ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เหรียญรุ่นสมประมาท
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เหรียญรุ่นสมประมาท

เปิดจองเหรียญรุ่นสมประมาท ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘---๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

(เหรียญสำหรับ ชายชาตรี)

ด้านหน้า คาถาสมประมาท เต็มบท
ด้านหลัง คาถาเทียมประมาท เต็มบท
               คาถาปู่โมคคัลลา รุ่นอิทธิฤทธิ์

จำนวนจัดสร้าง
- เหรียญทองคำทำตามจอง
- เหรียญเงิน ตามจอง(จอง ๕,๐๐๐บ. หลังจอง บูชาส่วนที่ถวายหลวงพ่อ ๑๐,๐๐๐บ.
- ชุดกรรมการหลังวันเกิด ราคาบูชาที่ตู้ ราคามีการเปลี่ยนแปลงครับ รายได้ทั้งหมด นำถวายหลวงพ่อ เพื่อสร้าง พระเจ้าล้านตื้อ (ปากเข็ด)ที่พระพุทธบาทบัวคำครับ
รายการเหรียญชุดกรรมการมี ๔ เหรียญ     (จองชุดละ๓,๐๐๐บ.)  ปรับราคาจองเป็น 2,000 บาท
๑.เนื้อตะกั่ว(แบบหัวลูกปืน)หน้ากากทอง
๒.เนื้อทองแดงแบบหัวลูกปืน
๓.เนื้อทองแดงรมดำ(หน้ากากทอง)
๔.เนื้ออัลปาก้า
- เหรียญเดี่ยว
๑.เนื้ออัลปาก้าหน้ากากทอง            สร้าง ๒๙๙ เหรียญ   (เหรียญละ ๑,๒๐๐ บ.) 
ปรับราคาจองเป็น ๑,๐๐๐ บาท
๒.เนื้อนวะ                                      สร้าง ๒๙๙ เหรียญ  (เหรียญละ ๑,๒๐๐ บ.) 
ปรับราคาจองเป็น ๑,๐๐๐บาท
๓.เนื้อนะวะหน้ากากทอง                 สร้าง ๒๙๙ เหรียญ   (เหรียญละ ๑,๕๐๐บ.) 
ปรับราคาจองเป็น ๑,๒๐๐บาท
๔.เนื้อปลอกลูกปืนแท้                     สร้าง ๔๐๐ เหรียญ   (เหรียญละ ๓,๐๐๐บ.) 
ปรับราคาจองเป็น ๒,๐๐๐บาท
๕.เนื้อปลอกลูกปืนแท้ หน้ากากทอง สร้าง ๓๐๐ เหรียญ    (เหรียญละ ๓,๕๐๐บ.) 
ปรับราคาจองเป็น ๒,๕๐๐บาท
๖.เนื้อปลอกลูกปืนแท้ 3 กษัตริย์       สร้าง ๓๐๐ เหรียญ    (เหรียญละ ๓,๕๐๐บ.) 
ปรับราคาจองเป็น ๒,๕๐๐บาท
๗.เนื้อเงินลงยา)                             สร้างตามจอง          (เหรียญละ ๕,๐๐๐บ.) 
ปรับราคาจองเป็น ๔,๐๐๐บาท
๘.เหรียญทองคำ                            สร้างตามจอง           เหรียญละ ๙๐,๐๐๐ บ.

รูปภาพ: 7055_513210575486916_8713231715569734811_n.jpg
รูปภาพ: 21761_513210588820248_6773460969210190283_n.jpg
รูปภาพ: 10411903_513210608820246_3277181762227529313_n.jpg
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
สถานที่รับจอง

   - ครูบาธรรม  ครูบาสาธุ  ตู้บูชาวัตถุมงคล วัดโนนสว่าง
   -
ทางไกล ส่งทางไปรษณีย์ คุณ ธวัชชัย ธรรมรังษี  (เฉพาะทางไกล ส่งไปรษณีย์เท่านั้น)

081-7172095(DTAC)
รูปภาพ: 11079621_1551295105133604_7560980869374890326_n.jpg
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
รายนามผู้จองออนไลน์

รายชื่่อท่านที่จอง เนื้อ ทองคำ(สร้างถวายหลวงพ่อ ๑ เหรียญ)
๑.คุณอานนท์ ๑ เหรียญ
๒.คุณวิสุทธิ์ ๒ เหรียญ
๓.

รายชื่อท่านที่จองเหรียญเงิน และชุดกรรมการ
๑.คุณวิสุทธิ์เหรียญเงิน ๓ เหรียญ = ๑๕,๐๐๐บ.ลูกปืนหน้าทอง ๒ เหรียญ ๗,๐๐๐บ.
๒.คุณศักดิ์ชัย อีซูซุ ๑ เหรียญ = ๕,๐๐๐บ. ชุดกรรมการ ๑ชุด = ๓,๐๐๐ บ.
๓.คุณธีระศักดิ์(ท่าบ่อ) ๑ ชุด = ๓,๐๐๐บ.
๔.เด็กใหม่ชุดกรรมการ ๑ ชุด = ๓,๐๐๐บ.
๕.คุณสุวิชา ชุดกรรมการ ๑ ชุด = ๓,๐๐๐บ.
๖.ยุทธจักรการเดินทาง ชุดกรรมการ ๑ ชุด
๗.อินโดนีเชีย เหรียญเงิน ๓ เหรียญ ๑๕,๐๐๐บ. ปลอกลูกปืนหน้าทอง ๑ เหรียญ ๓,๕๐๐บ.
๘.คุณโจ(หนองคาย)ผ่านร้านอาหารสวนพริก
    (๑.)เหรียญเงิน = ๓.เหรียญ =๑๕,๐๐๐ บ.
    (๒.)เหรียญปลอกลูกปืนหน้ากากทอง=๓ เหรียญ=๑๐๕๐๐บ
    (๓.)นวะหน้ากากทอง=๓ หเรียญ=๔,๕๐๐บ.
    (๔)อัลปาก้าหน้าทอง=๓เหรียญ=๓,๖๐๐บ.
    (๕)ุชุดกรรมการ = ๓ชุด =๙,๐๐๐บ.
    (๖)เหรียญปลอกลูกปืนลงยา= ๓ เหรียญ =๑,๐๕๐๐
    รวมทั้งหมด = ๕๓,๑๐๐ บาท
๙.
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ไกล้ปิดจองแล้วนะครับ
รูปภาพ: 1431083602211.jpg
รูปภาพ: 1431083607803.jpg
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
เอาภาพเหรียญมาอัพเดทให้ชมกันครับ
รูปภาพ:เหรียญทองคำ ด้านหน้า
รูปภาพ: 1431007766521.jpg
รูปภาพ:เหรียญทองคำ ด้านหลัง
รูปภาพ: 1431007764126.jpg
รูปภาพ:เหรียญเงิน ด้านหน้า
รูปภาพ: สมประมาทเงิน2.jpg
รูปภาพ:เหรียญเงิน ด้านหลัง
รูปภาพ: สมประมาทเงิน1.jpg
รูปภาพ:เหรียญปลอกกระสุน 3 กษัตริย์ ด้านหน้า
รูปภาพ: สมประมาท3K - 1.jpg
รูปภาพ:เหรียญปลอกกระสุน 3 กษัตริย์
รูปภาพ: สมประมาท3K - 2.jpg
รูปภาพ:เหรียญปลอกกระสุน หน้า
รูปภาพ: สมประมาท3K - 5.jpg
รูปภาพ:เหรียญปลอกกระสุน หลัง
รูปภาพ: สมประมาท3K - 6.jpg
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
เหรียญเงินลงยาครับ
หมดแล้วครับ
รูปภาพ: 1432901089801~2[1].jpg
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แจ้งให้ทราบครับ
 ท่านที่จองเหรียญสมประมาทไว้กับครูบสาธุ 
ให้รับที่ครูบาบอมครับ
เนื่องจากครูบาสาธุท่านมี ภาระกิจอาบน้ำมนต์ให้กับญาติโยมครับ

admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
    เหรียญนะวะหน้าทอง หมดแล้วครับ


    เหรียญปลอกลูกปืนลงยา และหน้าทองราคา๒,๕๐๐บ.
สิ้นเดือนปรับราคาเป็น ๓,๐๐๐บ.


   ชุดกรรมการ บูชา ๒,๐๐๐บ.
สิ้นเดือนปรับราคา ชุด ๓,๐๐๐บ.รูปภาพ:ชุดกรรมการ
รูปภาพ: 1434787385380.jpg
รูปภาพ:ปลอกกระสุน 3 กษัตริย์
รูปภาพ: 1434787403456.jpg
รูปภาพ:เหรียญปลอกกระสุนลงยา
รูปภาพ: 1434787398761.jpg
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
เหรียญสมประมาทชุดกรรมการ
ที่มีหน้ากากชุด ๒,๐๐๐บ.
สิ้นเดือน ๓,๐๐๐บ.
เหลือ ๑๑๐ ชุดเท่านั้นครับ


ส่วนชุดกรรมการที่ไม่มีหน้ากากเหลือ๔๐๐ชุดครับราคา๒,๐๐๐บ.ยังไม่ปรับราคา ถ้าปรับจะแจ้งให้ทราบadmin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
สมประมาทชุดกรรมการที่มีหน้ากาก
บูชาชุด ๒,๐๐๐บ
.(ปรับเป็น๓,๐๐๐บ.)สิ้นเดือน
เหลือ๘๐ชุดครับ
๒๕ มิ.ย.๒๕๕๘


ชุดกรรมการที่ไม่มีหน้ากากเหลือ๔๐๐ชุด ชุดละ๒,๐๐๐บ.
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้