ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : หนุมานไม้แกะฝังตะกรุด(หลวงพ่อเจริญ)วัดโนนสว่าง
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

หนุมานไม้แกะฝังตะกรุด(หลวงพ่อเจริญ)วัดโนนสว่าง

หนุมานไม้แกะฝังตะกรุด(หลวงพ่อเจริญ)วัดโนนสว่าง


admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 


หนุมาน ไม้แกะฝังตะกรุดไม้ที่นำมาแกะหนุมานเป็นต้นยาที่ นำมารักษาพระลักษณ์ ตอนถูกหอกโมกขศักดิ์
(โอมผงเผ่าเถ้าธุลี คงกระพันชาตรี สวาหะ หนุมานะคลุกคลีตีมะอะ) หนุมานคลุกฝุ่น หนุมาน บุกเมืองลงกา

admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
หนุมาน เป็นตัวละครเอกตัวหนึ่งในเรื่องรามเกียรติ์ เป็นลิงเผือก จึงมีสีขาวเป็นสีประจำกาย เมื่อสำแดงฤทธิ์จะมี 4 หน้า 8 มือ นอกจากนี้ ยังมีลักษณะประจำกายอื่นๆ อีก เช่น สวมกุณฑล มีขนเพชร มีเขี้ยวเป็นแก้ว และ หาวเป็นดาวเป็นเดือน ดังกลอนตอนที่หนุมานเกิดว่า
ลอยอยู่ตรงพักตร์ชนนี         รัศมีโชติช่วงในเวหา
มีกุณฑลขนเพชรอลงการ์         เขี้ยวแก้วแววฟ้ามาลัย
หาวเป็นดาวเดือนระวีวร         แปดกรสี่หน้าสูงใหญ่
สำแดงแผลงฤทธิ์เกรียงไกร         แล้วลงมาไหว้พระมารดร

หนุมาน เป็นลิงที่มีฤทธิ์มาก สามารถสำแดงเดชต่างๆ ได้หลายประการ เช่น การขยายร่างกายให้ใหญ่โต การยืดหางให้ยาว เป็นต้น นอกจากนี้ หนุมานยังได้ชื่อว่าเป็นอมตะ คือ ไม่มีวันตาย เนื่องจากเป็นบุตรของพระพาย (ลม) กับนางสวาหะ ด้วยเหตุนี้ เมื่อหนุมานมีอันตรายถึงตายแล้ว เพียงแค่มีลมพัดมา หนุมานก็จะฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่ ด้วยอำนาจของพระพายผู้เป็นบิดา


บุคลิกของหนุมานเป็นตัวแทนของชายหนุ่มทั่วไป คือ รูปงาม มีนิสัยเจ้าชู้ และ มีภรรยามาก เช่น นางสุพรรณมัจฉา ทั้งคู่มีบุตรด้วยกันหนึ่งตน คือ มัจฉานุ ซึ่งเป็นลูกผสมระหว่าง ลิงเผือกกับปลา นั่นคือ มีกายเป็นลิงเผือกเหมือนหนุมาน แต่หางนั้น กลับเป็นหางของปลา นางเบญกาย บุตรีของพญาพิเภก หนุมานได้นางเบญกายตอนที่ นางเบญกายจำแลงกายเป็นศพของ นางสีดาลอยทวนน้ำมา เพื่อหลอกพระรามให้เสียพระทัย แต่ภายหนังกลนี้ถูกจับได้ พระรามจึงให้หนุมานพานางเบญจกายไปส่งกลับเมือง ซึ่งทั้งมีคู่ลูกด้วยกัน ชื่อว่า อสุรผัด

ตลอดเรื่องรามเกียรติ์นั้น หนุมานผู้เป็นทหารเอกได้รับรางวัลจากพระราม 3 ครั้ง

    ผ้าขาวม้า ได้ตอนที่หนุมานไปเผากรุงลงกา
    ธำมรงค์ ได้จากตอนที่ไปช่วยพระรามหลังจากที่ถูกไมยราพจับไปขังไว้ที่เมืองบาดาล
    เมืองนพบุรีพร้อมสนม 5000 นาง ได้ในตอนที่เสร็จศึกลงกาแล้วเมื่อเสร็จศึกกรุงลงกาแล้ว พระรามได้สถาปนาให้เป็น พระยาจักรกฤษณ์พิพรรธพงศา และยกกรุงอยุธยาให้ครองกึ่งหนึ่ง แต่หนุมานได้ถวายคืนพระราม เพราะสำนึกว่าตนไม่สูงศักดิ์พอ พระรามจึงยกเมืองนพบุรีให้ครองแทน

          ๏โมกขศักดิ์๏ ๏
จากเรื่อง รามเกียรติ์
พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 1

บัดนั้น............................................พระยาพิเภกยักษี
เห็นพระองค์ทรงโศกโศกี................อสุรีกราบลงกับบาทา
ทูลว่าพระลักษณ์สุริยวงศ์.................ยังไม่ปลงชีวังสังขาร์
อันโมกขศักดิ์อสุรา..........................พรหมาประสิทธิ์ประสาทไว้
ทรงอานุภาพฤทธิรุทร.....................ต้องใครจะฉุดนั้นไม่ไหว
แต่มียาคู่หอกชัย..............................ให้ไว้สำหรับแก้กัน
แม้นละไว้จนรุ่งราตรี.......................ต้องแสงพระระวีจะอาสัญ
ขอให้ลูกพระพายเทวัญ....................ไปห้ามพระสุริยันในชั้นฟ้า
อย่าเพ่อรีบรถบทจร..........................ข้ามยุคนธรภูผา
แล้วให้ไปเก็บตรีชวา........................ทั้งยาชื่อสังขรณี
ยังเขาสรรพยาบรรพต.....................ปรากฏอยู่ยอดคีรีศรี
กับปัญจมหานที...............................สรรพยาทั้งนี้มาให้ทัน
แม้นว่าได้บดชโลมลง......................องค์พระอนุชาไม่อาสัญ
จะดำรงคงชีพชีวัน..........................หอกนั้นก็จะหลุดขึ้นมา


    
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
] ไม้แกะ หนุมาน    
ร่วมจอง  ร่วมสร้างหนุมาน ไม้แกะ(หลวงพ่อเจริญวัดโนนสว่าง)
ท่านที่ ช่วยค่าแกะหนุมาน

๑.คุณ สิงห์              ๑,๐๐๐ บาท(จ่ายแล้ว)
๒.คุณเต้ง                   ๒๐๐  ,,,     (จ่ายแล้ว)
๓.แอ๊ดมินด้า              ๕๐๐  บาท(จ่ายแล้ว),
๔.คุณb@nK             ๙๐๐   ,,    (โอนแล้ว)๑๓/๑/๕๕   
๕.คุณพิทูร                  ๕๐๐   ,,    (โอนแล้ว)            
๖.คุณโค๊ก                  ๑,๐๐๐ ,,  (จ่ายแล้ว)
รูปภาพ: IMG_5055_resize.JPG
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
จองหนุมาน(sizeเล็ก)  ๕๐๐ บาท
size ใหญ่ ๑,๐๐๐ บาท

รายชื่่อท่านที่จองหนุมานไม้แกะ วัดโนนสว่าง(ฝังตะกรุด)
๑.คุณกรวิทย์                                                เล็ก  ๑  ตน                            ๕๐๐ บาท(  จ่ายแล้ว)        ใหญ่๑ ตน(จ่าย๑,๐๐๐ บาท)๑๘/๓/๕๕
๒.คุณเด็กใหม่(เจ้าของไม้ครับ)                       เล็ก  ๒ ตน                         ๑,๐๐๐   ,,(               )            ใหญ่    ๑ ตน
๓.คุณตะกรุดโทน                                           เล็ก  ๒  ,,                          ๑,๐๐๐   ,,(  จ่ายแล้ว)            ใหญ่    ๑(รวม๒,๐๐๐บาท)
๔.คุณต้อม(n-mo)                                          เล็ก  ๑  ,,                            ๕๐๐  ,,  ,,(จ่ายแล้ว) -              
๖.คุณโค๊ก(นครพนม)                                      เล็ก ๑   ,,                               ๕๐๐ บาท(               )
๗.คุณ สุวิทย์ (หนองบัวลำภู)                           เล็ก ๑  ,,                               ๕๐๐   ,,(                )
๘.คุณพูนศักดิ์(กทม.)                                       เล็ก  ๑  ,,                              ๕๐๐   ,,(               )
๙.คุณศักดิ์ชัย(อีซูซุ)                                      เล็ก   ๒  ,,                            ๑,๐๐๐   ,,( โอนแล้ว)๒๑/๑/๕๕            
๑๐.คุณสุรพงษ์(พรเจริญ)                                 เล็ก   ๑   ,,                           ๕๐๐   ,,(              )
๑๑.คุณธีระ(พรเจริญ)                                       เล็ก   ๒ ,,                           ๑,๐๐๐  ,,(                )
๑๒.คุณพิทูร                                                     เล็ก   ๑   ,,                             ๕๐๐  ,,( โอนแล้ว)๒๒/๑/๕๕               
๑๓.คุณจักรินทร์                                               เล็ก   ๑ ,,                               ๕๐๐  ,,(                )
๑๔.คุณพลสันติ                                                เล็ก   ๒  ,,                            ๑,๐๐๐  ,,(โอนแล้ว)       ใหญ่  ๑    (๑,๐๐๐ บาท) รวม ๒,๐๐๐ บาท
๑๕.คุณอัมรินทร์(ชลบุรี)                                  เล็ก   ๑ ,,                                 ๕๐๐  ,,(               )
๑๕.คุณสมชาย(บ.กลาง)                                เล็ก    ๓ ,,                              ๑,๕๐๐ ,,(              )      ใหญ่    ๓    (๓,๐๐๐ บาท)รวม  ๔,๕๐๐ บาท
๑๖.คุณมณีวรรณ                                             เล็ก   ๑  ,,                                 ๕๐๐  ,,(โอนแล้ว)               
๑๗.คุณอัมพล                                                  เล็ก   ๒ ,,                               ๑,๐๐๐  ,, (โอนแล้ว)                 ใหญ่     ๒  (๒,๐๐๐ บาท)  รวม ๓,๐๐๐ บาท
๑๘.คุณB@NK                                               เล็ก   ๑ ,,                                  ๕๐๐  ,, ( โอนแล้ว)                  ,,         ๑   (๑,๐๐๐ บาท) รวม ๑,๕๐๐ บาท
๑๙.คุณพิสิทธิ์                                                  เล็ก  ๒  ,,                                 ๑,๐๐๐ ,, (               )
๒๐.คุณวิสุทธิ์                                                   เล็ก  ๑  ,,                                     ๕๐๐ ,,(โอนแล้ว) ใหญ่ ๑ ตน ๑,๐๐๐ บาท
๒๑.คุณธนฤทธิ์                                                เล็ก ๒   ,,                                  ๑,๐๐๐  ,,(                )     ใหญ่   ๑ (  ๑,๐๐๐ บาท  )รวม  ๒,๐๐๐ บาท
๒๒.คุณสุชาติ                                                  เล็ก ๑  ,,                                       ๕๐๐ ,,(โอนแล้ว)           ,,      ๑ (๑,๐๐๐บาท)
๒๓.คุณสุรเดช                                                  เล็ก ๒ ,,                                    ๑,๐๐๐ ,,(โอนแล้ว) มารับเอง
๒๔.ทนายโก้                                                    เล็ก ๑๐ ตน                               ๕,๐๐๐ ,,(              )
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
พระปิดตา(ปิดทวารทั้งเก้า)แก่นไม้มะขามแกะ(ฝังตะกรุดเงิน)จำนวน๒๐ องค์
[sizeจององค์ละ ๑,๐๐๐ บาท

รายชื่อท่านที่ จองครับ

๑.คุณb@nk       ๑ องค์               ๑,๐๐๐ บาท(โอนแล้ว)๑๓/๑/๕๕
๒.ผอ.กรวิทย์      ๑   ,,                  ๑,๐๐๐  ,,( จ่ายแล้ว)               
๓.คุณตะกรุดโทน ๑   ,,                   ๑,๐๐๐  ,,( จ่ายแล้ว)๑๗/๓/๕๕               
๔.คุณพิทูร          ๑   ,,                   ๑,๐๐๐  ,, (โอนแล้ว)๒๒/๑/๕๕
๕.คุณจักรินทร์    ๑   ,,                   ๑,๐๐๐  ,,(โอนแล้ว)             
๖.คุณธนฤทธิ์      ๑   ,,                    ๑,๐๐๐  ,,(โอนแล้ว)๑๔/๓/๕๕               
๗.คุณวิสุทธิ์        ๑   ,,                    ๑,๐๐๐  ,,(โอนแล้ว)๒๖ม.ค. 
๘.ดต.นคร           ๑   ,,                     ๑,๐๐๐ ,,(จ่ายแล้ว)  
๙.คุณนนท์          ๑  ,,                      ๑,๐๐๐ ,,(จ่ายแล้ว)
          

(จองที่ วัด ๑๒ องค์)ผ่านปณ. ๘ องค์ครบหมดแล้วครับ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ภาพหนุมานแกะ ด้วยไม้  
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
มีท่านที่ โทรมาถามว่า ทำไมหลวงพ่อ ไม่ทำเนื้อโลหะ  หลวงพ่อท่านเรียนมานานแล้วเรียนจากโยมพ่อครับคาถาหนุมานลองนำมาสักลายปรากฏว่าได้ผลก็เลยลองทำเป็นเนื้อไม้แกะดู ทำตามตำรา โบราณ ที่ระบุไว้อย่างนั้นต้องเอาไม้นี้ เท่านั้น ไม้อื่นก็ไม่เอาครับท่อนใหญ่จะแกะเป็นหนุมานเชิญธงครับ (ขอบอกนิดนึงครับ เนื้อโลหะคิดต่อองค์แล้วสวยราคาสร้างไม่กี่บาท แต่ไม้นี่ราคาค่าแกะแพงมาก ไม่รู้ว่าจะลงตัวที่เท่าไหร่ และแกะจริงได้กี่องค์ หลวงพ่อท่านเล่าให้ฟังว่าวิชานี้รำเรียนมานานแล้ว ท่านไปไหนมาไหนก็เห็นที่วัดอื่นสร้างกัน เลยอยากจะลองสร้างดูว่ามันจะแรงขนาดไหน ทำครั้งเดียวไม่มีสร้างอีก ถ้าท่านไม่จองตอนนี้ก็จงรอกันต่อไปครับ ทำน้อยทำยากคุณค่าก็เพิ่มมากขึ้นไปอีกครับ เรื่องพุทธคุณไม่ต้องเป็นห่วงครับ ถ้าไม่มั่นใจว่าดีจริงหลวงพ่อท่านไม่สร้างให้ลูกศิษย์เอาไปใช้แน่นนอนครับ)
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
พระปิดตาไม้งิิ้วดำ
๑.คุณกรวิทย์                ๑  องค์                   ๑,๐๐๐ บาท(จ่ายแล้ว)
๒.คุณเด็กใหม่               ๑    ,,                      ๑,๐๐๐   ,,
๓.คุณจักรินทร์               ๑    ,,                      ๑,๐๐๐   ,,
๔.คุณวิสุทธิ์                   ๑   ,,                       ๑,๐๐๐   ,,(โอนแล้ว)
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
หนุมานเชิญธงช่างแกะไม่ได้ ไม้เล็กไป เพราะหนุมานกางแขนออกไม่เหมือนเนื้อโลหะครับเล็กใหญ่ เป็นหนุมานนั่งทั้งหมด ส่วนเชิญธง จะแกะ เฉพาะ ถวาย หลวงพ่อครับแจ้งให้ทราบครับ
หนุมานปิดจอง ๓๑ มี.ค.๕๕ครับ หลังปิดจองราคามีการเปลี่ยนแปลงครับทั้งเล็กทั้งใหญ่ ตนใหญ่ บูชา ๑,๕๐๐บาทครับขอแจ้งให้ทราบก่อน
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้