคาถามหานิยมที่พุทธคุณทำให้เป็นมหานิยมแก่มนุษย์และเทวดาทั่วจักรวาล จะเดินทางไปที่ใดก็แล้วแต่เป็นที่รักของคนและเทวดาทั่วทั้งจักรวาล
8.#คาถาเทวดามาบอกอุอะคะคะ
.........พระคาถาบทนี้หลวงพ่อท่านว่าเทวดามาบอกให้ภาวนาหรือจานเขียนลงวัตถุมงคลก็จะมีพุทธคุณด้านแคล้วคลาดคุ้มครองปลอดภัย ก่อนขึ้นรถลงเรือขึ้นเหนือล่องใต้ ก็ให้ภาวนาให้ภาวนาอุอะคะคะ จะเดินทางโดยสวัสดิภาพ
9.#คาถาแก้วสี่ดวงสารพัดนึก
.........พระคาถาบทนี้ดั้งเดิมออกมาจากฝั่งลาวในตำราของหลวงปู่สำเร็จลุนเป็นคาถาใช้ภาวนาได้หลายประการ ใครที่ได้บูชาวัตถุมงคลที่มีพระคาถาบทนี้จะมีแต่ความสมหวังสมปรารถนาได้ดั่งใจทุกประการ เป็นดั่งแก้วสารพัดนึก
10.#คาถาหัวใจมหาเศรษฐี อุ อา กะ สะ
พระคาถาบทนี้เป็นหัวใจของมหาเศรษฐีที่ใช้ทั้งในการภาวนาและพิจารณาธรรมหากปฏิบัติได้ตามนี้จะมีแต่ความร่ำรวยมั่นคงเจริญรุ่งเรือง
...อุ   อุฏฐานสัมปทา   คือ พร้อมด้วยความขยัน หมั่นเพียร ในการประกอบสัมมาอาชีพ 
...อา  อารักขสัมปทา คือ การรู้จักเก็บรักษาทรัพย์สินที่ได้มา 
...กะ   กัลยาณมิตตา คือ  การคบหาสมาคมกับคนดี มีคุณธรรม มีน้ำใจและเป็นเพื่อนทีดีไม่นำพาเราไปในทางที่ต่ำ
...สะ    สมชีวิตา   คือการใช้จ่ายอย่างประหยัดพอควร  พอสมกับชีวิตที่ตัวเองมี ไม่เกินตัว
11.#คาถาอุตะมังวะรัง
พระคาถาบทนี้ใช้ในทางมหาอุตม์เป็นสุดยอดหัวใจคาถาที่หลวงพ่อใช้ลงวัตถุมงคลเขียนตะกรุดจนเกิดประสบการณ์ ทั้งปืนผา หน้าไม้ เคยได้ลองพุทธคุณของคาถาบทนี้มามากแล้ว
วาระแรก พุทธาพิเสกวัดป่าคำสว่าง จ.นครพนม 12 มี.ค.64
 #เหรียญมังกรคู่บารมี
#เรื่องเล่าในพิธีพุทธาภิเษกวัดป่าคำสว่าง 
หลวงพ่อท่านกล่าวกับลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดว่า...
“มื้อคืนนี้ข้อยป่าวเอิ้นดวงธรรมพญาฟ้าสมั่งกินผี มารักษาในงาน เพิ่ลมากับพญาเวสสุวัณยืนกวมศาลามาถ้าเอาผี “ 
...ก่อนถึงวันงานพิธีหลวงพ่อท่านได้กำชับพระนักสวดให้เอาวัวธนูมาด้วย และคืนวันงานให้ลงธรรมสวดอย่างเต็มที่ !! ท่านว่าเขาจะมาลอง !! เพราะในพื้นที่แถบนั้นมีการนับถือผีเย้าเข้าผีบรรพบุรุษกันมาก ...ในขณะที่พระท่านสวดบทมนต์ปลุกเสกช่วงดึกๆก็เริ่มมีคนออกอาการร้องกรีด!! ออกมากันหลายคน จนมีคนที่ทนไม่ได้ รีบหอบเสื่อวิ่งหนีออกนอกเขตศาลา บางคนถึงกับขึ้นอวกกระอักออกมาเป็นเลือด !!
.... เห็นถึงความเข้มขลัง ในพิธีมหาพุทธาภิเษกผึ้งพันน้ำมันหมื่น บารมีพ่อแม่ครูอาจารย์ พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจริญ ในวาระนี้มีวัตถุมงคลหลายรุ่นที่ได้ปลุกเสกคือ
- รูปหล่อลอยองค์หลวงพ่อ นำฤกษ์ 
- พระกริ่งและเหรียญพระเจ้านครศรีสัตตะนาค
- พระสังกัจจายน์มหาลาภ
- เหรียญมังกรคู่บารมีฉลองอายุวัฒนมงคล60

admin 2021-03-04 10:28
ขอเชิญร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนา เป็นเจ้าภาพมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ เพื่อสร้ามหาบารมีร่วมกับพระคุณท่าน พระครูพิพัฒน์วิทยาคม(หลวงพ่อเจริญ ฐานยุตฺโต) ***
- ในการร่วมเป็นเจ้าภาพแท่งทองสำริดหล่อพระประธาน"พระเจ้าตาธรรมราชามิ่งเมืองกาบแก้วบัวบาน" ประดิษฐานเป็นพระประธาน ณ ศาลาการเปรียญ วัดป่าโนนขมิ้นทิพยาราม (ในการอุปถัมภ์พระครูพิพัฒน์วิทยาคม(หลวงพ่อเจริญ ฐานยุตฺโต) ต.โนนขมิ้น อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 
- โดยจะประกอบพิธีเททองพระ ในวัน พุธ ที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ วัดป่าโนนขมิ้นทิพยาราม
***โดยผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพรายละเอียดดังนี้***
  ๑. แท่งทองสำริด(ใหญ่) มีจำนวนจำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพ 
        ๕,๐๐๐ บาท ผู้เป็นเจ้าภาพจะได้รับพระกริ่งพระเจ้า   
         ตาฯ (รุ่นแรก) เป็นที่ระลึก
   ๒. แท่งทองสำริด(เล็ก) ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑,๐๐๐ บาท       
        จำนวนจำกัด 
   ๓. หรือผู้มีศรัทธาจะร่วมบริจาคตามกำลังศรัทธาสามารถ 
   ๔. บูชาเหรียญพระวอ-พระตา ดำเนินการและดูแลการจัดสร้างโดย อ.ต้อง
        - เหรียญสำริด 500 เหรียญ   บูชาเหรียญละ 500บาท
        - เหรียญเนื้อเหล็กเปียก สร้าง 50 เหรียญ ไม่มีให้บูชา
        ร่วมเป็นเจ้าได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 ******* ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ******
สำนักงานเจ้าอาวาส โทร.๐๙๓๕๐๒๘๕๔๐ 
หรือพระมหาอภิวัฒน์ ผู้ประสานงานโทร.๐๘๓๓๖๑๙๙๖

admin 2021-06-23 08:02
หรียญนั่งพาน รุ่นเจริญทรัพย์แสนล้านพระครูพิพัฒน์วิทยาคม (หลวงพ่อเจริญ ฐานยุตโต) ครบ ๕ รอบ 
***อธิฐานจิตปลุกเสกเดี่ยวในวันเกิดหลวงพ่อครบ5รอบเสกในวันเสาร์ที่5มิถุนายน 2564 จากพระเดชพระคุณท่านพระครูพิพัฒน์วิทยาคม(หลวงพ่อเจริญ ฐานยุตโต) เจ้าอาวาสวัดโนนสว่าง ต.หมากหญ้า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี***เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด19ระบาดเลยทำให้จัดงานพิธีพุทธาภิเษกไม่ได้ครับ
คาถา ที่ลงในเหรียญรุ่นนี้คับ"เจริญทรัพย์แสนล้าน"ไม่เยอะคับแต่เน้นๆ
#คาถามงกุฎพระพุทธเจ้า
#คาถาท้าวลิ้นทองแปลงเป็นไก่เผือก(ไก่แก้ว)
#คาถามหาจังงัง
#คาถาลิ้นทอง
#คาถาท้าวลิ้นทองเรียกนาง
#คาถาหายตัว
#คาถาตันปืนปืนแตก
#คาถานกยูงทอง
#คาถามนุษย์และเทวดานิยม
#คาถามหานิยมเด็ดๆ(ที่ไม่สามารถบอกได้)
#คาถาถอดจากดวงธรรม4บท
#ดวงที่1สิทธิโลก บังเกิดสารพัดมีสมบัติค่ำคูณร่ำรวยค้าขายโภคทรัพย์เรียกทรัพย์เงินทองไม่ขาดมือ
#ดวงที่2สิทธิชัย ดวงนี้ให้รักษาคุ้มครองกาย ปกป้องอันตรายต่างๆให้แคล้วคลาดปลอดภัยป้องกันสิ่งไม่ดี
#ดวงที่3พิชชะสันธะ บังเกิดให้จิตรใจชมชื่มเป็นเสน่ห์หา เป็นเมตตาเป็นเสน่ห์แก่ทุกคน คนจะรักไคร่เอ็นดู
#ดวงที่4บังเกิดสารพัดตามใจปรารถนา หวังปองสิ่งดัยก็จะได้สิ่งนั้น คิดหวังสิ่งดัยก็จะได้สิ่งนั้น
#ที่ระลึก5รอบ
#เจริญทรัพย์แสนล้านadmin 2021-06-23 08:02
#เปิดจองพระกริ่งพระเจ้านครศรีสัตตะนาค
#รูปเหมือนลอยองค์นำฤกษ์ รุ่น สำเร็จทันใจ
กระเป๋าเงินเรียกทรัพย์ นำโชค
ธนบัตรขวัญถุง เจริญ100ล้าน บ่ฮึดบ่ยาก
พิธีพุทธาภิเษกสมโภชศาลาการเปรียญวัดป่าคำสว่าง ต.วังตามัว อ.เมือง จ.นครพนม ในวันที่11-13มีนาคม2564
1.#ช่อ9องค์ สร้าง9ช่อๆละ 2,500บาท
#เนื้อเงิน สร้าง 61องค์ๆละ 1,999 บาท
#เนื้อนวะ สร้าง61องค์ๆละ 999 บาท
#เนื้อสำริด สร้าง 108 องค์ละ 499 บาท
#เนื้อชนวน สร้าง 108 องค์ 399 บาท
#เนื้อแดงโบราณ สร้าง 999องค์ 299บาท
2.#รูปเหมือนลอยองค์ นำฤกษ์ สร้าง400องค์ๆละ399บาท
#ช่อ 42 องค์ จำนวนสร้าง 16 ช่อ บูชา 16,000 บาท
3.#กระเป๋าเงินเรียกทรัพย์ นำโชค ใบละ399บาท
4.#ธนบัตรขวัญถุง  ใบละ99บาม
เปิดตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่7มีนาคม2564
รับวัตถุมงคลในวันที่13มีนาคม2564
พิธีพุทธาภิเษกผึ้งพันน้ำหมื่น โดยหลวงพ่อเจริญ ฐานยุตโต และพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้วจังหวัดนครพนม


พุทธาพิเสกใหญ่ งานฉลองศาลาและสมโภชน์พระประธานประจำศาลา วันที่ 12 มี.ค.64

admin 2021-06-23 08:16
1.เหรียญหันข้าง 45 องศา ปี 2564 จัดสร้างในวาระครบรอบ 60 ปีหลวงพ่อเจริญ ฐานยุตโต
***อธิฐานจิตปลุกเสกเดี่ยวในวันเกิดหลวงพ่อครบ5รอบเสกในวันเสาร์ที่5มิถุนายน 2564 จากพระเดชพระคุณท่านพระครูพิพัฒน์วิทยาคม(หลวงพ่อเจริญ ฐานยุตโต) เจ้าอาวาสวัดโนนสว่าง ต.หมากหญ้า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี***เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด19ระบาดเลยทำให้จัดงานพิธีพุทธาภิเษกไม่ได้ครับ
จำนวนการสร้าง
ทองคำ 6 เหรียญ 79,000บาท
เงิน 54 2,500 บาท
จัมโบ้ 24  7,000 บาท
***ทองแดงจัดสร้างเสริม 2,000 เหรียญ และจะนำมาพุทธาพิเสก วัดออกพรรษา
2.เหรียญเม็ดแตง หันข้าง 
ทองคำ 35,000
เนื้อเงินเม็ดแตง 900
เนื้อเงินใหญ่5,500
ทองแดง 100

admin 2021-06-23 08:36
อุ้มนางเนื้องาแกะ จัดสร้าง ปี 2564 เสกเดี่ยว กุฎิหลังมหาวิหาร วันที่ 5 มิ.ย.2564

อธิฐานจิตปลุกเสกเดี่ยวในวันเกิดหลวงพ่อครบ5รอบเสกในวันเสาร์ที่5มิถุนายน 2564 จากพระเดชพระคุณท่านพระครูพิพัฒน์วิทยาคม(หลวงพ่อเจริญ ฐานยุตโต) เจ้าอาวาสวัดโนนสว่าง ต.หมากหญ้า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี***เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด19ระบาดเลยทำให้จัดงานพิธีพุทธาภิเษกไม่ได้ครับ

ขุนแผนอุ้มนางวันทองรุ่นนี้ ข่อยตั้งใจเฮ็ดตั้งใจสร้างตั้งแต่ข่อยสร้างขุนแผนมาก็มีรุ่นนี้ล่ะที่ข่อยลงพระคาถาใส่คัก กว่าทุกรุ่น เงินทุกบาทข่อยก็จะเอาไปสร้างวิหารวัดป่าหนองวัวซอทั้งหมด หลววพ่อท่านได้พูดไว้ครับ ไผบ่อยากพลาดของดีๆเมตตามหานิยมองค์เดียวครบเครื่องดีสารพัด รีบๆมาจองร่วมบุญกันได้เด้อครับ (ขุนแผนอุ้มนางวันทอง งา????แกะเครื่องแกะมือสวยๆครับ ครบ5รอบพุทธาภิเษกวันเสาร์5
จำการจัดสร้าง 
ตะกรุดทองคำ 3ดอก 143 องค์
ตะกรุดทองคำ2ดอก 357 องค์
รวม 500 องค์ รับของหลัง วันที่7 มิ.ย.2564
สนใจร่วมบุญได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่3มิถุนายน2564
#กองละ ๒๐,๐๐๐ บาท ตะกรุดทองคำ 3ดอก
#พระคาถาลงในตะกรุดทองคำ 
๑. คาถาขุนแผนอุ้มนางบทที่๑
๒. คาถาขุนแผนอุ้มนางบทที่๒ 
๓. คาถาขุนแผนชมตลาด 
๔. คาถาหัวใจขุนแผน 
๕. คาถาชีเปลือย
๖. คาถาตัณหา๓กามคุณ๕
๗. คาถาพญาเทครัว 
๘. คาถาปาราชิก 
๙. คาถาเจ็ดท้าวกอดนาง 
๑๐. คาถานางกอดท้าว 
๑๑. คาถาเมถุนนัง 
๑๒. คาถาม้าเสพนาง 
๑๓. คาถาบ่ได้ยินเสียงอกแตกตาย 
๑๔. คาถาท้าวลิ้นทองตอนแปลงเป็นนกไปตอดโยนี 
๑๕. คาถามหานิยมรวม*** 
๑๖. คาถาหัวใจเศรษฐี หมานเงิน 
๑๗. คาถาเทวดามาบอก
๑๘. คาถามหาอุตรวม*** 
๑๙. คาถาบ่ว่ามนุษย์หรือเทวดามาบอกทุกบท ฯลฯ
 #กองละ ๑๐,๐๐๐ บาท ตะกรุดทองคำ2ดอก
#พระคาถาลงในตะกรุดทองคำ
๑. คาถาขุนแผนอุ้มนางบทที่๑
๒. คาถาขุนแผนอุ้มนางบทที่๒
๓. คาถาหัวใจขุนแผน 
๔. คาถาชีเปลือย
๕. คาถาเมถุนนัง 
๖. คาถาม้าเสพนาง
๗. คาถามหาอุต 
๘. คาถามหานิยม ฯลฯเวอร์ชันเต็ม: [-- ทำเนียบวัตถุมงคลวัดโนนสว่าง(หลวงพ่อเจริญ  ฐานยุตโต) --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.029281 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us