เวอร์ชันเต็ม: [-- เปิดจองเสือไม้มะขามแกะ(หลวงพ่อเจริญ   ฐานยุตโต) --]

PHPWind ภาษาไทย -> ฟอรั่มเริ่มต้น -> เปิดจองเสือไม้มะขามแกะ(หลวงพ่อเจริญ   ฐานยุตโต) [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2012-07-28 20:17

เปิดจองเสือไม้มะขามแกะ(หลวงพ่อเจริญ   ฐานยุตโต)

เล็กกว่าตัวนี้ครับ


[attachment=3144]
 
เปิดจองเสือไม้มะขามแกะอุดตะกรุดเงิน
รุ่นแรกวัดโนนสว่าง
หลวงพ่อเจริญ  ฐานยุตโต(จอง ๖๐๐บาท)
๑.ครูบาอาทิตย์   ๖ ตัว
๒.คุณเด็กใหม่     ๑ ,,(๑,๐๐๐บ.)
๓.คุณสมภพ        ๑ ,,(๖๐๐บ.)
๔.คุณพิทูร           ๑ ,,(๖๐๐บ.)
๕.คุณตะกรุดโทน ๒ ,,(๑,๒๐๐บ.)
๖.ผอ.กรวิชญ์       ๑ ,,๖๐๐บ.(โอนแล้ว)
๗.อ.ติ๋ม (จ่าย๑)เหลือ๔  =๕,,(๓,๐๐๐บ.)
๘.คุณวิษณุ           ๑ ,,(๖๐๐บ.)โอนแล้ว
๙.คุณสรชา(จิ๊บ)     ๑ ,,๖๐๐บ.(โอนแล้ว)
๑๐.แอ๊ดมินด้า        4 ,,(24,00บ.)จ่าย600บ.
๑๑.คุณเอ๊ดดี้         ๑ ,,(๖๐๐บ.)(จ่ายแล้ว)
๑๒.คุณวิสุทธิ์         ๔ ,,(๒,๔๐๐)
๑๓.คุณโค๊ก            ๒ ,,(๑,๒๐๐)
๑๔.คุณสุรพงษ์       ๑ ,,๖๐๐บ.(จ่ายแล้ว)   
๑๕.คุณธีระ             ๘ ,,๔,๘๐๐บ.(จ่าย)
๑๖.คุณวัฒนะศักดิ์   ๒ ,,๑,๒๐๐บ.(โอนแล้ว)
๑๗.คุณต้อม(นะโม) ๒ ,,๑,๒๐๐บ.(จ่าย    )
๑๘.คุณศักดิ์ชัย       ๒ ,, ๑,๒๐๐บ.(โอนแล้ว)   
๑๙.คุณมณีวรรณ     ๑๔ ,, ๘,๔๐๐บ.(โอนแล้ว)   
๒๐.คุณน้ำตาลสด    ๑ ,,    ๖๐๐บ.(จ่าย)
๒๑.คุณสมพงษ์        ๑,,     ๖๐๐บ.( จ่าย    )
๒๒.คุณคมกฤษ        ๑ ,,    ๖๐๐บ.(         )    
๒๓.คุณธนฤทธิ์จอง ๒ ตัว ๑,๒๐๐บ.(โอนจ่าย)   
๒๔.คุณสุรเดช         ๒ ,,      ๖๐๐ บ.(จ่าย  )
๒๕.คุณสุรชัย    ,,     ๑ ,,       ๖๐๐ บ.(      )
๒๖.086-2185788    ๑ ,,  ๖๐๐บ.(โอน)รับเอง
๒๗.คุณธิติวัฒน์     ๓ ตัว (๑,๘๐๐บ.)โอนแล้ว
๒๘.คุณโทนี่จัน      ๕ ตัว(๓,๐๐๐บ.)(โอนแล้ว)   
๒๙.คุณชลธี         ๑ ตัว (๖๐๐บ.)  ( โอนแล้ว)     
๓๐.สุธรรมา  ๑ ตัว  (๖๐๐บ.) (จ่าย)    
๓๑.ประเสริฐรุ่งเรือง๑ตัว๖๐๐บ.(จ่าย)
๓๒.อัมรินทร์(โจ)  ๑ ตนเล็ก ๖๐๐บ.(     )
๓๓.คุณโกเมศ ๑ ตัว ๖๐๐บ.  (       )
๓๔.คุณธีระศักดิ์    ๑ ตัว ๖๐๐บ.(โอนแล้ว)
๓๕.นวภัทร    ๑ ตัว  ๖๐๐บ.(โอนแล้ว)
๓๖. สุทธิชัย(แซม)๓ตัว๑,๘๐๐บ.(จ่าย)
๓๕.คุณนกอุดร ๒ ตัว ๑,๒๐๐บ.(โอนแล้ว)
๓๖.คุณสำราญ(LAO) ๒ ตัว ๑,๒๐๐บ.( โอนแล้ว)     
๓๗.คุณจิรวัฒน์           ๑ ตัว  ๖๐๐บ.(จ่าย)
๓๘.จ่าวัฒน์                ๒ ตัว   ๑,๒๐๐ บ.( จ่ายแล้ว)   
๓๙.คุณวิชาญ             ๒ ตัว   ๑,๒๐๐ บ.โอนแล้ว
๔๐.คุณเศรษฐวัฒน์  ๑๒ ตัว ๗,๒๐๐บ.(โอนแล้ว)
๔๑.ศรีจันทร์เภสัช      ๒ ตัว   ๑,๒๐๐บ.(จ่าย)
๔๒.น้องจ่าวัฒน์          ๑ ตัว      ๖๐๐บ.(โอนแล้ว)     
๔๓.คุณคมสันต์           ๒ ตัว   ๑,๒๐๐ บ.(จ่าย)
๔๔.คุณวัชระ อมรโกมินทร์ ๓ ตัว  ๑,๘๐๐บ.(จ่ายแล้ว
๔๕.คุณสุรศักดิ์(หนุ่ย)  ๑ ตัว   ๖๐๐ บ.(จ่ายแล้ว)

[attachment=3147]  [attachment=3148] (ใหญ่กว่าตัวนี้ครับ)


admin 2012-08-28 19:02

มาแล้วครับของแท้
[attachment=3279] [attachment=3280]  

admin 2012-08-28 19:05
[attachment=3281]

admin 2012-08-28 19:07
[attachment=3282]

admin 2012-08-28 19:08
[attachment=3283]

admin 2012-08-28 19:08
[attachment=3284]

admin 2012-09-23 08:16
เสือไม้มะขามแกะ อุดผงพิเศษ(อุดตะกรุดเงิน) รุ่นแรก หลวงพ่อเจริญ [attachment=3337]

admin 2012-10-27 18:26
เสือไม้มะขาม แกะ รุ่นแรก(หลวงพ่อเจริญ  วัดโนนสว่า)สร้าง ๒๔๔ ตัว
อุดผง อุดตะกรุดเงิน)


ของแท้ ไม้มะขามแกะ อุดผง อุดตะกรุดเงิน ตอกโค๊ต จ   ครับ

admin 2013-01-03 18:06

เปิดจองเสือรุ่น 2 อุดผง อุดตะกรุด นอก มีจาร ครับ ปลุก เสก วันเกิดหลวงพ่อเจริญ 1 มิ.ย.2556

พร้อมปลัด อุดตะกรุด เช่นกัน(ไม้มะขาม)

admin 2013-01-03 18:11
15 ม.ค.2556
1.คุณชลธี    จอง เสือ 1 ปลัด1  (เสือสองสี)   รวม 1,000 บาท+ค่าจัดส่ง (           )
2.คุณสุวิชา(อู่ทอง) จองปลัด 2  อัน  (โอนแล้ว) 800+100บาท   900 บาทส่งหลังวันเกิดหลวงพ่อ
3.คุณเก่ง(พรเจริญ) จองปลัด 2 อัน  800 บ.(            )
4.คุณโทนี่จัน          ,,-----,,    2 อัน  800 บ.(             )
5.คุณศักดิ์ชัย เสือ 1 ปลัด 1 =2  ,,  1.000 บ.(            )
6.ผอ.กรวิชญ์     เสือ 1   600 บาท             (                  ) 11ม.ค.2556

admin 2013-01-03 18:21
เสือแตก
[attachment=3669]      รีบจองด่วนครับ  

เสือรุ่น 2 (พิเศษ)ไม้มะขามแกะอุดผง ฝังตะกรุดเงินคาถาเสือโคร่งเป็นมหาอำนาจ (โชว์ตะกรุดนอก)
มีจาร คาถามหาอุด(รุ่นแรกตะกรุดและผงอุดด้วยกันครับ)
หมดแล้ว
(จอง 600บาท)หลังจอง 900บาท 


ติดต่อคุณ ปณ. ปัจจัย สร้างศาลาพระพุทธบาทครับ ปลุกเสกเสร็จแล้ว 1 มิ.ย.2556


admin 2013-01-10 18:04

เปิดจองปลัดขิกธรรมดาที่ ไม่ธรรมดา= ธรรมดา 400 บาท สร้าง63 อันพิเศษ 600 บาท25อันอุดตะกรุดเงิน
คาถาพิเศษไม่มีในตำรา 
 (เทวดามาบอกคาถา)เป็นมหาอุด เมตตามหานิยมค้าขายดี มีจารด้วยครับธรรมดา
ธรรมดาหลังจอง 600 บาทพิเศษ 5อันๆละ900บาทครับ

ปิดจอง 1 มี.ค.2556

1.คุณชลธี    จอง เสือ 1 ปลัด1  (เสือสองสี)   รวม 1,000 บาท+ค่าจัดส่ง (โอน15/1/56)ส่งพร้อมลูกอม โอน 2,100 บาท
2.คุณสุวิชา(อู่ทอง) จองปลัด 2  อัน  (โอนแล้ว) 800+100บาท   900 บาทส่งหลังวันเกิดหลวงพ่อ
3.คุณเก่ง(พรเจริญ) จองเสือ 3 ตัว ปลัดธรรมดา 3 อัน พิเศษ3รวม4, 800 บ.(จ่ายแล้ว  )
4.คุณโทนี่จัน          ,,-----,,    3 อัน  1,200   (จ่ายแล้ว) 4/2/56
5.คุณศักดิ์ชัย เสือ 1 ปลัด 1 =2  ,,  1.000 บ.(โอนแล้ว)           
6.ผอ.กรวิชญ์     เสือ 1   600 บาท  ปลัด2  800บ. (จ่ายแล้ว)  11ม.ค.2556 เพิ่มปลัดขิก พิเศษ 2 อัน 1,200 บ.(          )
7.คุณมนตรี(อุดรกิตติ)  ปลัดขิก 1 อัน  400 บ.   (จ่ายแล้ว)รับเองที่ ปณ.หมากหญ้า
8.คุณตะกรุดโทน ปลัดขิก     5 อัน  2,000 บ.(จ่ายแล้ว)11ม.ค.56   รับเอง
9.คุณวิสุทธิ์       ปลัดธรรมดา 2  พิเศษ 2   = 2,000 บาท (           )
10.คุณเล้ง(กทม.) เสือ   4 ตัว   2,400 บาท (โอนแล้ว)14/1/56ปลัดขิกธรรมดา 1 พิเศษ1
11.คุณธีระ      ปลัดขิก ธรรมดา1 อัน พิเศษ 10อัน (6,400บาท)(จ่ายแล้ว )
12.คุณb@nk    ปลัดขิกพิเศษ 1 อัน 600 บ.(โอนแล้ว)        
13.คุณตุ้ม ธกส. ปลัดขิกพิเศษ 1 อัน 600 บ.ธรรมดา 2 อัน 800 บ.รวม 1,400บ.( จ่ายแล้ว )
14.คุณธนฤทธิ์  ปลัดขิกพิเศษ  1 อัน 600 บ.(โอนแล้ว)รับเอง
15.คุณวิวัฒน์  ปลัดขิกธรรมดา  1 อัน 400 บ.พิเศษ1 อัน600บ.=1,000บ.(โอนแล้ว)         
16.คุณน้ำค้าง ปลัด ธรรมดา 1 อัน  400 บ.เสือ 1 ตัว  = 1,000 บาท (โอนแล้ว)4/2/56
17.ประเสริฐรุ่งเรือง            1 อัน 600 บ.(จ่ายแล้ว) รับเอง
18.ร่มเกล้า  เสือ 1 ปลัดขิก 1      1,200 บาท( จ่ายแล้ว )ฝากไว้กับเอ็ดดี้ วัดโนนสว่าง
19.สุธรรมา  ปลัดขิก         1 อัน   400 บาท(จ่ายแล้ว)
20.คุณไกรสร   เสือ 1 ตัว     600 บาท  (จ่ายแล้ว)19/2/56

                              พิเศษครบ 25 อันพอดีครับ

admin 2013-01-24 18:15
ปลัดและเสือรุ่น2(เสือแตก)
   ติดต่อ คุณ ปณ. ครับ

admin 2013-01-26 18:26
สีผึงพิเศษ 10 ตลับ
บูชา.......
1.คุณ จ่า วัฒน์  จอง 3ตลับ  
2.อ.อ๊าท            จอง 5ตลับ 
3.

ปลุกเสกเต็มที่ แล้ว นำไปเสกในงาน อ.บ้านผือด้วยครับ

admin 2013-02-20 18:00
คุณสุวิชา โทรมาเล่าประสพการณ์ พระปรอทเพชร องค์ 20,000 บาทให้ฟัง สุดยอดจริงๆๆขอบคุณมากที่ เล่าให้ฟังครับ

วันนี้ เพื่อน ดร.หนุ่ย โทรมาเล่าประสพการณ์ให้ฟัง อึก ขอบคุณมากครับ มีประสพการณ์ทุกรุ่นครับ

admin 2013-02-26 18:15

แจ้งข่าว ปิดจอง เสือ รุ่น 2 และ ปลัดขิก

admin 2013-06-03 21:00
คุณมนตรี รับปลัดขิกแล้ว 3/6/56
คุณตุ้มรับแล้ว3/6/56   ปลัดขิด

ร้านประเสริฐรุ่งเรืองรับแล้ว4/6/56


ปลัดขิกธรรมดา 600 บาทครับ หลังจองเหลือ 9 อัน ธรรมดาฝังตะกรุด

ปลัดขิกพิเศษ หลังจอง 900 บาทเหลือ 5 อัน

เสือแตก รุ่น2 บูชา 900บาท เหลือน้อยครับ

admin 2013-06-03 21:03
เสือแตกเป็น รุ่น2 ติดต่อคุณ ปณ.ครับ รุ่นสร้างศาลาพระพุทธบาทบัวคำ สร้าง 210 ตัวเท่านั้น


เวอร์ชันเต็ม: [-- เปิดจองเสือไม้มะขามแกะ(หลวงพ่อเจริญ   ฐานยุตโต) --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.012445 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us