ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : หนุมานไม้แกะฝังตะกรุด(หลวงพ่อเจริญ)วัดโนนสว่าง
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แจ้งข่าวท่านที่ ยังไม่โอนค่า ปิดตาไม้มะขาม  ฝังตะกรุดอุดผงเรียบร้อยแล้ว ถ้าพร้อม จะได้ ถวายเงินหลวงพ่อ ครับ ถ้าท่านไหนยกเลิกแจ้งด้วยครับ มีคนจ้องบูชาต่อ หลายท่าน ครับ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
คุณธีระ ยกเลิก พระปิดตา คุณตะกรุด โทน บูชา ต่อแล้วครับ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
รายชื่่อท่านที่จองหนุมานไม้แกะ วัดโนนสว่าง(ฝังตะกรุด)
๑.คุณกรวิทย์                                                เล็ก  ๑  ตน                            ๕๐๐ บาท(  จ่ายแล้ว)        ใหญ่๑ ตน(จ่าย๑,๐๐๐ บาท)๑๘/๓/๕๕
๒.คุณเด็กใหม่(เจ้าของไม้ครับ)                       เล็ก  ๒ ตน                         ๑,๐๐๐   ,,( จ่ายแล้ว)                       ใหญ่    ๑ ตน
๓.คุณตะกรุดโทน                                           เล็ก  ๒  ,,                          ๑,๐๐๐   ,,(  จ่ายแล้ว)            ใหญ่    ๑(รวม๒,๐๐๐บาท)
๔.คุณต้อม(n-mo)                                          เล็ก  ๑  ,,                            ๕๐๐  ,,  ,,(จ่ายแล้ว) -              
๖.คุณโค๊ก(นครพนม)                                      เล็ก ๑   ,,                               ๕๐๐ บาท( จ่ายแล้ว)             
๗.คุณ สุวิทย์ (หนองบัวลำภู)                           เล็ก ๑  ,,                               ๕๐๐   ,,(  ยกเลิก   )
๘.คุณพูนศักดิ์(กทม.)                                       เล็ก  ๑  ,,                              ๕๐๐   ,,(  ยกเลิก)            
๙.คุณศักดิ์ชัย(อีซูซุ)                                      เล็ก   ๒  ,,                            ๑,๐๐๐   ,,( โอนแล้ว)๒๑/๑/๕๕            
๑๐.คุณสุรพงษ์(พรเจริญ)                                 เล็ก   ๑   ,,                           ๕๐๐   ,,(จ่ายแล้ว)             
๑๑.คุณธีระ(พรเจริญ)                                       เล็ก   ๒ ,,                           ๑,๐๐๐  ,,(  จ่ายแล้ว)             
๑๒.คุณพิทูร                                                     เล็ก   ๑   ,,                             ๕๐๐  ,,( โอนแล้ว)๒๒/๑/๕๕              
๑๓.คุณจักรินทร์                                               เล็ก   ๑ ,,                               ๕๐๐  ,,( จ่ายแล้ว)             
๑๔.คุณพลสันติ                                                เล็ก   ๒  ,,                            ๑,๐๐๐  ,,(โอนแล้ว)       ใหญ่  ๑    (๑,๐๐๐ บาท) รวม ๒,๐๐๐ บาท
๑๕.คุณอัมรินทร์(ชลบุรี)                                  เล็ก   ๑ ,,                                 ๕๐๐  ,,( จ่ายแล้ว)             
๑๕.คุณธวัชชัย                                                  ,,    ๑ ,,                                  ๕๐๐ ,,(จ่ายแล้ว)
๑๖.คุณมณีวรรณ                                             เล็ก   ๑  ,,                                 ๕๐๐  ,,(โอนแล้ว)              
๑๗.คุณอัมพล                                                  เล็ก   ๒ ,,                               ๑,๐๐๐  ,, (โอนแล้ว)                 ใหญ่     ๒  (๒,๐๐๐ บาท)  รวม ๓,๐๐๐ บาท
๑๘.คุณB@NK                                               เล็ก   ๑ ,,                                  ๕๐๐  ,, ( โอนแล้ว)                  ,,         ๑   (๑,๐๐๐ บาท) รวม ๑,๕๐๐ บาท
๑๙.คุณพิสิทธิ์                                                  เล็ก  ๒  ,,                                 ๑,๐๐๐ ,, (จ่ายแล้ว)              
๒๐.คุณวิสุทธิ์                                                   เล็ก  ๑  ,,                                     ๕๐๐ ,,(โอนแล้ว) ใหญ่ ๑ ตน ๑,๐๐๐ บาท
๒๑.คุณธนฤทธิ์                                                เล็ก ๒   ,,                                  ๑,๐๐๐  ,,(โอนแล้ว)๒๒/๓/๕๕       ใหญ่   ๑ (  ๑,๐๐๐ บาท  )รวม  ๒,๐๐๐ บาท
๒๒.คุณสุชาติ                                                  เล็ก ๑  ,,                                       ๕๐๐ ,,(โอนแล้ว)           ,,      ๑ (๑,๐๐๐บาท)
๒๓.คุณสุรเดช                                                  เล็ก ๒ ,,                                    ๑,๐๐๐ ,,(โอนแล้ว) มารับเอง
๒๔.ทนายโก้                                                    เล็ก ๔ ตน                               ๕,๐๐๐ ,,( จ่ายแล้ว)            
๒๕.คุุณสุวิชา                                                    เล็ก ๒  ตน                                ๑,๐๐๐ ,, (โอนแล้ว)
๒๖.คุณธิติวัฒน์                                                ,,       ๑ ตน                                    ๕๐๐ ,, (จ่ายแล้ว)
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ตะกรุดอุด หนุมาน ปลุกเสก วันที่ ๑๗ มี.ค.๒๕๕๕แล้วครับ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

อุดผงว่าน อุดตะกรุดเงินแล้วทุกตน(เมื่อวันอาทิตย์ที่ื๒๐/๕/๒๕๕๕
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ปิดจองหนุมานแล้วครับ ท่านที่ จองไว้รีบโอนด่วน
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
สร้าง๒๕๐ ตน (หนุมานเล็ก)ไม้หูลิง;
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
หนุมานรุ่น๒ จอง๑,๐๐๐ บาทหลังจองบูชา ๑,๕๐๐ บาท
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
หนุมานเล็ก จอง๖๐๐ บาท หลังจองบูชาที่ วัด ๑,๐๐๐ บาท
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้