ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : พระวัดอื่นขอจัดสร้าง ทั้งปลุกเสก และที่ไม่ใช่วัดสาขาจัดสร้าง
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
กล่าวถึง พระผงว่านนาคปรก ศิลปะลพบุรี. ที่ ลูกศิษย์สร้างถวาย ไว้แจกทาน ในงานอายุวัฒนะมงคล. หลวงพ่อเจริญ. ฐานยุตโต. 62. ซึ่งบุคคลที่มาร่วมงานพุทธาภิเษก ตอนเช้าจะได้รับวัตถุมงคล สิ่งนี้ อย่ามองข้ามนะครับ. หลังนาคปรกองค์นี้ มีคาถา ที่ขึ้นชื่อได้ว่า. ถ้าหลวงพ่อจะจารพระเครื่อง / พระบูชา หรือแม้กระทั่ง เจิมร้านค้าร้านขาย และ บ้านเรือน. หลวงพ่อจะใช่คาถาตัวนี้. นั้นคือ คาถาพระเจ้า ๔. พระองค์. ซึ่งบทคาถานี้ จะแตกแขนงออก หลายคาถา อย่างเช่น. แฮงถามหากาถามข่าว , มหาอุต, กันผี,ค้าขายหงายมือ, เป็นต้น. คำหลวงพ่อว่า “ซุมคาถาหน่อยๆ ก้อมๆ. นี้ล่ะมันเข็ดมันคม “. มีคาถาตัวนี้ กะส่ำมีหลวงพ่ออยู่นำ. แลเจ้าเอ่ย.....

ป.ล.เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน การคิด....
#ข้อมูลจากครูแบงค์

พระนาคปรก #ที่ระลึกงานบุญอายุวัฒนมงคล ๕๙ ปี
#หลวงพ่อเจริญ ฐานยุตฺโต วัดโนนสว่าง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
................................................
#มวลสาร
#อิฐกำแพงอุโบสถ หลวงปู่ใหญ่ วัดบ้านหนองกก
#อิฐเจดีย์เก่า วัดพระธาตุบังพวน
#อิฐมวลสารเก่า หลวงปู่หนูจันทร์ กันตสีโร วัดโนนถั่วดิน
#ขี้สูตรดินเพียง
#อิฐพระปรางค์ วัดไชยวัฒนาราม
#อิฐพระธาตุ วัดไตรตรึง
#อิฐพระปรางค์ วัดพระราม
#อิฐพระเจดีย์ วัดราชบูรณะ
#อิฐเจดีย์ วัดธมมิกราช
#อิฐพระเจดีย์ วัดมงคลบพิตร
#อิฐพระเจดีย์ วัดใหญ่ชัยมงคล
#อิฐพระปรางค์ วัดมหาธาตุ
#พิมพ์พระสมัยคุตตะ พระเจ้ามิลิล
#พระสมเด็จ วัดระฆัง
#อิฐสถูปกุฏิพระโมคัลลานะ (ประเทศอินเดีย)
#อิฐกู่พระโกนา
#อิฐกู่คันธนาม
(ข้อมูลจาก ช.ธนวัตร)
(ภาพจากพี่นกอุดร)
รูปภาพ: นาคปรก4.jpg
รูปภาพ: นาคปรก3.jpg
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ปรดพญาชมพูบดี หรือ พระปางทรงเครื่อง  ออกพรรษา 13 ตุลาคม 62
พระพุทธรูปปางนี้ ของเดิมอยู่ในพระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิตามปกติ พระหัตถ์ซ้ายหงายวางบนพระเพลา พระหัตถ์ขวาคว่ำวางบนพระชานุ แบบมารวิชัย ประทับนั่งในซุ้มเรือนแก้วมหานีระพาน ต่างแต่ทรงเครื่องต้นอย่างพระมหากษัตริย์
ตามตำนาน #มหาชมพูบดีสูตร #ชมพูบดีวัตถุ
ในปฐมโพธิกาล มีพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่ง ทรงพระนามว่า พระเจ้าชมพูบดี พระมเหสีทรงพระนามว่า พระนางกาญจนาเทวี ครองเมืองปัญจาลนคร พระองค์เป็นกษัตริย์ที่มีบุญญาธิการมาก ด้วยพระองค์ทรงอาวุธวิเศษเป็นอำนาจเหนือกษัตริย์น้อยใหญ่ทั้งหลาย ถึง ๓ อย่าง คือ ศรวิเศษ เรียกว่า “วิษสร” ฉลองพระบาทแก้วและจักรแก้ว มีกษัตริย์ในนครต่าง ๆ ยอมถวายดอกไม้เงินดอกไม้ทองเป็นเมืองขึ้นมาก ยังไม่มีกษัตริย์พระนครใด ใกล้เคียงจะหาญเข้ามาต่อต้านได้ พระองค์ปรารถนาความยิ่งใหญ่ไม่ทรงรู้จักพอเช่นเดียวกับคนสามัญทั่วไป เมื่อทรงเห็นกษัตริย์นครใดมีราชสมบัติมากมีฤทธิ์น้อย ก็ทรงใช้วิษสรไปร้อยพระกรรณเอามาหมอบกราบแทบพระบาทให้เป็นเมืองขึ้น

วันหนึ่งเป็นวันพระจันทร์เพ็ญ พญาชมพูบดีทรงทอดพระเนตรเห็นดวงจันทร์งามสว่างอยู่ท่ามกลางหมู่ดาวในท้องฟ้า ก็ทรงเทียบพระองค์ว่า พระองค์ก็ควรจะมีเดชานุภาพล่วงกษัตริย์ทั้งหมดในชมพูทวีป เหมือนพระจันทร์มีรัศมีล่วงดาวทั้งหลายฉะนั้น ทรงเบิกบานพระทัยด้วยความหวังแน่ในพระทัยเป็นอันมาก จึงทรงฉลองพระบาทแก้วเหาะไปในอากาศ ทอดพระเนตรดูหัวเมืองทั้งหลายในชมพูทวีป ครั้นเสด็จมาถึงพระนครราชคฤห์ ทรงเห็นยอดปราสาทสูงสล้างงามยิ่งนัก ก็ทรงจินตนาการว่า ปราสาทของใครหนอ งามยิ่งกว่าปราสาทของเรา ก็ทรงพระพิโรธด้วยความริษยา จึงได้เสด็จลงมายกพระบาทขึ้นกระทืบเพื่อจะให้หักทลายลง แต่ด้วยอานุภาพของพระพุทธเจ้าคุ้มครองรักษา ในฐานะที่พระเจ้าพิมพิสารเป็นพระอริยสาวก เป็นผู้เข้าถึงพระรัตนตรัยอย่างใกล้ชิด ยอดปราสาทของพระองค์ก็ไม่รู้สึกกระเทือน ดูประหนึ่งว่าเป็นเหล็กกล้า สามารถต่อต้านการกระทบรุนแรงได้ทุกประการ

พญาชมพูบดีทรงกระทืบเท่าใด ๆ ยอดปราสาทก็มิได้หวั่นไหว และในขณะเดียวกันพระบาทของพญาชมพูบดีกลับแตก พระโลหิตไหลออกโทรมพระบาท พญาชมพูบดีเจ็บพระบาทยิ่ง ทรงพิโรธชักพระแสงขรรค์ออกฟันจนสุดพระกำลัง ยอดปราสาทก็หาได้หวั่นไหวแต่ประการใดไม่ แต่พระแสงขรรค์กลับบิดงอไม่ยอมต่อต้าน พญาชมพูบดีทรงเสียพระทัยและกลับทวีความโกรธขึ้นเป็นอันมาก รีบเสด็จกลับโดยทรงพระดำริจะใช้วิษสรมาร้อยพระกรรณเจ้าของปราสาทนี้ไป ครั้นเสด็จมาถึงพระนครแล้วก็ทรงใช้วิษสรให้ไปเอากษัตริย์ในนครราชคฤห์มาโดยเร็ววิษสรจากแล่งแล่นออกไปในอากาศโดยเร็ว ส่งเสียงร้องกัมปนาทเป็นที่หวั่นหวาดของคนและสัตว์ที่ได้ยินทั่วกัน พระเจ้าพิมพิสารได้ทรงสดับเสียงก็สะดุ้งพระทัยกลัว รีบเสด็จออกจากปราสาทไปเฝ้าพระบรมศาสดาที่พระเวฬุวันวิหารแต่เช้าตรู่ เพื่อขอประทานความคุ้มครอง

เมื่อวิษสรมาถึงปราสาทก็เข้าค้นคว้าหาพระเจ้าพิมพิสาร ครั้นไม่พบก็ทำลายกำภูฉัตร์กระจัดกระจายแล้วก็ติดตามออกไปยังพระเวฬุวัน วิหารแผดเสียงสะเทือนสะท้านน่าสะพึงกลัวอย่างยิ่ง ครั้นพระผู้มีพระภาคเห็นวิษสรเข้ามารุกรานเช่นนั้น ก็ทรงนิรมิตรพุทธจักร แล้วส่งให้ออกไปขับไล่ พุทธจักรมีอานุภาพยิ่งกว่า แล่นออกไปไล่ทุบวิษสรให้สิ้นฤทธิ์แล้วก็กลับคืน เมื่อวิษสรพ่ายแพ้พุทธจักรแล้วก็รีบหนีคืนเข้าแล่งศรพญาชมพูบดี

ครั้นพญาชมพูบดีเห็นวิษสรพ่ายแพ้มาเช่นนั้น ก็โทมนัส ถอดฉลองพระบาทแก้วออกทั้งคู่ สั่งให้ออกไปมัดพระเจ้าพิมพิสารเอาตัวมาทันทีฉลองพระบาทแก้วทั้งคู่ ได้กลายเป็นพญาวาสุกรีแผ่พังพานเลื้อยแล่นไปโดยนภากาศร้องส่งเสียงดังสนั่น เหมือนฟ้าร้อง ครั้นถึงเมืองราชคฤห์มหานครแล้ว ก็ตรงเข้าค้นคว้าหาพระเจ้าพิมพิสาร เมื่อไม่พบก็พากันทำลายราชบัลลังก์เสียย่อยยับแล้วก็แล่นออกจากปราสาทติดตาม พระเจ้าพิมพิสารไปยังพระเวฬุวันวิหาร

ครั้นพระผู้มีพระภาคทรงเห็นนาคราชของพญาชมพูบดี ติดตามมารุกรานถึงพระเวฬุวันเช่นนั้น ก็ทรงนิรมิตรพญาครุฑให้โบกบินออกไปขับไล่นาคราชทั้งคู่ให้กลับคืนไปยังปัญจา ลนคร เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงขับไล่วิษสรและนาคราชให้หนีไปแล้ว ก็ทรงพิจารณาดูอุปนิสัยของพญาชมพูบดีทรงเห็นว่าท้าวเธอมีอุปนิสัยสูง ควรจะบรรลุพระอริยผลชั้นสูงได้แล้ว จึงตรัสเรียกท้าวสักกะเทวราชให้ลงมาเฝ้า แล้วทรงแจ้งพระประสงค์จะทรมานพญาชมพูบดีผู้มีพระทัยหลงใหลใฝ่ฝันอยู่แต่ใน ราชสมบัติของพระมหากษัตริย์ โดยพระองค์จะนิรมิตรพระองค์เป็นพระเจ้าราชาธิราช ให้พระสงฆ์เป็นเสวกามาตย์ราชบริพาร ให้พระเวฬุวันวิหารกลายเป็นพระราชนิเวศสถานไปชั่วขณะหนึ่ง ขอให้ท้าวสักกะเทวราชเป็นราชทูตไปเอาตัวพญาชมพูบดีมาเฝ้ายังพระเวฬุวันวิหาร

ครั้นท้าวสักกะเทวราชทราบพระพุทธประสงค์แล้วก็จำแลงเพศเป็นราชทูตที่สง่างาม ด้วยอาภรณ์งามวิจิตร สูงด้วยค่ามากยิ่งกว่าเครื่องอาภรณ์ของพญาชมพูบดี แล้วเสด็จเข้าไปยืนปรากฏพระกายที่ปราสาทหน้าพระพักตร์พญาชมพูบดี ในท่ามกลางอำมาตย์ราชบริพารที่เฝ้าแหนกันอยู่พร้อมพรั่งแล้วทรงเปล่ง สุรเสียงร้องทูลว่า ดูก่อนพญาชมพูบดี บัดนี้พระเจ้าราชาธิราชเจ้านายของข้าพเจ้ามีพระบัญชาให้ข้าพเจ้าเชิญตัวท่าน ไปในวันนี้

พญาชมพูบดีทรงพระพิโรธด้วยเห็นราชทูตเจรจาไม่เคารพนบนอบก็ร้องตวาด แล้วทรงขว้างจักรแก้วให้ไปประหารชีวิตทันที เมื่อท้าวสักกะเห็นจักรแก้วของพญาชมพูบดีส่งเสียงทำอำนาจดังลั่นมาเช่นนั้น ก็ทรงขว้างจักรของพระองค์ออกไปกำจัด จักรของพระอินทร์ได้แล่นออกไปทำลายจักรของพญาชมพูบดีให้พ่ายแล้ว และกระชากพระบาทพญาชมพูบดีให้ตกจากพระแท่นที่ประทับและลากไปตามพื้นถึง ๑๒ วา ทั้งกลับกลายเป็นเปลวไฟเผาปราสาทลุกลามทั่วไปในพระราชนิเวศน์
บรรดาเสวกามาตย์ราชบริพารพากันตกตะลึง ด้วยกลัวไฟวิ่งวุ่นกระจัดกระจาย แม้พญาชมพูบดีก็ยอมพ่ายแพ้แก่ราชทูต รับจะทำตามประสงค์ทุกประการ ต่อนั้นพระอินทร์ก็เรียกจักรของพระองค์กลับคืน ทันใดนั้นเปลวเพลิงที่ลุกลามไหม้ปราสาทก็ดับลงทันที ไม่มีสิ่งใดเสียหาย ทุกสิ่งคงตั้งอยู่เป็นปกติ พญาชมพูบดีขอผัดสัก ๑ เดือนก่อนจึงจะไป แต่ท้าวสักกะไม่ยินยอม เพียงแต่ผ่อนให้เตรียมตัวได้ ๓ วัน และก่อนที่จะเสด็จไปได้ทรงสำทับว่า ถ้าพญาชมพูบดีบิดพริ้วไม่ไปตามกำหนด ต้องให้มาตามก็จะเผาเมืองเสียให้ราบเป็นหน้ากลอง แล้วก็เสด็จกลับไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ

พระผู้มีพระภาคได้ทรงนิรมิตรพระเวฬุวันวิหาร เป็นพระราชนิเวศน์พร้อมปราสาทกำแพงแก้ว ๗ ชั้น วิจิตรพิศดารเพียบพร้อมด้วยตลาดบก ตลาดน้ำ งดงามไม่มีนครใดเสมอ เพื่อต้อนรับพญาชมพูบดีผู้มัวเมาในราชสมบัติกับทรงให้พระอัครสาวกและพระ มหาสาวกนิรมิตรกายเป็นเสนาบดีผู้ใหญ่เข้าเฝ้าประจำอยู่ในตำแหน่ง ให้พญากาฬนาคราช และนางวิมาลามเหสีมาจัดตลาดน้ำ ให้ท้าวสักกะเทวราชพร้อมด้วยนางสุธรรมา นางสุจิตรา นางสุนันทา นางสุชาดา และพญาครุฑ มาจัดตลาดเพรชรนิลจินดา ตลาดทอง ตลาดเงิน ตลาดผ้าสรรพาภรณ์ ตลาดอาหาร ตลาดลูกไม้ ตลาดดอกไม้นานาประการงดงามเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นที่เจริญตาเจริญใจของทุกคนที่ได้เห็น หาสถานที่ใดงามเสมอเหมือนมิได้

ครั้นถึงวันกำหนดนัดหมาย พญาชมพูบดีก็เสด็จขึ้นช้างพระที่นั่งพร้อมด้วยจตุรงคเสนายกพลมาโดยลำดับ ทั้งตั้งพระทัยว่า ถ้าเห็นว่ามีกำลังพอจะบีบบังคับพระเจ้าราชาธิราชได้ ก็จะจัดการเอาเป็นเมืองขึ้นทันที

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนิรมิตรพระวรกายเป็นพระเจ้าราชาธิราช ทรงเครื่องต้นสำหรับพระมหากษัตริย์อันวิจิตรงดงาม ขึ้นประทับบนรัตนบัลลังก์เสด็จประทับอยู่ในท่ามกลางมหาอำมาตย์ราชเสนาบดี ณ ท้องพระโรงรัตนมหาสมาคม มีพระบัญชาให้มาฆสามเณรไปย่นทางเดินอันมีระยะยาวถึง ๖o โยชน์ ที่พญาชมพูบดีเสด็จมาให้สั้นเข้า เพื่อให้พลันถึงในเวลานี้
มาฆสามเณรรับพระพุทธบัญชาแล้วก็ออกไปนอกพระวิหาร ย่นมรรคาให้พญาชมพูบดีพร้อมด้วยพระยา ๑o๑ กับจตุรงคเสนา เดินทางมาถึงชานพระนครที่นิรมิตรแต่เช้า ครั้นแล้วจึงแปลงเพศเป็นราชทูตเข้าไปหาพญาชมพูบดีร้องเชิญว่า บัดนี้พระองค์เสด็จมาถึงพระนครแล้ว ควรจะเสด็จลงจากคอช้างพระที่นั่ง แล้วเสด็จดำเนินเข้าพระนครด้วยพระบาท

เมื่อพญาชมพูบดีขัดขืนก็แสดงอานุภาพฉุดช้างพระที่นั่งให้ล้มลง พญาชมพูบดีเกรงเดชานุภาพ ก็จำใจปฏิบัติตามโดยเสด็จดำเนินตามมาฆสามเณรเข้าพระนคร ขณะที่เสด็จเข้าพระนคร พอทอดพระเนตรเห็นท้าวจตุโลกบาลคุมทหารพร้อมด้วยศัตราวุธ รักษาพระนครก็เกรงขามพระทัย ครั้นเสด็จดำเนินเข้าไปผ่านตลาดทั้งหลาย ทอดพระเนตรเห็นสรรพวัตถุนานาประการก็ตลึงแลด้วยความพอพระทัย เห็นแม่ค้าทั้งหลายอันมีรูปร่างงาม ทั้งวิจิตรด้วยสรรพาภรณ์ที่ตกแต่ง ทั้งวาจาปราศรัยร้องเชิญก็ไพเราะ ทำให้เพลิดเพลินมาฆสามเณรต้องคอยเตือนให้รีบเสด็จทุกระยะ จนบรรลุถึงที่ประทับของพระพุทธองค์ ทรงนิรมิตรรูปพระโฉมงามดุจท้าวมหาพรหม ประกอบด้วยพระรัศมีหกประการ ประทับอยู่บนรัตนบัลลังก์ ในท่ามกลางมุขอำมาตย์ราชเสนาบดี พร้อมพหลโยธีเฝ้าอยู่ในหน้าที่ มือถือศัตราวุธอยู่พร้อมสรรพก็เกรงกลัวแทบว่าชีวิตจะออกจากร่างทรุดพระองค์ ลงนั่ง แม้อย่างนั้นแล้วก็ไม่ยอมถวายบังคม ด้วยอำนาจมานะทิฏฐิอันแรงกล้า

เมื่อพระบรมศาสดาทรงให้โอกาสท้าวเธอแสดงฤทธิ์เดชบรรดามี พญาชมพูบดีก็แสดงจักรแก้ววิษสรและฉลองพระบาทแก้วอันเป็นอาวุธวิเศษคู่พระ กรออกประทุษร้ายพระผู้มีพระภาคเป็นวาระสุดท้าย โดยหวังจะได้ชัยชนะ พระผู้มีพระภาคทรงนิรมิตรจักรเพชรทำลายล้างอาวุธวิเศษให้ปราชัย ให้พญาชมพูบดีสลดใจยอมเกรงพระบารมี ต่อนั้นพระผู้มีพระภาคก็ตรัสธรรมเทศนาชำระอกุศลจิตของพญาชมพูบดีให้ผ่องใส ด้วยอนุปุพพิกถาให้พญาชมพูบดีมีจิตศรัทธาในการกุศลถึงกับยอมมอบกายถวายชีวิต ตนในพระศาสนาโดยขอบรรพชาอุปสมบท จึงสมเด็จพระสุคตอนาวรญาณ ก็ทรงคลายอิทธาภิสังขาร บันดาลพระนครนิรมิตรให้กลับคืนเป็นพระเวฬุวันวิหาร พระองค์ก็กลายเพศจากพระเจ้าราชาธิราชเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บรรดาเหล่ามหาอำมาตย์ราชเสนาบดีก็กลายเพศเป็นพระสาวกสงฆ์ แวดล้อมองค์พระบรมศาสนา เหล่าเทพเจ้าตลอดครุฑนาคาก็พากันกลับคืนทิพยสถาน ต่อนั้นพระศาสดาจารย์ก็ทรงประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาให้พญาชมพูบดีอุปสมบท เป็นพระภิกษุสงฆ์ ทรงจตุปาริสุทธิศีลในพระพุทธศาสนา

#หลวงปู่ไดโนเสาร์ท่านว่า

ปางนี้โปรดเศรษฐี เหมาะสำหรับการเข้าหาเจ้านาย ขุนนาง ให้ท่านรักใคร่เมตตาเอ็นดู

ป.ล.งดขอเพราะทำไว้แลกข้าว #ต่าต่อต่าสอบต่อสอบ
หนาวนี้จะไปอินเดียหลายๆวัน หาข้าวเลี้ยงพระเณร นะจ๊ะ

พี่น้องทางร้อยเอ็ด สารคาม กาฬสินธุ์เตรียมข้าวไว้เด้อ ออกพรรษาสิเอาพระไปหาแลกข้าวววววว

รูปภาพ: 71779019_2531455640280140_2576028024436686848_n.jpg
รูปภาพ: 72173409_2531456003613437_6341409295740960768_n.jpg
รูปภาพ: 72942448_2531455420280162_8245257024045056000_n.jpg
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ได้นำแบบเหรียญพญาเต่าเรือน รุ่นเจริญลาภ ไปถวายให้หลวงพ่อเจริญ ฐานยุตโต ท่านดู ท่านกล่าวว่าดีสารพัดดีไปหมดทุกทางคบทุกด้าน ให้ได้หมดเอาโหลดคักแล้ว คาถาเต่าเรือน คาถาเมตตามหานิยมกะมาคบหมด
#เปิดให้บูชา เหรียญพญาเต่าเรือน รุ่นเจริญลาภ เด่นด้านโชคลาภ เมตตามหานิยม ค้าขายร่ำรวย เป็นเลิศ ด้านทางคงกระพันกะมี มหาอุด แคล้วคลาดปลอดภัยถือว่าครบทุกด้าน กันคุณไสยและสิ่งชั่วร้ายไม่ให้มาทำอันตรายได้ อีกทั้งพระอรหันต์ที่มีบารมีทางด้านโชคลาภ ไม่ว่าท่านจะไปสู่ที่แห่งใด พระสิวลีอิทธิคุณทางมหาสิทธิโชค มหาลาภ บูชาเพื่อการเงินไหลมาเทมา พร้อมรับความร่ำรวย มั่งคั่ง ที่จะเข้ามาอย่างรวดเร็วและพระคาถาอีกหลายบทที่ได้นำมาจารใส่ในเหรีญพญาเต่าเรือนรุ่นเจริญลาภรุ่นนี้
ปัจจัยในการบูชาทั้งหมดเพื่อสมทบทุนในการทอดจุลกฐินสามัคคีสร้างศาลาการเปรียญวัดป่าคำสว่าง ต.วังตามัว อ.เมือง จ.นครพนม
รายการจัดสร้าง
#๑ชุดทองคำ(สร้างตามจอง)
แถม เหรียญเนื้อเงินหน้ากากทองคำ ๑เหรียญ
แถม เนื้อทองแดงร่มมันปู ๓๐เหรียญ สร้างไม่เกิน ๙ ชุด ๖๐,๐๐๐บาท สอบถาม
#๒เนื้อเงินหน้ากากทองคำ ๑ เหรียญ
แถม เนื้อทองเหลือง ๑๐ เหรียญ สร้างไม่เกิน ๑๙ ชุดๆละ ๕,๐๐๐บาท
#๓เนื้อเงินลงยาแดง สร้างไม่เกิน ๑๙ เหรียญ ๒,๕๐๐บาท
#๔เนื้อเงิน สร้างไม่เกิน ๕๗ เหรียญ ๑,๘๐๐บาท
#๕ชุดกรรมการจุลกฐินสร้างไม่เกิน ๒๙๙ ชุดๆละ๑,๐๐๐บาท
เนื้ออัลปาก้าหน้ากากทองแดง ๑เหรียญ
เนื้อทองเหลืองหน้ากากทองแดง ๑ เหรียญ
เนื้อทองแดงหรน้ากากทองเหลือง ๑เหรียญ
#๖เนื้อทองแดงรมมันปู สร้าง ๙๙๙ เหรียญ ๒๐๐บาท
#๗เนืองทองเหลือง สร้าง ๙๙๙ เหรียญ ๑๐๐บาท
เปิดจองตั้งแต่วันนี้ถึง๕ตุลาคม ๒๕๖๐ รับวัตถุมงคล
วันอาทิตย์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
#พิธีพุทธาเสกผึ้นพันน้ำมันหมื่นโดยหลวงพ่อเจริญ ฐานยุตโต วัดโนนสว่าง ในวันออกพรรษา
ซำระปัจจัยก่อนวันที่๕ตุลาคม ๒๕๖๐
ท่านสามารถได้ที่วัดป่าคำสว่างได้ทุกวัน หรือทำบุญได้ที่
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนน หมากแข้ง ชื่อบัญชี พระภูวดล สุธัมโม หมายเลขบัญชี ๔๕๐-๐๒๒-๕๐๑๓ ออมทรัพย์
หากมีการเปลียนแปลงระยะเวลาจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ
ติดต่อสอบถามได้ที่ ๐๘๗ ๙๕๔ ๒๓๑๓ พระภูวดล สุธัมโม
ID boyxz555 Faceebookพระภูวดล สุธัมโม
ค่าจัดส่ง๕๐บาท
รูปภาพ: 20954029_707910412747045_6942108472122919282_n.jpg
รูปภาพ: 21766336_707910459413707_7508888055250422010_n.jpg
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
พ.ค.63
พระพิมพ์ดินเผา...เหลือจากลงไหลงรักปัดทอง.
ร่วมบุญ องค์ล่ะ 199 บาท. อธิฐานจิต
โดยหลวงพ่อเจริญ ฐานยุตฺโต
สร้างสถานที่ครอบพระบาทบัวเงิน. มีไม่ถึง 200 องค์ 
ติดต่อเช่าจอง :  ตำนานลายพิณ สายเวทย์ ศิลป์สมสร้าง
รูปภาพ: 96692770_3251678578198894_1628790128518365184_n.jpg
รูปภาพ: 96420085_3251678691532216_8967641072641507328_n.jpg
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
พระโมคคัลลา
ในครั้งเมื่อ 10 กว่าปีก่อน หลวงพ่อได้เดินทางไปยังจังหวัดหนึ่งที่มีถ้ำลึกลับ ผู้คนละแวกนั้นได้เกรงกลัวถ้ำนั้นเป็นอย่างมาก ผู้นำชุมชนหมู่บ้านนั้น ได้ นิมนต์หลวงพ่อ ไปยังถ้ำแห่งนั้น ซึ่งเมื่อหลวงพ่อเดินทางไปถึง ก็ได้นั้งสมาธิ (นั้งธรรม) เพื่อสื่อสารกับผู้รักษาถ้ำแห่งนั้น. เมื่อได้รู้ความเป็นมา ก็ได้รู้ว่ามีพระเก่าแก่องค์หนึ่งซึ่งเทวดาได้รักษา ในถ้ำแห่งนี้  คือ “พระโมคคัลลา”.  หลังจากที่หลวงพ่อได้เดินทางกลับ ได้เกิดเหตุการณ์ แปลกคือ พระโมคคัลลา ได้ผุดขึ้นมาจากดินในถ้ำ ซึ่งมีผู้พบเห็นได้นำไปเก็บไว้เป็นส่วนตัว จนมีเทวดามาเข้าฝัน บอกให้นำไปคืนถวายไว้กับหลวงพ่อ. จนทำให้เกิดความหวาดกลัว จนได้นิมนต์หลวงพ่อมาอีกรอบหนึ่งเพื่อถวายคืนให้หลวงพ่อท่านจึงนิมนต์ มาไว้ที่วัดเพื่อขอบารมีช่วยสร้างพระศาสนา จนเป็นที่มาของ “พระโมคคัลลา หลวงปู่เศียรโล้น. “. ซึ่งสร้างประสบการณ์ มากมาย โดยได้มีการหล่อเป็นพระกริ่ง มา2 รุ่น จนถึงรุ่นที่ 3 ที่สร้างเสมือนต้นแบบองค์จริง(หล่อโบราณ).  เพื่อนำปัจจัยที่บูชา สร้างวัดป่าหนองวัวซอ

อ.ศักดิ์ วัดภูผมแดงขอจัดสร้าง และถวายมาส่วนหนึ่ง  จัดสร้าง กันยายน 2563 เสกออกพรรษา  ดังนี้
***พระโมคคัลลาพิมพ์โบราณ​ เนื้อเงิน​๕๙​องค์ทุกองค์ทุกเนื้อจะมี2โค๊ต
#ขอเชิญ..ศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพจุลกฐิน
 เพื่อทอดถวายณ.วัดป่าหนองวัวซอ
 วันที่ 17 ตุลาคม 2563 #เพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างวิหาร วัดป่าหนองวัวซอ 
ท่านที่ร่วมเป็นเจ้าภาพท่านจะได้รับ 
หลวงปู่โมคคัลลา พิมพ์โบราณ เหมือนพระประจำองค์หลวงพ่อ เป็นที่ระลึก #มีโค๊ตทุกองค์
มีจำนวนจำกัด...
มีรายการดังต่อไปนี้
1)เจ้าภาพกองละ 7,999 บาท 
ท่านจะได้รับ พระโมคคัลลา พิมพ์โบราณ 1 ช่อ #เนื้อสำริด #จำนวนสร้าง 9 ช่อ
2) เจ้าภาพกองละ 2,999 บาท 
ท่านจะได้รับพระโมคคัลลา พิมพ์โบราณ
 เนื้อเงิน 1 องค์
จำนวนสร้าง 59 องค์ #ปิดจองยอดเต็ม
3)เจ้าภาพกองละ 999 บาท 
ท่านจะได้ รับ พระโมคคัลลา พิมพ์โบราณ #เนื้อสำริด 1 องค์
จำนวนสร้าง 999 องค์
4)เจ้าภาพกองละ 799 บาท 
ท่านจะได้รับ พระโมคคัลลา พิมพ์โบราณ 
เนื้ออัลปาก้า 1 องค์ #จำนวนการสร้าง 108 องค์
5)เจ้าภาพกองละ 599 บาท 
ท่านจะได้รับ พระโมคคัลลา พิมพ์โบราณ 
เนื้อชนวน 1 องค์ #จำนวนการสร้าง 69 องค์ 
       ป.ล  รับพระหลังออกพรรษา
ติดต่อสอบถาม หรือจองได้ที่ 
ทางเฟส ราชสีห์ ลายพาดกลอน (ทิดเงาะ)
063-0175279
ทางเฟส ตำนานลายพิณศิลป์สมสร้าง
ครูแบงค์
ครูบาต้น
ทางเฟส Surachai Photiya
รูปภาพ: mok1.jpg
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ออกวัดป่าคำสว่าง จ.นครพนม
รูปภาพ: 127238440_3465172396932037_2235936519305135082_n.jpg
รูปภาพ: 127911306_3465172566932020_6479341838350977361_n.jpg
รูปภาพ: 127099782_3458631684252775_352256931872250933_n.jpg
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
เหรียญเวสสุวรรณ  เห็นออกมาให้ชมกันต้นปี 2564 ไม่ทราบจำนวนสร้าง เนื้อ และวัตถุประสงค์ ใครมีข้อมูลรบกวนแจ้งให้อัพเดทได้นะครับ
อ.อ้วน วัดอาวุธเป็นคนจัดสร้าง
รูปภาพ: vat1.jpg
รูปภาพ: vat2.jpg
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
เปิดผ้ายันต์ปู่ชูชก จัดสร้างปี 2563
รูปภาพ: ch3.jpg
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ผงสี่เหลี่ยม หลวงพ่อเจริญ หลังยันต์ พิมพ์เท่าสมเด็จ จำนวนจัดสร้างไม่มีข้อมูลที่แน่นอน
รูปภาพ: so1.jpg
รูปภาพ: so2.jpg
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ลอยองค์ผงหนุมาน ครูบาบอย นครพนม จัดสร้าง
รูปภาพ: ha1.jpg
รูปภาพ: ha2.jpg
รูปภาพ: ha3.jpg
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้