ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : พระวัดอื่นขอจัดสร้าง ทั้งปลุกเสก และที่ไม่ใช่วัดสาขาจัดสร้าง
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
กล่าวถึง พระผงว่านนาคปรก ศิลปะลพบุรี. ที่ ลูกศิษย์สร้างถวาย ไว้แจกทาน ในงานอายุวัฒนะมงคล. หลวงพ่อเจริญ. ฐานยุตโต. 62. ซึ่งบุคคลที่มาร่วมงานพุทธาภิเษก ตอนเช้าจะได้รับวัตถุมงคล สิ่งนี้ อย่ามองข้ามนะครับ. หลังนาคปรกองค์นี้ มีคาถา ที่ขึ้นชื่อได้ว่า. ถ้าหลวงพ่อจะจารพระเครื่อง / พระบูชา หรือแม้กระทั่ง เจิมร้านค้าร้านขาย และ บ้านเรือน. หลวงพ่อจะใช่คาถาตัวนี้. นั้นคือ คาถาพระเจ้า ๔. พระองค์. ซึ่งบทคาถานี้ จะแตกแขนงออก หลายคาถา อย่างเช่น. แฮงถามหากาถามข่าว , มหาอุต, กันผี,ค้าขายหงายมือ, เป็นต้น. คำหลวงพ่อว่า “ซุมคาถาหน่อยๆ ก้อมๆ. นี้ล่ะมันเข็ดมันคม “. มีคาถาตัวนี้ กะส่ำมีหลวงพ่ออยู่นำ. แลเจ้าเอ่ย.....

ป.ล.เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน การคิด....
#ข้อมูลจากครูแบงค์

พระนาคปรก #ที่ระลึกงานบุญอายุวัฒนมงคล ๕๙ ปี
#หลวงพ่อเจริญ ฐานยุตฺโต วัดโนนสว่าง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
................................................
#มวลสาร
#อิฐกำแพงอุโบสถ หลวงปู่ใหญ่ วัดบ้านหนองกก
#อิฐเจดีย์เก่า วัดพระธาตุบังพวน
#อิฐมวลสารเก่า หลวงปู่หนูจันทร์ กันตสีโร วัดโนนถั่วดิน
#ขี้สูตรดินเพียง
#อิฐพระปรางค์ วัดไชยวัฒนาราม
#อิฐพระธาตุ วัดไตรตรึง
#อิฐพระปรางค์ วัดพระราม
#อิฐพระเจดีย์ วัดราชบูรณะ
#อิฐเจดีย์ วัดธมมิกราช
#อิฐพระเจดีย์ วัดมงคลบพิตร
#อิฐพระเจดีย์ วัดใหญ่ชัยมงคล
#อิฐพระปรางค์ วัดมหาธาตุ
#พิมพ์พระสมัยคุตตะ พระเจ้ามิลิล
#พระสมเด็จ วัดระฆัง
#อิฐสถูปกุฏิพระโมคัลลานะ (ประเทศอินเดีย)
#อิฐกู่พระโกนา
#อิฐกู่คันธนาม
(ข้อมูลจาก ช.ธนวัตร)
(ภาพจากพี่นกอุดร)
รูปภาพ: นาคปรก4.jpg
รูปภาพ: นาคปรก3.jpg
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ปรดพญาชมพูบดี หรือ พระปางทรงเครื่อง  ออกพรรษา 13 ตุลาคม 62
พระพุทธรูปปางนี้ ของเดิมอยู่ในพระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิตามปกติ พระหัตถ์ซ้ายหงายวางบนพระเพลา พระหัตถ์ขวาคว่ำวางบนพระชานุ แบบมารวิชัย ประทับนั่งในซุ้มเรือนแก้วมหานีระพาน ต่างแต่ทรงเครื่องต้นอย่างพระมหากษัตริย์
ตามตำนาน #มหาชมพูบดีสูตร #ชมพูบดีวัตถุ
ในปฐมโพธิกาล มีพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่ง ทรงพระนามว่า พระเจ้าชมพูบดี พระมเหสีทรงพระนามว่า พระนางกาญจนาเทวี ครองเมืองปัญจาลนคร พระองค์เป็นกษัตริย์ที่มีบุญญาธิการมาก ด้วยพระองค์ทรงอาวุธวิเศษเป็นอำนาจเหนือกษัตริย์น้อยใหญ่ทั้งหลาย ถึง ๓ อย่าง คือ ศรวิเศษ เรียกว่า “วิษสร” ฉลองพระบาทแก้วและจักรแก้ว มีกษัตริย์ในนครต่าง ๆ ยอมถวายดอกไม้เงินดอกไม้ทองเป็นเมืองขึ้นมาก ยังไม่มีกษัตริย์พระนครใด ใกล้เคียงจะหาญเข้ามาต่อต้านได้ พระองค์ปรารถนาความยิ่งใหญ่ไม่ทรงรู้จักพอเช่นเดียวกับคนสามัญทั่วไป เมื่อทรงเห็นกษัตริย์นครใดมีราชสมบัติมากมีฤทธิ์น้อย ก็ทรงใช้วิษสรไปร้อยพระกรรณเอามาหมอบกราบแทบพระบาทให้เป็นเมืองขึ้น

วันหนึ่งเป็นวันพระจันทร์เพ็ญ พญาชมพูบดีทรงทอดพระเนตรเห็นดวงจันทร์งามสว่างอยู่ท่ามกลางหมู่ดาวในท้องฟ้า ก็ทรงเทียบพระองค์ว่า พระองค์ก็ควรจะมีเดชานุภาพล่วงกษัตริย์ทั้งหมดในชมพูทวีป เหมือนพระจันทร์มีรัศมีล่วงดาวทั้งหลายฉะนั้น ทรงเบิกบานพระทัยด้วยความหวังแน่ในพระทัยเป็นอันมาก จึงทรงฉลองพระบาทแก้วเหาะไปในอากาศ ทอดพระเนตรดูหัวเมืองทั้งหลายในชมพูทวีป ครั้นเสด็จมาถึงพระนครราชคฤห์ ทรงเห็นยอดปราสาทสูงสล้างงามยิ่งนัก ก็ทรงจินตนาการว่า ปราสาทของใครหนอ งามยิ่งกว่าปราสาทของเรา ก็ทรงพระพิโรธด้วยความริษยา จึงได้เสด็จลงมายกพระบาทขึ้นกระทืบเพื่อจะให้หักทลายลง แต่ด้วยอานุภาพของพระพุทธเจ้าคุ้มครองรักษา ในฐานะที่พระเจ้าพิมพิสารเป็นพระอริยสาวก เป็นผู้เข้าถึงพระรัตนตรัยอย่างใกล้ชิด ยอดปราสาทของพระองค์ก็ไม่รู้สึกกระเทือน ดูประหนึ่งว่าเป็นเหล็กกล้า สามารถต่อต้านการกระทบรุนแรงได้ทุกประการ

พญาชมพูบดีทรงกระทืบเท่าใด ๆ ยอดปราสาทก็มิได้หวั่นไหว และในขณะเดียวกันพระบาทของพญาชมพูบดีกลับแตก พระโลหิตไหลออกโทรมพระบาท พญาชมพูบดีเจ็บพระบาทยิ่ง ทรงพิโรธชักพระแสงขรรค์ออกฟันจนสุดพระกำลัง ยอดปราสาทก็หาได้หวั่นไหวแต่ประการใดไม่ แต่พระแสงขรรค์กลับบิดงอไม่ยอมต่อต้าน พญาชมพูบดีทรงเสียพระทัยและกลับทวีความโกรธขึ้นเป็นอันมาก รีบเสด็จกลับโดยทรงพระดำริจะใช้วิษสรมาร้อยพระกรรณเจ้าของปราสาทนี้ไป ครั้นเสด็จมาถึงพระนครแล้วก็ทรงใช้วิษสรให้ไปเอากษัตริย์ในนครราชคฤห์มาโดยเร็ววิษสรจากแล่งแล่นออกไปในอากาศโดยเร็ว ส่งเสียงร้องกัมปนาทเป็นที่หวั่นหวาดของคนและสัตว์ที่ได้ยินทั่วกัน พระเจ้าพิมพิสารได้ทรงสดับเสียงก็สะดุ้งพระทัยกลัว รีบเสด็จออกจากปราสาทไปเฝ้าพระบรมศาสดาที่พระเวฬุวันวิหารแต่เช้าตรู่ เพื่อขอประทานความคุ้มครอง

เมื่อวิษสรมาถึงปราสาทก็เข้าค้นคว้าหาพระเจ้าพิมพิสาร ครั้นไม่พบก็ทำลายกำภูฉัตร์กระจัดกระจายแล้วก็ติดตามออกไปยังพระเวฬุวัน วิหารแผดเสียงสะเทือนสะท้านน่าสะพึงกลัวอย่างยิ่ง ครั้นพระผู้มีพระภาคเห็นวิษสรเข้ามารุกรานเช่นนั้น ก็ทรงนิรมิตรพุทธจักร แล้วส่งให้ออกไปขับไล่ พุทธจักรมีอานุภาพยิ่งกว่า แล่นออกไปไล่ทุบวิษสรให้สิ้นฤทธิ์แล้วก็กลับคืน เมื่อวิษสรพ่ายแพ้พุทธจักรแล้วก็รีบหนีคืนเข้าแล่งศรพญาชมพูบดี

ครั้นพญาชมพูบดีเห็นวิษสรพ่ายแพ้มาเช่นนั้น ก็โทมนัส ถอดฉลองพระบาทแก้วออกทั้งคู่ สั่งให้ออกไปมัดพระเจ้าพิมพิสารเอาตัวมาทันทีฉลองพระบาทแก้วทั้งคู่ ได้กลายเป็นพญาวาสุกรีแผ่พังพานเลื้อยแล่นไปโดยนภากาศร้องส่งเสียงดังสนั่น เหมือนฟ้าร้อง ครั้นถึงเมืองราชคฤห์มหานครแล้ว ก็ตรงเข้าค้นคว้าหาพระเจ้าพิมพิสาร เมื่อไม่พบก็พากันทำลายราชบัลลังก์เสียย่อยยับแล้วก็แล่นออกจากปราสาทติดตาม พระเจ้าพิมพิสารไปยังพระเวฬุวันวิหาร

ครั้นพระผู้มีพระภาคทรงเห็นนาคราชของพญาชมพูบดี ติดตามมารุกรานถึงพระเวฬุวันเช่นนั้น ก็ทรงนิรมิตรพญาครุฑให้โบกบินออกไปขับไล่นาคราชทั้งคู่ให้กลับคืนไปยังปัญจา ลนคร เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงขับไล่วิษสรและนาคราชให้หนีไปแล้ว ก็ทรงพิจารณาดูอุปนิสัยของพญาชมพูบดีทรงเห็นว่าท้าวเธอมีอุปนิสัยสูง ควรจะบรรลุพระอริยผลชั้นสูงได้แล้ว จึงตรัสเรียกท้าวสักกะเทวราชให้ลงมาเฝ้า แล้วทรงแจ้งพระประสงค์จะทรมานพญาชมพูบดีผู้มีพระทัยหลงใหลใฝ่ฝันอยู่แต่ใน ราชสมบัติของพระมหากษัตริย์ โดยพระองค์จะนิรมิตรพระองค์เป็นพระเจ้าราชาธิราช ให้พระสงฆ์เป็นเสวกามาตย์ราชบริพาร ให้พระเวฬุวันวิหารกลายเป็นพระราชนิเวศสถานไปชั่วขณะหนึ่ง ขอให้ท้าวสักกะเทวราชเป็นราชทูตไปเอาตัวพญาชมพูบดีมาเฝ้ายังพระเวฬุวันวิหาร

ครั้นท้าวสักกะเทวราชทราบพระพุทธประสงค์แล้วก็จำแลงเพศเป็นราชทูตที่สง่างาม ด้วยอาภรณ์งามวิจิตร สูงด้วยค่ามากยิ่งกว่าเครื่องอาภรณ์ของพญาชมพูบดี แล้วเสด็จเข้าไปยืนปรากฏพระกายที่ปราสาทหน้าพระพักตร์พญาชมพูบดี ในท่ามกลางอำมาตย์ราชบริพารที่เฝ้าแหนกันอยู่พร้อมพรั่งแล้วทรงเปล่ง สุรเสียงร้องทูลว่า ดูก่อนพญาชมพูบดี บัดนี้พระเจ้าราชาธิราชเจ้านายของข้าพเจ้ามีพระบัญชาให้ข้าพเจ้าเชิญตัวท่าน ไปในวันนี้

พญาชมพูบดีทรงพระพิโรธด้วยเห็นราชทูตเจรจาไม่เคารพนบนอบก็ร้องตวาด แล้วทรงขว้างจักรแก้วให้ไปประหารชีวิตทันที เมื่อท้าวสักกะเห็นจักรแก้วของพญาชมพูบดีส่งเสียงทำอำนาจดังลั่นมาเช่นนั้น ก็ทรงขว้างจักรของพระองค์ออกไปกำจัด จักรของพระอินทร์ได้แล่นออกไปทำลายจักรของพญาชมพูบดีให้พ่ายแล้ว และกระชากพระบาทพญาชมพูบดีให้ตกจากพระแท่นที่ประทับและลากไปตามพื้นถึง ๑๒ วา ทั้งกลับกลายเป็นเปลวไฟเผาปราสาทลุกลามทั่วไปในพระราชนิเวศน์
บรรดาเสวกามาตย์ราชบริพารพากันตกตะลึง ด้วยกลัวไฟวิ่งวุ่นกระจัดกระจาย แม้พญาชมพูบดีก็ยอมพ่ายแพ้แก่ราชทูต รับจะทำตามประสงค์ทุกประการ ต่อนั้นพระอินทร์ก็เรียกจักรของพระองค์กลับคืน ทันใดนั้นเปลวเพลิงที่ลุกลามไหม้ปราสาทก็ดับลงทันที ไม่มีสิ่งใดเสียหาย ทุกสิ่งคงตั้งอยู่เป็นปกติ พญาชมพูบดีขอผัดสัก ๑ เดือนก่อนจึงจะไป แต่ท้าวสักกะไม่ยินยอม เพียงแต่ผ่อนให้เตรียมตัวได้ ๓ วัน และก่อนที่จะเสด็จไปได้ทรงสำทับว่า ถ้าพญาชมพูบดีบิดพริ้วไม่ไปตามกำหนด ต้องให้มาตามก็จะเผาเมืองเสียให้ราบเป็นหน้ากลอง แล้วก็เสด็จกลับไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ

พระผู้มีพระภาคได้ทรงนิรมิตรพระเวฬุวันวิหาร เป็นพระราชนิเวศน์พร้อมปราสาทกำแพงแก้ว ๗ ชั้น วิจิตรพิศดารเพียบพร้อมด้วยตลาดบก ตลาดน้ำ งดงามไม่มีนครใดเสมอ เพื่อต้อนรับพญาชมพูบดีผู้มัวเมาในราชสมบัติกับทรงให้พระอัครสาวกและพระ มหาสาวกนิรมิตรกายเป็นเสนาบดีผู้ใหญ่เข้าเฝ้าประจำอยู่ในตำแหน่ง ให้พญากาฬนาคราช และนางวิมาลามเหสีมาจัดตลาดน้ำ ให้ท้าวสักกะเทวราชพร้อมด้วยนางสุธรรมา นางสุจิตรา นางสุนันทา นางสุชาดา และพญาครุฑ มาจัดตลาดเพรชรนิลจินดา ตลาดทอง ตลาดเงิน ตลาดผ้าสรรพาภรณ์ ตลาดอาหาร ตลาดลูกไม้ ตลาดดอกไม้นานาประการงดงามเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นที่เจริญตาเจริญใจของทุกคนที่ได้เห็น หาสถานที่ใดงามเสมอเหมือนมิได้

ครั้นถึงวันกำหนดนัดหมาย พญาชมพูบดีก็เสด็จขึ้นช้างพระที่นั่งพร้อมด้วยจตุรงคเสนายกพลมาโดยลำดับ ทั้งตั้งพระทัยว่า ถ้าเห็นว่ามีกำลังพอจะบีบบังคับพระเจ้าราชาธิราชได้ ก็จะจัดการเอาเป็นเมืองขึ้นทันที

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนิรมิตรพระวรกายเป็นพระเจ้าราชาธิราช ทรงเครื่องต้นสำหรับพระมหากษัตริย์อันวิจิตรงดงาม ขึ้นประทับบนรัตนบัลลังก์เสด็จประทับอยู่ในท่ามกลางมหาอำมาตย์ราชเสนาบดี ณ ท้องพระโรงรัตนมหาสมาคม มีพระบัญชาให้มาฆสามเณรไปย่นทางเดินอันมีระยะยาวถึง ๖o โยชน์ ที่พญาชมพูบดีเสด็จมาให้สั้นเข้า เพื่อให้พลันถึงในเวลานี้
มาฆสามเณรรับพระพุทธบัญชาแล้วก็ออกไปนอกพระวิหาร ย่นมรรคาให้พญาชมพูบดีพร้อมด้วยพระยา ๑o๑ กับจตุรงคเสนา เดินทางมาถึงชานพระนครที่นิรมิตรแต่เช้า ครั้นแล้วจึงแปลงเพศเป็นราชทูตเข้าไปหาพญาชมพูบดีร้องเชิญว่า บัดนี้พระองค์เสด็จมาถึงพระนครแล้ว ควรจะเสด็จลงจากคอช้างพระที่นั่ง แล้วเสด็จดำเนินเข้าพระนครด้วยพระบาท

เมื่อพญาชมพูบดีขัดขืนก็แสดงอานุภาพฉุดช้างพระที่นั่งให้ล้มลง พญาชมพูบดีเกรงเดชานุภาพ ก็จำใจปฏิบัติตามโดยเสด็จดำเนินตามมาฆสามเณรเข้าพระนคร ขณะที่เสด็จเข้าพระนคร พอทอดพระเนตรเห็นท้าวจตุโลกบาลคุมทหารพร้อมด้วยศัตราวุธ รักษาพระนครก็เกรงขามพระทัย ครั้นเสด็จดำเนินเข้าไปผ่านตลาดทั้งหลาย ทอดพระเนตรเห็นสรรพวัตถุนานาประการก็ตลึงแลด้วยความพอพระทัย เห็นแม่ค้าทั้งหลายอันมีรูปร่างงาม ทั้งวิจิตรด้วยสรรพาภรณ์ที่ตกแต่ง ทั้งวาจาปราศรัยร้องเชิญก็ไพเราะ ทำให้เพลิดเพลินมาฆสามเณรต้องคอยเตือนให้รีบเสด็จทุกระยะ จนบรรลุถึงที่ประทับของพระพุทธองค์ ทรงนิรมิตรรูปพระโฉมงามดุจท้าวมหาพรหม ประกอบด้วยพระรัศมีหกประการ ประทับอยู่บนรัตนบัลลังก์ ในท่ามกลางมุขอำมาตย์ราชเสนาบดี พร้อมพหลโยธีเฝ้าอยู่ในหน้าที่ มือถือศัตราวุธอยู่พร้อมสรรพก็เกรงกลัวแทบว่าชีวิตจะออกจากร่างทรุดพระองค์ ลงนั่ง แม้อย่างนั้นแล้วก็ไม่ยอมถวายบังคม ด้วยอำนาจมานะทิฏฐิอันแรงกล้า

เมื่อพระบรมศาสดาทรงให้โอกาสท้าวเธอแสดงฤทธิ์เดชบรรดามี พญาชมพูบดีก็แสดงจักรแก้ววิษสรและฉลองพระบาทแก้วอันเป็นอาวุธวิเศษคู่พระ กรออกประทุษร้ายพระผู้มีพระภาคเป็นวาระสุดท้าย โดยหวังจะได้ชัยชนะ พระผู้มีพระภาคทรงนิรมิตรจักรเพชรทำลายล้างอาวุธวิเศษให้ปราชัย ให้พญาชมพูบดีสลดใจยอมเกรงพระบารมี ต่อนั้นพระผู้มีพระภาคก็ตรัสธรรมเทศนาชำระอกุศลจิตของพญาชมพูบดีให้ผ่องใส ด้วยอนุปุพพิกถาให้พญาชมพูบดีมีจิตศรัทธาในการกุศลถึงกับยอมมอบกายถวายชีวิต ตนในพระศาสนาโดยขอบรรพชาอุปสมบท จึงสมเด็จพระสุคตอนาวรญาณ ก็ทรงคลายอิทธาภิสังขาร บันดาลพระนครนิรมิตรให้กลับคืนเป็นพระเวฬุวันวิหาร พระองค์ก็กลายเพศจากพระเจ้าราชาธิราชเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บรรดาเหล่ามหาอำมาตย์ราชเสนาบดีก็กลายเพศเป็นพระสาวกสงฆ์ แวดล้อมองค์พระบรมศาสนา เหล่าเทพเจ้าตลอดครุฑนาคาก็พากันกลับคืนทิพยสถาน ต่อนั้นพระศาสดาจารย์ก็ทรงประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาให้พญาชมพูบดีอุปสมบท เป็นพระภิกษุสงฆ์ ทรงจตุปาริสุทธิศีลในพระพุทธศาสนา

#หลวงปู่ไดโนเสาร์ท่านว่า

ปางนี้โปรดเศรษฐี เหมาะสำหรับการเข้าหาเจ้านาย ขุนนาง ให้ท่านรักใคร่เมตตาเอ็นดู

ป.ล.งดขอเพราะทำไว้แลกข้าว #ต่าต่อต่าสอบต่อสอบ
หนาวนี้จะไปอินเดียหลายๆวัน หาข้าวเลี้ยงพระเณร นะจ๊ะ

พี่น้องทางร้อยเอ็ด สารคาม กาฬสินธุ์เตรียมข้าวไว้เด้อ ออกพรรษาสิเอาพระไปหาแลกข้าวววววว

รูปภาพ: 71779019_2531455640280140_2576028024436686848_n.jpg
รูปภาพ: 72173409_2531456003613437_6341409295740960768_n.jpg
รูปภาพ: 72942448_2531455420280162_8245257024045056000_n.jpg
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ได้นำแบบเหรียญพญาเต่าเรือน รุ่นเจริญลาภ ไปถวายให้หลวงพ่อเจริญ ฐานยุตโต ท่านดู ท่านกล่าวว่าดีสารพัดดีไปหมดทุกทางคบทุกด้าน ให้ได้หมดเอาโหลดคักแล้ว คาถาเต่าเรือน คาถาเมตตามหานิยมกะมาคบหมด
#เปิดให้บูชา เหรียญพญาเต่าเรือน รุ่นเจริญลาภ เด่นด้านโชคลาภ เมตตามหานิยม ค้าขายร่ำรวย เป็นเลิศ ด้านทางคงกระพันกะมี มหาอุด แคล้วคลาดปลอดภัยถือว่าครบทุกด้าน กันคุณไสยและสิ่งชั่วร้ายไม่ให้มาทำอันตรายได้ อีกทั้งพระอรหันต์ที่มีบารมีทางด้านโชคลาภ ไม่ว่าท่านจะไปสู่ที่แห่งใด พระสิวลีอิทธิคุณทางมหาสิทธิโชค มหาลาภ บูชาเพื่อการเงินไหลมาเทมา พร้อมรับความร่ำรวย มั่งคั่ง ที่จะเข้ามาอย่างรวดเร็วและพระคาถาอีกหลายบทที่ได้นำมาจารใส่ในเหรีญพญาเต่าเรือนรุ่นเจริญลาภรุ่นนี้
ปัจจัยในการบูชาทั้งหมดเพื่อสมทบทุนในการทอดจุลกฐินสามัคคีสร้างศาลาการเปรียญวัดป่าคำสว่าง ต.วังตามัว อ.เมือง จ.นครพนม
รายการจัดสร้าง
#๑ชุดทองคำ(สร้างตามจอง)
แถม เหรียญเนื้อเงินหน้ากากทองคำ ๑เหรียญ
แถม เนื้อทองแดงร่มมันปู ๓๐เหรียญ สร้างไม่เกิน ๙ ชุด ๖๐,๐๐๐บาท สอบถาม
#๒เนื้อเงินหน้ากากทองคำ ๑ เหรียญ
แถม เนื้อทองเหลือง ๑๐ เหรียญ สร้างไม่เกิน ๑๙ ชุดๆละ ๕,๐๐๐บาท
#๓เนื้อเงินลงยาแดง สร้างไม่เกิน ๑๙ เหรียญ ๒,๕๐๐บาท
#๔เนื้อเงิน สร้างไม่เกิน ๕๗ เหรียญ ๑,๘๐๐บาท
#๕ชุดกรรมการจุลกฐินสร้างไม่เกิน ๒๙๙ ชุดๆละ๑,๐๐๐บาท
เนื้ออัลปาก้าหน้ากากทองแดง ๑เหรียญ
เนื้อทองเหลืองหน้ากากทองแดง ๑ เหรียญ
เนื้อทองแดงหรน้ากากทองเหลือง ๑เหรียญ
#๖เนื้อทองแดงรมมันปู สร้าง ๙๙๙ เหรียญ ๒๐๐บาท
#๗เนืองทองเหลือง สร้าง ๙๙๙ เหรียญ ๑๐๐บาท
เปิดจองตั้งแต่วันนี้ถึง๕ตุลาคม ๒๕๖๐ รับวัตถุมงคล
วันอาทิตย์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
#พิธีพุทธาเสกผึ้นพันน้ำมันหมื่นโดยหลวงพ่อเจริญ ฐานยุตโต วัดโนนสว่าง ในวันออกพรรษา
ซำระปัจจัยก่อนวันที่๕ตุลาคม ๒๕๖๐
ท่านสามารถได้ที่วัดป่าคำสว่างได้ทุกวัน หรือทำบุญได้ที่
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนน หมากแข้ง ชื่อบัญชี พระภูวดล สุธัมโม หมายเลขบัญชี ๔๕๐-๐๒๒-๕๐๑๓ ออมทรัพย์
หากมีการเปลียนแปลงระยะเวลาจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ
ติดต่อสอบถามได้ที่ ๐๘๗ ๙๕๔ ๒๓๑๓ พระภูวดล สุธัมโม
ID boyxz555 Faceebookพระภูวดล สุธัมโม
ค่าจัดส่ง๕๐บาท
รูปภาพ: 20954029_707910412747045_6942108472122919282_n.jpg
รูปภาพ: 21766336_707910459413707_7508888055250422010_n.jpg
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
พ.ค.63
พระพิมพ์ดินเผา...เหลือจากลงไหลงรักปัดทอง.
ร่วมบุญ องค์ล่ะ 199 บาท. อธิฐานจิต
โดยหลวงพ่อเจริญ ฐานยุตฺโต
สร้างสถานที่ครอบพระบาทบัวเงิน. มีไม่ถึง 200 องค์ 
ติดต่อเช่าจอง :  ตำนานลายพิณ สายเวทย์ ศิลป์สมสร้าง
รูปภาพ: 96692770_3251678578198894_1628790128518365184_n.jpg
รูปภาพ: 96420085_3251678691532216_8967641072641507328_n.jpg
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้